فرم درخواست پروژه

پروژه درس فیلتر وفقی و رادار- شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

اطلاعات بیشتر

پروژه درس فیلتر وفقی و رادار- شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

فیلتر وفقی با محدودیت هایی در مسیر فیدبک

فایل مقاله را ز لینک زیر دانلود نمایید:

Adaptive Filtering with Bandwidth Constraints in the Feedback Path

گزارش فارسی این مقاله را نیز از لینک زیر دانلود نمایید:

report1

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس فرمایید.