فرم درخواست پروژه

پردازش و تلفیق داده در شبکه راداری با استفاده از فیلتر کالمن

اطلاعات بیشتر

پروپوزال + پایان نامه + شبیه سازی متلب

پردازش و تلفیق داده در شبکه راداری با استفاده از فیلتر کالمن

۶۸۰ هزار تومان

=====================================

آموزش الگوریتم ها و راهنمایی برای دفاع، رایگان می باشد

تماس با ادمین

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵