فرم درخواست پروژه

مقاله ۲۰۱۲ IEEE درباره میکروگرید با شبیه سازی دقیق و گزارش فارسی

اطلاعات بیشتر

کد مقاله P72

عنوان مقاله:

Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding Operation 2012

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE

 

شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

 report

ترجمه دقیق: دارد

ترجمه این کار محصول آزادپروجکت است و در سایت های دیگر وجود ندارد.

کلید واژه : توزیع پراکنده ، میکروگرید، ریز شبکه، حالت جزیره ای

Distributed generation (DG), grid connected operation, intentional islanding operation and islanding detection, microgrid, synchronization, voltage source converter (VSC)

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.