فرم درخواست پروژه

پایداری مقاوم سیستم های با پرش مارکوف Singular با سوئیچینگ نامطمئن

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳

عنوان مقاله:

پایداری مقاوم سیستم های با پرش مارکوف Singular با سوئیچینگ نامطمئن

فایل مقاله:

 ۲۰۱۳ Robust Stabilization of Singular Markovian Jump Systems with Uncertain Switching

دارای گزارش فارسیپایداری مقاوم سیستم۲

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.