فرم درخواست پروژهلیست اول مقاله های قدرتی با شبیه سازی و ترجمه مقاله 40هزار تومان

اطلاعات بیشتر

مقالات قدرتی آماده تحویل

توان راکتیو، الکترونیک قدرت، بهره برداری، بازار برق، تئوری جامع ماشین، سیستم توزیع ، الکترونیک قدرت، کیفیت توان، انرژی های نو و …

تمامی کارها دارای شبیه سازی و ترجمه  می باشند

بعضی از کارها علاوه بر موارد فوق دارای فایل گزارش کار و یا پاورپوینت نیز می باشند

====================================

برای مشاهده لیست دوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2696

برای مشاهده لیست سوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2134

===================================

شبیه سازی مقاله های قدرتی

دارای ترجمه فارسی

40 هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013

 سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی  با استفاده از  جبران کننده استاتیک ور (SVC)

فایل مقاله:

2013 Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

 الکترونیک قدرت – میکروگرید – DG

عنوان مقاله:

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی اینورترهای مبدل های توزیع شده در میکروگرید

2013 G372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

 گزارش فارسی: دارد

ترجمه فارسی دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

 الکترونیک قدرت

طراحی اینورترهای بوست منبع امپدانسی بهبود یافته با اتصال سلسله مراتبی و سلول های سلفی تپ شده

2013 Enhanced-Boost Z-Source Inverters With Alternate-Cascaded Switched- And Tapped-Inductor Cells

دارای فایل ترجمه فارسی

 ===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

 بازار برق   –  بهره برداری

دارای فایل ترجمه و پاورپوینت و گزارش کار

 عنوان مقاله:

2013 Profit Based Unit Commitment And Economic Dispatch of Ipps With New Technique

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

 دینامیک قدرت – سیستم توزیع

عنوان مقاله:

بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی تغییر ولتاژ فیدرهای توزیع

Examination of Major Factors Affecting Voltage Variation On Distribution Feeders

برای اطلاع از مدل شبکه شبیه سازی این مقاله ایمیل بزنید

گزارش کار  و ترجمه : دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

 سیستم توزیع

 عنوان مقاله:

الگوریتم تخمین فازور پویا اصلاح شده برای سیگنال های گذرا ژنراتورهای توزیع شده

G62 Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for The Transient Signals of Distributed Generators

گزارش فارسی + ترجمه : دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013

 توان راکتیو- دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس

عنوان مقاله:

افزایش  پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی  با استفاده از  جبران کننده استاتیک ور (SVC)

Stability Enhancement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

 کیفیت توان

عنوان مقاله:

بهبود کيفيت توان با سرکوب کردن هارمونيک جریان با استفاده از کنترلر هيسترزيس

Power Quality Improvement By Suppression of Current Harmonics Using Hysteresis Controller Technique

 گزارش و ترجمه فارسی: دارد

===================================

ترجمه و شبیه سازی    مقاله 2012  

قابلیت اطمینان

عنوان مقاله:

بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت 

 2012 Investigating The Use of Probability Distribution Functions In Reliability-Worth Analysis of Electric Power Systems

به همراه فایل ترجمه کامل مقاله و  شبیه سازی

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

 بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

عنوان مقاله:

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

2012 Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

توزیع پراکنده – ریز شبکه – حالت جزیره ای

عنوان مقاله:

مدلسازی دینامیکی میکروگرید برای شبکه متصل و عملیات عمدی جزیره ای

2012 Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected And Intentional Islanding Operation 2012

گزارش فارسی: Report

ترجمه دقیق: دارد

===================================

  شبیه سازی و ترجمه مقاله سال 2012 

  تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه

دارای ترجمه فارسی

 مدل سازی ماشین القایی اشباع شده بر اساس تزریق سیگنال فرکانس بالا 

Saturated Induction Machine Modelling Based On High Frequency Signal Injection  

===================================

شبیه سازی مقاله 2012

 توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS

مدلسازی و بهینه سازی هارمونیک یک راکتور دوار مرحله ای کنترل شده مغناطیسی قابل انبساط برای کویل خنثی کننده قوس

2012 Modeling And Harmonic Optimization of A Two-Stage Saturable Magnetically Controlled Reactor for An Arc Suppression Coil

دارای ترجمه  فارسی و فایل پاورپوینت ارائه

====================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

سیستم توزیع – الگوریتم ژنتیک و PSO

عنوان مقاله:

ترکیب الگویتم ژنتیک و ازدحام ذرات(PSO) برای بهینه سازی مکان و اندازه در سیستم های توزیع

A Combination of Genetic Algorithm And Particle Swarm Optimization for Optimal DG Location And Sizing In Distribution Systems

ترجمه: دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2011

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

آنالیز گشتاورهای سنکرون کننده و میراکننده رگولاتورهای غیرخطی ولتاژ

2011 Synchronizing And Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

شبیه سازی دارد ترجمه دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال  2011:

ادوات فکتس

مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش دهنده ولتاژ SAGS/SWELLS با استفاده از دینامیک ولتاژ برگرداننده (DVR)

MODELING AND SIMULATION for VOLTAGE SAGS/SWELLS MITIGATION USING DYNAMIC VOLTAGE RESTORER (DVR)

===================================

  شبیه سازی و ترجمه مقاله سال 2011

 دینامیک سیستمهای قدرت – توان راکتیو

  جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت 

 2011 Dynamic Compensation of Reactive Power In Various Faults In Power System    

ترجمه کامل مقاله نیز موجود است

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید

2011 Smart Control of UPCQ Within Microgrid Energy System

دارای ترجمه فارسی

===================================

   شبیه سازیو ترجمه مقاله ژورنال 2010

الکترونیک قدرت

همراه با ترجمه و گزارش کار فارسی

   طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM) 

Design And Implementation of Predictive Current Control of Three-Phase Pwmrectifier Using Space-Vector Modulation (SVM) 

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

بازار برق  

ترجمه: دارد                  گزارش کار فارسی کامل: دارد

سوئیچینگ انتقال در شرایط امنیت محدود

2010 Transmission Switching In Security-Constrained Unit Commitment

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

میکروگرید – سیتم توریع

روش های تقسیم توان ژنراتور توزیع چندگانه با توجه به حالت های کنترل و تنظیمات ریزشبکه

Power-Sharing Method of Multiple Distributed Generators Considering Control Modes And Configurations of A Microgrid

دارای ترجمه دستنویس

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ژورنال 2009

 دینامیک سیستمهای قدرت

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS 

Stability Analysis of Power Systems Considering AVR And PSS Output Limiters

این مقاله ترجمه و گزارش فارسی  مفصل و پاورپوینت نیز دارد.

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه – الکترونیک قدرت

 شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری بر اساس محیط Matlab / Simulink

2009 Simulation of PMSM Vector Control System Based On Matlab/Simulink

این شبیه سازی دارای ترجمه می باشد

===================================

             شبیه سازی و ترجمه مقاله سال 2009  

قابلیت اطمینان  –  توربین بادی

 انتخاب بر اساس قابلیت اطمینان توربین های بادی برای مقیاس بزرگ مزارع بادی

Reliability-Based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

گزارش فارسی و ترجمه : دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

میکروگرید – الکترونیک قدرت

کنترل و محافظت یک میکروگرید با کانورتر متصل به چند میکرو سورس

2009 Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources 2009

ترجمه : دارد
===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009با PSCAD

حفاظت رله بر مبنای STATCOM

Research of The Effect for Relay Protection Based On STATCOM

دارای فایل ترجمه فارسی

شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2008

عنوان مقاله:

یک ترانسفورماتور فاکتور قدرت یکپارچه نوع Buck-Boost با نسبت تبدیل ولتاژ بالا

Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

گزارش فارسی+ترجمه: دارد

===================================

 شبیه سازی و ترجمه ژورنال 2008 

تبدیل انرژی – بازار برق – بهره‌برداری  

مدل پخش بار اقتصادی شامل توان بادی 

2008  An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power  

ترجمه کامل:  دارد   گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2007  

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت – کنترل فاری

 استفاده از منطق فازی برای کنترل فرکانس بار نیروگاه های برق آبی

Application of Fuzzy Logic for Load Frequency Control of Hydroelectrical Power Plants

دارای فایل ترجمه و پاورپوینت ارائه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2006

تولید پراکنده – توزیع توان

بررسی عملکرد سیستم های توزیع شده با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

 Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

 گزارش  فارسی : دارد             ترجمه: دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2006

الکترونیک قدرت – کنترلر سه فاز

عنوان مقاله:

آنالیز شرطی سوئیچینگ نرم برای مبدل PFC افزایش دهنده سه فاز  کنترل شده ZVS-SVM

Soft Switching Condition Analysis for A Novel ZVS SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter

گزارش فارسی: دارد+ترجمه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2006

کیفیت توان – ریزشبکه

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید برای کاربردهای میکروگرید سه فاز سه سیمه

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

گزارش فارسی و ترجمه مقاله: دارد

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2006

 کنترل توان اکتیو- کنترل توان راکتیو- سیستم توزیع- انرژی بادی

کنترل مستقیم توان اکتیو و توان راکتیو ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه برای تولید انرژی بادی

Direct Active And Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2006

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت

کنترل فرکانس بار یک نیروگاه کوچک با بار تخلیه کم

Load Frequency Control of An Isolated Small-Hydro Power Plant With Reduced Dump Load

دارای ترجمه فارسی و پاورپوینت ارائه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2005

کیفیت توان – دینامیک سیستمهای قدرت 

 بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
2005 Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

دارای ترجمه و گزارش فارسی
===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2000

شبکه عصبی – سیستم های قدرت  

استفاده از شبکه عصبی درموتور DC 

 ANN Motor DC  

دارای ترجمه کامل – گزارش کار کامل – شبیه سازی کامل

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2000

 دینامیک سیستم های قدرت – ادوات فکتس(FACTS) 

مقایسه PSS ، SVC وStatcomبرای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC And STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

دارای ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنما

===================================

توضیحات مربوط به مقالات این قسمت در دست تکمیل است

ولیکن تمامی انها دارای شبیه ازی و ترجمه می باشند.

2013 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid IEEE

2017 Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame

2017 Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application

 2017 A New Technique for Operating Multiple Induction Motors Using a Single Inverter

 2016 Flower Pollination Algorithm and Loss Sensitivity Factors for optimal sizing and placement of capac~0

2016 An Intelligent Speed Controller Design for Indirect Vector Controlled Induction Motor Drive System

2016 A Simpler Approach to the Modelling of Permanent Magnet Brushless DC Machine in MATLAB Environment

2016 A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory

 2016 A Permanent Magnet Synchronous Generator Control Approach for Stand-alone Gas Engine Generation Sys~0

2015 Single-DC-Source 7-Level CHB Inverter with Multicarrier Level-Shifted PWM

2015 Simulation Model of Partial Discharge in Power EquipmentHV2

2015 Reduced order Hinf TCSC controller & PSO optimized fuzzy PSS design in mitigating small signal osci~0

 2015 Phase-Shift Controlled Isolated Buck-Boost Converter with Active-Clamped Three-Level Rectifier (AC-~0

 2015 Modeling and Simulation of Photovoltaic Module and Array based on One and Two Diode Model Using Mat~0

2015 MODELING AND SIMULATION OF CHOPPERS SWITCHING VIA MATLABSIMULINK

2015 Directional overcurrent relay coordination considering non-standardized time curves

2015 Analysis of High Power Switched Capacitor Converter Regulation based on Charge-balance Transient-ca~0

2015 A Bidirectional Modular Multilevel DC–DC Converter of Triangular Structure

2014 Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter

2014 Simulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Simulink

2014 Power Quality Improvement In Low Voltage Distribution System Using Dynamic Voltage Restorer

 2014 Power Loss Reduction for Electric Vehicle Penetration with Embedded Energy Storage in Distribution ~0

2014 Performance Comparison between SVC and STATCOM for Reactive Power Compensation by Using Fuzzy Logic~0

 2014 Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pri~0

2014 Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm

2014 Optimal Power Flow for Maximizing Network Benefits From Demand-Side Management

 2014 Optimal location and sizing determination of Distributed Generation and DSTATCOM using Particle Swa~0

2014 Nontraditional Relay Curves for the Coordination of the Ground Overcurrent Function With Downstream~0

2014 Mitigation of Voltage Sag and Swell Using Dynamic Voltage Restorer

2014 Micro grid Protection Using Digital Relays

 2014 Design and Implementation of an 11-Level Inverter With FACTS Capability for Distributed Energy Syst~0

2014 Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems

2014 Coordinated V-f and P-Q Control of Solar Photovoltaic Generators With MPPT and Battery Storage in M~0

2014 Comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by PWM fed and Vector contro~0

2014 A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids

 2014 A Cascaded Multilevel Inverter Based on Switched-Capacitor for High-Frequency AC Power Distribution~0

2014 +power Performance of a 3.3kV Resistive type Superconducting Fault Current Limiter

2014 +power MATLABSimulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances

2014 +power Analysis and implementation of a new single-switch buck–boost DCDC converter

2013 Simulink MATLAB Dynamic Induction Motor Model for use in Undergraduate Electric Machines and Power~0

2013 Simulation of Resistive Super Conducting Fault Current Limiter and its Performance Analysis in Thre~0

2013 Simulation of Multipulse Converter for Harmonic Reduction using Controlled Rectifier

2013 POWER QUALITY IMPROVEMENT IN POWER DISTRIBUTION SYSTEM USING D-STATCOM

2013 Modeling DC Motor Drive Systems in Power Systems Dynamic Studies

2013 Mitigation of Inrush Current in Transformer HV4

2013 MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

 2013 Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Losses of Distribution Systems

2013 Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer

 2013 DC Motor Speed Control A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

2013 A Novel Digitally Controlled Converter for Renewable Energy Resources 2013 A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

2013 A Methodology for Power System Protection Using Digital Relay

2013 A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics IEEE

2013 +power A NOVEL AC ELECTRIC ARC FURNACE MODEL AND SIMULATION FOR POWER QUALITY STUDY

 2012 Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller

2012 Three-Phase to Seven-Phase Power Converting Transformer

2012 The Practice of MATLAB Simulation in Modern Control Theory Course Teaching

2012 Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

2012 Simulation of Direct Thrust Control for Linear Induction Motor Including End-Effect

2012 Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

 2012 Power Quality Improvement and Mitigation Case Study Using Distributed Power Flow Controller

 2012 Power Quality Improvement and Mitigation Case Study Using Distributed Power Flow Controller

 2012 Photovoltaic based distribution static compensator for power quality improvement

2012 Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller

2012 Modelling, Simulation and Nonlinear Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

 2012 Modelling of single Sided Linear Induction Motor by MATLABSIMULINK

 2012 Modeling of Partial Discharge Mechanisms in Solid Dielectric Material HV3

 2012 Modeling and Simulation of Reverse Power Relay for Generator Protection

2012 Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

2012 Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage Sags~0

2012 Modeling and Adaptive Control of a Quadrotor

2012 Matlab -based Simulation & Analysis of Three – level SPWM Inverter

2012 Load compensation using DSTATCOM in three-phase, three-wire distribution system under various sourc~0

 2012 Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking

2012 Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using MatLab Simulink

 2012 Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration IEEE

 2012 Cascade Three-Level ACAC Direct Converter IEEE

2012 Cascade Three-Level ACAC Direct Converter

2012 Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Con~0

2012 An energy optimized control scheme for a transformerless DVR

2012 A Switched-Capacitor DC–DC Converter With High Voltage Gain and Reduced Component Rating and Count

2012 A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

 2012 A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

2012 +power Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System

2011 Three-Phase Soft-Switching Inverter With Minimum Components

2011 Smart Control of UPCQ within Microgrid Energy System

2011 Simulation of Vector Controlled adjustable Speed System of Induction Motor Based on Simulink

 2011 Reactive Power Management and Voltage Control of large Transmission system using SVC

2011 Planning of power systems with distributed generation and storage

2011 Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power Sys~0

 2011 Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems

 2011 Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

2011 An Improved Binary Particle Swarm Optimization for Unit Commitment Problem

2011 Active Power Filters for Harmonic Elimination and Power Quality Improvement

2011 A New High-Efficiency Single-Phase Transformerless PV Inverter Topology IEEE

 2010 Unity Input Power Factor for a PWM boost AC Chopper

2010 On the Synchronous Generator Parameters Determination Using Dynamic Simulations Based on IEEE Stand~0

2010 Modeling and Simulation of BLDC Motor Using Soft Computing Techniques

2010 Matlab-based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulation

2010 A Series-Dynamic-Resistor-Based Converter Protection Scheme for Doubly-Fed Induction Generator Duri~0

 2010 A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Appli~0

 2010 +power Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage Injectio~0

2010 +power A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection

2009 Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Logic

2009 Parametric convergence and control of chaotic system feedback

2009 Design of Linear Quadratic Optimal Controller for Bicycle Robot

 2009 Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

 2009 An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relaying

 2009 A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

2008 SVC Operation & Reliability Experiences

2008 Simulation of Synchronous Machine in Stability Study for Power System

2008 Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation St~0

2007 REDUCED ORDER KALMAN FILTERING WITHOUT MODEL REDUCTION

2007 AC Voltage Regulator Based on the AC-AC Buck-Boost Converter

2006 Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

 2006 A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

2005 MODELING OF CURRENT TRANSFORMERS UNDER SATURATION CONDITIONS

 2005 Hinf estimation for fuzzy membership function optimization

2004 Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

 2004 Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

 2003 A New Control Scheme for Series-Parallel Compensated UPS System

 2002 Simulink Implementation of Induction Machine Model — A Modular Approach

2000 Design and rule base reduction of a fuzzy filter for the estimation of motor currents

از من بپرسید

)
    is typing...

    برای ارسال پیام بخش های زیر را پر کنید.

    ارسال پیام لغو