فرم درخواست پروژهتشخیص اسپایک در نوار مغزی با استفاده از فیلتر کالمن

اطلاعات بیشتر

عنوان مقاله: تشخیص اسپایک در نوار مغزی با استفاده از فیلتر کالمن

فایل مقاله: Epileptic Spike Detection Using a Kalman Filter Based Approach

این پروژه شامل فایل های  شبیه سازی به همراه گزارش کامل ۷۰ صفحه ای می باشد.

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.