فرم درخواست پروژه

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کنترل بهینه –  ژنتیک

کد مقاله G90 , P73

عنوان مقاله:

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

G90_TCSC Power Oscillation Damping And PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control

گزارش فارسی==> TCSC

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”152″]

=================================== 

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.