فرم درخواست پروژه

مکان بهینه چند منظوره کنترل کننده های سری FACTS برای برنامه ریزی عملیات سیستم قدرت

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس – بهینه سازی

کد مقاله G138

عنوان مقاله:

مکان بهینه چند منظوره کنترل کننده های سری FACTS برای برنامه ریزی عملیات سیستم قدرت

G138_Multiobjective Optimal Location of FACTS Shunt-Series Controllers for Power System Operation Planning

در این پروژه سعی شده تا یک شبکه ۱۴ شینه IEEE با افزودن تعداد سه عدد از ادوات Facts به سیستم در حالت ماندگار شبیه سازی شود. ادوات به کار رفته عبارتند از HFC بین شین ۲ و ۴، PST بین شین ۲ و ۵ و UPFC بین شین ۶ و ۱۳٫

گزارش فارسی==> g138Gozaresh paper

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.