فرم درخواست پروژهلیست اول–مقاله های قدرتی با ترجمه و شبیه سازی –40هزار تومان

اطلاعات بیشتر

بیش از 150 مقاله قدرتی از سال 2017 به قبل به ترتیب سال

تمامی کارهای این صغحه دارای ترجمه فارسی و شبیه سازی بوده و آماده تحویل 

هستند

فایل pdf مقاله ها با کلیک بر روی اسم انگلیسی آنها قابل دانلود است

توان راکتیو– الکترونیک قدرت– بهره برداری– بازار برق– تئوری جامع ماشین– سیستم توزیع– الکترونیک قدرت– کیفیت توان– انرژی های نو– قابلیت اطمینان و …

تمامی کارها دارای شبیه سازی و ترجمه فارسی می باشند

بعضی از کارها علاوه بر موارد فوق دارای فایل گزارش کار و یا پاورپوینت نیز می باشند

====================================

برای مشاهده لیست دوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2696

برای مشاهده لیست سوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2134

===================================

شبیه سازی مقاله های قدرتی

دارای ترجمه فارسی

40 هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2017

دینامیک سیستم های قدرت – بررسی سیستم های قدرت

عنوان مقاله:

مدلسازی شبکه های برق با استفاده از فازورهای دینامیکی در چارچوب مرجع dq0

2017 Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame

کلمات کلیدی :

شبه استاتیکی – سیگنالهای میانگین – فازورهای دینامیکی (پویا) – نوسانات درون ناحیه ای– چند ماشینه – پایداری

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2017

بازار برق *

الگوریتم بهینه سازی ملخ: تئوری و کاربرد

2017 Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2017

الکترونیک قدرت – تئوری جامع ماشین

تکنیک جدید برای استفاده از موتورهای القایی چندگانه با استفاده از یک اینورتر

2017 A New Technique for Operating Multiple Induction Motors Using a Single Inverter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2016

سیستم های توزیع انرژی– کنترل توان راکتیو

الگوریتم گرده افشانی گل و فاکتورهای حساسیت تلفات برای یافتن مکان و اندازه بهینه خازن در سیستم های شعاعی

2016 Flower Pollination Algorithm and Loss Sensitivity Factors for optimal sizing and placement of capacitors in radial distribution systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2016

ماشین های الکتریکی– راه آهن– تئوری جامع ماشین های الکتریکی

طراحی کنترل سرعت هوشمند سیستم درایو موتور القایی

2016 An Intelligent Speed Controller Design for Indirect Vector Controlled Induction Motor Drive System

کنترل برداری – کنترل منطق فازی – میدان روتور – کنترل گرا – کنترل نرم افزاری موتور القایی

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2016

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

یک روش ساده برای مدلسازی ماشین DC آهنربای دائم بدون جاروبک در محیط متلب

2016 A Simpler Approach to the Modelling of Permanent Magnet Brushless DC Machine in MATLAB Environment

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2016

بهره برداری از سیستمهای انرژی– شبکه های هوشمند– توزیع انرژی

یک الگوریتم تقویت کننده خود ترمیم برای سیستم های انتقال بر پایه تئوری شبکه پیچیده

2016 A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2016

الکترونیک قدرت, برق قدرت, تئوری جامع ماشین های الکتریکی

روند کنترل یک ژنراتور همزمان سنکرون آهنربای دائم برای سیستم تولید موتور گاز مستقل

2016 A Permanent Magnet Synchronous Generator Control Approach for Stand-alone Gas Engine Generation Sys~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

الکترونیک قدرت

اینورتر CHB هفت سطحی منبع دی سی واحد با PMW سطح متغیر چند حامل

2015 Single-DC-Source 7-Level CHB Inverter with Multicarrier Level-Shifted PWM

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

عایق و فشارقوی – ولتاژ بالا – High Voltage –

مدلسازی ساز و کارهای تخلیه جزئی در ماده دی الکتریک جامد

2015 Simulation Model of Partial Discharge in Power Equipment HV2

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

ادوات فکتس FACTS – دینامیک سیستم های قدرت

کنترل کننده H1 TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده­ای گسترده

2015 Reduced order Hinf TCSC controller & PSO optimized fuzzy PSS design in mitigating small signal osci~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

الکترونیک قدرت

مبدل باک-بوست ایزوله شده شیفت فاز با یکسوساز سه سطحی کلمپ اکتیو (AC-TLR) با ویژگی سوئیچینگ نرم در محدوده عملیاتی وسیع

2015 Phase-Shift Controlled Isolated Buck-Boost Converter with Active-Clamped Three-Level Rectifier (AC-TLR) Featuring Soft-Switching within Wide Operation Range

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

انرژی های نو

مدلسازی و شبیه سازی ماژول فتوولتائیک و آرایه بر اساس مدل یک و دو دیود با استفاده از سیمولینک متلب

2015 Modeling and Simulation of Photovoltaic Module and Array based on One and Two Diode Model Using Matlab Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

حفاظت و رله؛ حفاظت پیشرفته

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

2015 Directional overcurrent relay coordination considering non-standardized time curves

هماهنگی رله اضافه جریان جهت دار؛ منحنی های غیر استاندارد؛ محاسبات تکاملی؛ الگوریتم های ژنتیک؛ دو سطح خطا؛ تابع چند هدفه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

الکترونیک قدرت

تحلیل رگولاسیون مبدل خازن سوییچ شده توان بالای مبتنی بر شیوه محاسبه گذرای تعادل شارژ

2015 Analysis of High Power Switched Capacitor Converter Regulation based on Charge-balance Transient-c calculation Method

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2015

الکترونیک قدرت

مدولار دو سویه چند سطحی DC-DC با تبدیل ساختار مثلثی

2015 A Bidirectional Modular Multilevel DC–DC Converter of Triangular Structure

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2014

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

عملکرد محدود کننده ی جریان خطای ابررسانای نوع مقاومتی ۳٫۳ kV

2014 Performance of a 3.3kV Resistive type Superconducting Fault Current Limiter

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2014

کیفیت توان– قابلیت اطمینان

مدلسازی و شبیه سازی اختلالات کیفیت توان براساس MATLAB/Simulink

2014 MATLABSimulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2014

الکترونیک قدرت

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی یک مبدل DC/DC تک سوئیچ باک-بوست جدید

2014 Analysis and implementation of a new single-switch buck–boost DCDC converter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

DG – ادوات فکتس FACTS – تولید پراکنده– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود عملکرد گذرا میکرو گرید (ریز شبکه) به وسیله ی محدودکننده جریان خطا ابررسانای مقاومتی

2014 Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی برMatlab

2014 Simulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

کیفیت توان الکتریکی – کنترل توان راکتیو – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

یک ابر خازن به همراه یک روانساز توان برای هموار سازی متناوب و بهبود کیفیت توان شبکه ی توزیع

2014 Power Quality Improvement In Low Voltage Distribution System Using Dynamic Voltage Restorer

فیلتر قدرت اکتیو– مبدل dc/dc– کنترل d-q– پردازشگر دیجیتال سیگنال– بازیاب دینامیکی ولتاژ– گرد آوری ذخیره ی انرژی– فرو افتادگی و فرا افتادگی ولتاژ– ابر خازن

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

سیستم های توزیع انرژی– شبکه های هوشمند

کاهش تلفات شبکه توزیع در حضور خودروهای الکتریکی توسط جاسازی ذخیره سازها

2014 Power Loss Reduction for Electric Vehicle Penetration with Embedded Energy Storage in Distribution networks

کاهش تلفات– الگوریتم بهینه سازی– ESS

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

ادوات فکتس FACTS – کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مقایسه عملکرد بین SVC و STATCOM برای جبران توان راکتیو با استفاده از کنترل کننده فازی

2014 Performance Comparison between SVC and STATCOM for Reactive Power Compensation by Using Fuzzy Logic Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

انرژی های نو– بازار برق– شبکه های هوشمند– بهره برداری از سیستمهای قدرت

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

2014 Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

برنامه ریزی بهینه– قیمت براساس فرکانس– دسترس پذیری– ریزشبکه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهینه سازی توان راکتیو جاری شده در سیستم های HVDC توسط الگوریتم ژنتیک

2014 Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm

بهینه سازی توان راکتیو جاری شده – ترکیب سیستم AC-DC – روش هیئوریستیک – الگوریتم ژنتیک – تکاملی

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

بهره برداری از سیستم های قدرت

پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا

2014 Optimal Power Flow for Maximizing Network Benefits From Demand-Side Management

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

انرژی های نو– کنترل توان راکتیو– ادوات فکتس FACTS

جایابی بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و D-STATCOM با الگوریتم ازدحام ذرات PSO

2014 Optimal location and sizing determination of Distributed Generation and DSTATCOM using Particle Swarm Optimization Algorithm

تولید پراکنده – جبراک کننده استاتیکی بار – D-STSTCOM – سیستم توزیع شعاعی – ضریب حساسیت تلفات – بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

هماهنگی عایقی– حفاظت عایقی پیشرفته

هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از حد جریان خطای اتصال کوتاه با فیوزهای پایین دست

2014 Nontraditional Relay Curves for the Coordination of the Ground Overcurrent Function With Downstream~0

حفاظت از جریان بیش از حد خطای فاز به زمین– هماهنگی رله فیوز بالا– حفاظت از سیستم های توزیع.

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

دینامیک سیستم های قدرت

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده بازیاب دینامیکی ولتاژ

2014 Mitigation of Voltage Sag and Swell Using Dynamic Voltage Restorer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

رله و حفاظت

محافظت میکرو شبکه با استفاده از رله های دیجیتالی

2014 Micro grid Protection Using Digital Relays

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

ادوات فکتس FACTS– الکترونیک قدرت

طراحي و پياده سازي اينورتر ۱۱ سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع انرژي

2014 Design and Implementation of an 11-Level Inverter With FACTS Capability for Distributed Energy Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

تئوری جامع ماشین

تجزیه و تحلیل کنترل کننده فرکانس بار و تنظیم برای سیستم های قدرت چند منطقه ای

2014 Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems

===================================

ترجمه مقاله 2014

انرژی های نو

کنترل هماهنگ V-f و P-Qی مولدهای فوتوولتائیک خورشیدی با MPPT و ذخیره‌ی باطری در ریز شبکه‌ ها

2014 Coordinated V-f and P-Q Control of Solar Photovoltaic Generators With MPPT and Battery Storage in Microgrids

شبیه سازی این مقاله موجود نیست

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

تئوری جامع ماشین

بررسی مقایسه ای اعوجاج هامونیک کل در شکل موج جریان بوسیله ی درایوهای موتور القایی تغذیه شده با PWM و کنترل برداری

2014 Comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by PWM fed and Vector controlled induction Motor drives

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

سیستم توزیع – شبکه هوشمند

یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند

2014 A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2014

الکترونیک قدرت

اینورتر چند سطحی آبشاری بر اساس سوئیچینگ خازن برای سیستم توزیع برق AC فرکانس بالا

2014 A Cascaded Multilevel Inverter Based on Switched-Capacitor for High-Frequency AC Power Distribution System

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013

سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

2013 Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله 2013 IEEE

الکترونیک قدرت – میکروگرید – DG

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی اینورترهای مبدل های توزیع شده در میکروگرید

2013 G372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

الکترونیک قدرت

طراحی اینورترهای بوست منبع امپدانسی بهبود یافته با اتصال سلسله مراتبی و سلول های سلفی تپ شده

2013 Enhanced-Boost Z-Source Inverters With Alternate-Cascaded Switched- And Tapped-Inductor Cells

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش کار مقاله 2013

بازار برق – بهره برداری

Unit Commitment بر مبنای بیشینه سود و توزیع اقتصادی Ipp ها با تکنیک جدید

2013 Profit Based Unit Commitment And Economic Dispatch of Ipps With New Technique

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله 2013

دینامیک قدرت – سیستم توزیع

بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی تغییر ولتاژ فیدرهای توزیع

Examination of Major Factors Affecting Voltage Variation On Distribution Feeders

برای اطلاع از مدل شبکه شبیه سازی این مقاله ایمیل بزنید

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله 2013

سیستم توزیع

الگوریتم تخمین فازور پویا اصلاح شده برای سیگنال های گذرا ژنراتورهای توزیع شده

G62 Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for The Transient Signals of Distributed Generators

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013

توان راکتیو– دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس

افزایش پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

Stability Enhancement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله 2013

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود کيفيت توان با سرکوب کردن هارمونيک جریان با استفاده از کنترلر هيسترزيس

Power Quality Improvement By Suppression of Current Harmonics Using Hysteresis Controller Technique

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

دینامیک سیستم های قدرت

مدل دینامیکی موتور القایی در سیمولینک متلب برای استفاده در ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

2013 Simulink MATLAB Dynamic Induction Motor Model for use in Undergraduate Electric Machines and Power Electronic Courses

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه سازی مقاومت تاثير محدود كننده جريان خطا SFCL تحلیل عملکرد در سیستم سه فاز

2013 Simulation of Resistive Super Conducting Fault Current Limiter and its Performance Analysis in Three Phase Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

الکترونیک قدرت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه‌سازی کانورتر چند پالسه برای کاهش هارمونیک با استفاده از یکسو‌ساز کنترل شده

2013 Simulation of Multipulse Converter for Harmonic Reduction using Controlled Rectifier

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

2013 POWER QUALITY IMPROVEMENT IN POWER DISTRIBUTION SYSTEM USING D-STATCOM

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

مدلسازی سیستم های درایو موتور DC در مطالعات دینامیکی سیستم های قدرت

2013 Modeling DC Motor Drive Systems in Power Systems Dynamic Studies

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

رله و حفاظت – عایق و فشار قوی

کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتور

2013 Mitigation of Inrush Current in Transformer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

تئوری جامع ماشین

مدل سازی ریاضی شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم

2013 MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

منابع تولید پراکنده – تلفات توان اکتیو – سیستم توزیع– کیفیت توان الکتریکی – انرژی های نو – قابلیت اطمینان

تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌ های توزیع

2013 Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Losses of Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس تثبیت کننده سیستم های قدرت

 

2013 Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013 *

تئوری جامع – کنترل مدرن

کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

2013 DC Motor Speed Control A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

روش جدید دیجیتالی مبدل کنترل شده برای منابع انرژی تجدید پذیر

2013 A Novel Digitally Controlled Converter for Renewable Energy Resources

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

انرژی های نو – تولید پراکنده – DG

یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG

2013 A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013

رله و حفاظت

روشی برای حفاظت از سیستم های قدرت با استفاده از رله های دیجیتال

2013 A Methodology for Power System Protection Using Digital Relay

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2013 IEEE

انرژی نو – دینامیک سیستم های قدرت

مدل فتوولتائیک دینامیک شامل ویژگی ظرفیت خازنی و بایاس معکوس

2013 A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics IEEE

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2013

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مدل جدید کوره قوس الکتریکی AC و شبیه سازی برای بررسی کیفیت توان

2013 A NOVEL AC ELECTRIC ARC FURNACE MODEL AND SIMULATION FOR POWER QUALITY STUDY

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2012

قابلیت اطمینان

بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

2012 Investigating The Use of Probability Distribution Functions In Reliability-Worth Analysis of Electric Power Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

2012 Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

توزیع پراکنده – ریز شبکه – حالت جزیره ای

مدلسازی دینامیکی میکروگرید برای شبکه متصل و عملیات عمدی جزیره ای

2012 Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected And Intentional Islanding Operation 2012

گزارش فارسی: Report

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله سال 2012

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه

مدل سازی ماشین القایی اشباع شده بر اساس تزریق سیگنال فرکانس بالا

Saturated Induction Machine Modelling Based On High Frequency Signal Injection

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2012

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS

مدلسازی و بهینه سازی هارمونیک یک راکتور دوار مرحله ای کنترل شده مغناطیسی قابل انبساط برای کویل خنثی کننده قوس

2012 Modeling And Harmonic Optimization of A Two-Stage Saturable Magnetically Controlled Reactor for An Arc Suppression Coil

====================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

سیستم توزیع – الگوریتم ژنتیک و PSO

ترکیب الگویتم ژنتیک و ازدحام ذرات(PSO) برای بهینه سازی مکان و اندازه در سیستم های توزیع

A Combination of Genetic Algorithm And Particle Swarm Optimization for Optimal DG Location And Sizing In Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

ادوات فکتس FACTS – کنترل توان راکتیو – کنترل مدرن

بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD

2012 Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

ترانسفورماتور تبدیل توان سه فاز به هفت فاز

2012 Three-Phase to Seven-Phase Power Converting Transformer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012*

کنترل مدرن

استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن

2012 The Practice of MATLAB Simulation in Modern Control Theory Course Teaching

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

انرژی های نو – کیفیت توان – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

شبیه سازی سلول خورشیدی متصل به شبکه

2012 Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

سیستم فتوولتائیک – MPPT – متصل به شبکه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل مستقیم تراست برای موتور القایی خطی با احتساب اثر نهایی

2012 Simulation of Direct Thrust Control for Linear Induction Motor Including End-Effect

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2012

قابلیت اطمینان – کنترل توان

تنظیم مجدد سیستم های توزیع برق با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان

2012 Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مطالعه موردی افزایش و کاهش کیفیت نیرو بااستفاده از کنترلر پخش توان پراکنده

2012 Power Quality Improvement and Mitigation Case Study Using Distributed Power Flow Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان– انرژی نو – قابلیت اطمینان

فوتوولتائیک مبتنی بر جبران کننده استاتیک توزیع شده برای بهبود کیفیت توان

2012 Photovoltaic based distribution static compensator for power quality improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012*

کنترل مدرن – کنترل بهینه

کنترل بهینه پاندول معکوس دوبل با استفاده از LQR کنترل سندیپ

2012 Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

تئوری جامع ماشین

مدلسازی– شبیه سازی و کنترل غیر خطی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم

2012 Modelling, Simulation and Nonlinear Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

تئوری جامع ماشین

مدلسازی تک طرفه موتور القایی خطی توسط نرم افزار سیمولینک متلب

2012 Modelling of single Sided Linear Induction Motor by MATLABSIMULINK

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

عایق و فشارقوی

مدل سازی مکانسزم تخلیه جزئی در مواد جامد دی الکتریک

2012 Modeling of Partial Discharge Mechanisms in Solid Dielectric Material HV3

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

رله و حفاظت

مدلسازی و شبیه سازی رله نیروی معکوس برای محافظ ژنراتور

2012 Modeling and Simulation of Reverse Power Relay for Generator Protection

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

رله و حفاظت

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

2012 Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

کیفیت توان – قابلیت اطمینان – دینامیک سیستم های قدرت – پایدارسازی

مدلسازی و شبیه سازی یک بازگردان­ ولتاژ دینامیک (DVR) برای مسائل کیفیت توان- تضعیف و افزایش ولتاژ

2012 Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage Sags~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012*

کنترل تطبیقی

مدلسازی و کنترل تطبیقی برای یک کوادروتور

2012 Modeling and Adaptive Control of a Quadrotor

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

الکترونیک قدرت

شبیه سازیو تحلیل اینورترSPWM سه سطحی با استفاده ازمتلب

2012 Matlab -based Simulation & Analysis of Three – level SPWM Inverter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

دینامیک سیستم های قدرت – توان راکتیو

جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث

2012 Load compensation using DSTATCOM in three-phase, three-wire distribution system under various source voltage and delta connected load conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

انرژی های نو – MPPT

طراحی کنترل کننده ی فازی با استفاده از FPGA برای ردگیری نقطه ماکزیمم توان سلول های خورشیدی

2012 Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

مدلسازی کوادرات مستقیمِ (D-Q) موتورهای القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

2012 Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using MatLab Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012IEEE

انرژی های نو

کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان

2012 Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

الکترونیک قدرت

شبیه سازی پروژه مبدل ACAC مستقیم سه سطحی آبشاری

2012 Cascade Three-Level ACAC Direct Converter IEEE

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در متلب

2012 Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Controlled in Matlab

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

 

ادوات فکتس – برق قدرت – کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طرح کنترلی با انرژی بهینه برای DVR بدون ترانسفورماتور

2012 An energy optimized control scheme for a transformerless DVR

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

الکترونیک قدرت

مدل DC-DC خازن متصل با بهره بالای ولتاژ و کاهش درجه بندی و تعداد اجزا

2012 A Switched-Capacitor DC–DC Converter With High Voltage Gain and Reduced Component Rating and Count

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

شبکه عصبی – انرژی های نو

یک طراحی جدید کنترل MPPT برای سیستم‌های مولد توربین بادی با استفاده از متعادل کننده شبکه عصبی

2012 A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2012

انرژی های نو

یک طرح کنترل جدید در یک سیستم ذخیره سازی انرژی باتری برای ژنراتور توربین بادی

2012 A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2012

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طراحی فیلتر مناسب جهت کاهش هارمونیک و بهبود کیفیت ولتاژ در سیستم های توزیع

2012 Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2011

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

آنالیز گشتاورهای سنکرون کننده و میراکننده رگولاتورهای غیرخطی ولتاژ

2011 Synchronizing And Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2011

ادوات فکتس FACTS

مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش دهنده ولتاژ SAGS/SWELLS با استفاده از دینامیک ولتاژ برگرداننده (DVR)

Modeling and Simulation for Voltage Sags/Swells Mitigation Using Dynamic Voltage Restorer (DVR)

===================================

شبیه سازی و ترجمه کامل مقاله سال 2011

دینامیک سیستمهای قدرت – توان راکتیو

جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت

2011 Dynamic Compensation of Reactive Power In Various Faults In Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS– میکروگرید – توزیع پراکنده

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید (با منطق فازی)

2011 Smart Control of UPCQ Within Microgrid Energy System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

الکترونیک قدرت

اینورتر سه فاز با کلیدزنی نرم و با حداقل قطعات

2011 Three-Phase Soft-Switching Inverter With Minimum Components

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار متلب

2011 Simulation of Vector Controlled adjustable Speed System of Induction Motor Based on Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمبینان

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ سیستم خط انتقال بلند توسط SVC

2011 Reactive Power Management and Voltage Control of large Transmission system using SVC

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

انرژی های نو– شبکه هوشمند – میکروگرید – تولید پراکنده

کنترل پیشرفته ولتاژ ریزشبکه های هوشمند با استفاده از منابع انرژی توزیع شده

2011 Planning of power systems with distributed generation and storage

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمینان

مدلسازی و شبیه سازی از جبرانساز استاتیک وار برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

2011 Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

اینورتر نیمه منبع امپدانسی تک فاز با هزینه پایین برای سیستم های فتوولتاییک

2011 Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمینان – کیفیت توان

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

2011 Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

بهره برداری از سیستم های قدرت – بهینه سازی

برنامه ریزی مشارکت واحدها با استفاده از الگوریتم PSO

2011 An Improved Binary Particle Swarm Optimization for Unit Commitment Problem

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان و از بین بردن هارمونیک ها به کمک فیلتر اکتیو توان

2011 Active Power Filters for Harmonic Elimination and Power Quality Improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2011IEEE

الکترونیک قدرت

توپولوژی اینونتور PV فاقد مبدل تک فاز جدید با بازده بالا

2011 A New High-Efficiency Single-Phase Transformerless PV Inverter Topology IEEE

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ژورنال 2010

الکترونیک قدرت

طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM)

Design And Implementation of Predictive Current Control of Three-Phase Pwmrectifier Using Space-Vector Modulation (SVM)

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار فارسی کامل مقاله 2010

بازار برق

سوئیچینگ انتقال در شرایط امنیت محدود

2010 Transmission Switching In Security-Constrained Unit Commitment

===================================

شبیه سازی و ترجمه دستنویس مقاله 2010

میکروگرید – سیتم توریع

روش های تقسیم توان ژنراتور توزیع چندگانه با توجه به حالت های کنترل و تنظیمات ریزشبکه

Power-Sharing Method of Multiple Distributed Generators Considering Control Modes And Configurations of A Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

الکترونیک قدرت

یکسان­سازی ضریب قدرت ورودی برای تقویت کننده PWM چاپر AC

2010 Unity Input Power Factor for a PWM boost AC Chopper

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بر اساس استاندارد IEEE

2010 On the Synchronous Generator Parameters Determination Using Dynamic Simulations Based on IEEE Standards

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

تئوری جامع ماشین

مدلسازی و شبیه سازی موتور BLDC بااستفاده از تکنیک های کامپیوتری آسان

2010 Modeling and Simulation of BLDC Motor Using Soft Computing Techniques

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی بر متلب

2010 Matlab-based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulation

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

رله و حفاظت – تئوری جامع ماشین

رویکرد حفاظت از مبدل ها در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در طی شرایط خطاهای مختلف

2010 A Series-Dynamic-Resistor-Based Converter Protection Scheme for Doubly-Fed Induction Generator During Various Fault Conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2010

الکترونیک قدرت – تئوری جامع ماشین

توپولوژی یک اینورتر سه فاز با اتصال-سری برای کاربردهای درایو موتور قفس-سنجابی ولتاژ-متوسط

2010 A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2010

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بررسی و اثرات UPFC و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

2010 Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage Injection in a Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2010

تئوری جامع ماشین

یک تبدیل جدید (انتقال) سه فاز به پنج فاز با استفاده از اتصال مخصوص ترانسفورماتور

2010 A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش فارسی مفصل مقاله ژورنال 2009

دینامیک سیستمهای قدرت

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS

Stability Analysis of Power Systems Considering AVR And PSS Output Limiters

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه – الکترونیک قدرت

شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری بر اساس محیط سیمولینک متلب

2009 Simulation of PMSM Vector Control System Based On Matlab/Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله سال 2009

قابلیت اطمینان – توربین بادی

انتخاب بر اساس قابلیت اطمینان توربین های بادی برای مقیاس بزرگ مزارع بادی

Reliability-Based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

میکروگرید – الکترونیک قدرت

کنترل و محافظت یک میکروگرید با کانورتر متصل به چند میکرو سورس

2009 Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009 با PSCAD

حفاظت رله بر مبنای STATCOM

Research of The Effect for Relay Protection Based On STATCOM

شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009 *

کنترل فازی – کنترل مدرن

کنترل زمان واقعی پاندول معکوس با منطق فازی

2009 Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Logic

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009*

کنترل تطبیقی – کنترل فیدبک– سیستم آشوب

همگرایی و کنترل سیستم پر آشوب با استفاده از خطی سازی بازخورد تطبیقی

2009 Parametric convergence and control of chaotic system feedback

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009 *

کنترل بهینه – LQR

طراحی کنترل بهینه خطی درجه دوم برای ربات دوچرخه

2009 Design of Linear Quadratic Optimal Controller for Bicycle Robot

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل DVR برای کاهش ولتاژ افت ولتاژ و متورم

2009 Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

حفاظت و رله – حفاظت پیشرفته – سیستم های توزیع انرژی

یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جزء DC برای رله دیجیتال

2009 An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relaying

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2009

انرژی نو – رله وحفاظت – قابلیت اطمینان

یک مدولار سلول سوختی– مفهوم مدولار مبدل DC-DC برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

2009 A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله 2008

یک ترانسفورماتور فاکتور قدرت یکپارچه نوع Buck-Boost با نسبت تبدیل ولتاژ بالا

Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

===================================

شبیه سازی و ترجمه کامل و گزارش کار مقاله 2008

تبدیل انرژی – بازار برق – بهره‌برداری

مدل پخش بار اقتصادی شامل توان بادی

2008 An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2008

قابلیت اطمینان – جبرانسازی توان راکتیو

آزمايشات قابليت اطمينان و عملكرد SVC در متلب

2008 SVC Operation & Reliability Experiences

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2008

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی ماشین سنکرون در مطالعه ی پایداری سیستم قدرت

2008 Simulation of Synchronous Machine in Stability Study for Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2008 IEEE

درایو موتور القایی – تئوری جامع ماشین

روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی درایو شده با یک مبدل ماتریسی و تخمین پارامترها

2008 Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2007

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت – کنترل فاری

استفاده از منطق فازی برای کنترل فرکانس بار نیروگاه های برق آبی

Application of Fuzzy Logic for Load Frequency Control of Hydroelectrical Power Plants

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2007 *

فیلتر کالمن – کنترل فازی

دانلود شبیه سازی مقاله در مورد تخمین جریان با استفاده از فیلتر فازی کاهش مرتبه

2007 Reduced Order Kalman Filtering Without Model Reduction

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2007

الکترونیک قدرت

تنظیم کننده ولتاژ AC بر اساس مبدل باک بوست AC-AC

2007 AC Voltage Regulator Based on the AC-AC Buck-Boost Converter

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ژورنال 2006

تولید پراکنده – توزیع توان

بررسی عملکرد سیستم های توزیع شده با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

 Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله 2006

الکترونیک قدرت – کنترلر سه فاز

آنالیز شرطی سوئیچینگ نرم برای مبدل PFC افزایش دهنده سه فاز کنترل شده ZVS-SVM

Soft Switching Condition Analysis for A Novel ZVS SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله 2006

کیفیت توان – ریزشبکه – قابلیت اطمینان

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید برای کاربردهای میکروگرید سه فاز سه سیمه

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال 2006

کنترل توان اکتیو– کنترل توان راکتیو– سیستم توزیع– انرژی بادی

کنترل مستقیم توان اکتیو و توان راکتیو ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه برای تولید انرژی بادی

Direct Active And Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله 2006

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت

کنترل فرکانس بار یک نیروگاه کوچک با بار تخلیه کم

Load Frequency Control of An Isolated Small-Hydro Power Plant With Reduced Dump Load

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2006

ادوات فکتسFACTS– رله و حفاظت

ارزیابی عملکرد یک رله Distance به یک سیستم انتقال با UPFC

2006 Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2006

کیفیت توان– قابلیت اطمینان– ریزشبکه

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق

2006 A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله 2005

کیفیت توان – دینامیک سیستمهای قدرت – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
2005 Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2005

تئوری جامع ماشین های الکتریکی– رله و حفاظت– عایق و فشار قوی

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت شرایط اشباع

2005 Modeling of Current Transformers Under Saturation Conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2004

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTSt

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

2004 Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2004

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار سیمولینک متلب

2004 Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2002

تئوری جامع ماشین

رویکرد مدولار پیاده سازی مدل سیمولینک ماشین القایی

2002 Simulink Implementation of Induction Machine Model — A Modular Approach

===================================

شبیه سازی کامل و ترجمه کامل و گزارش کار کامل مقاله 2000

شبکه عصبی – سیستم های قدرت

استفاده از شبکه عصبی درموتور DC

 ANN Motor DC

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنمای مقاله ژورنال 2000

دینامیک سیستم های قدرت – ادوات فکتس(FACTS)

مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC And STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2000

تخمین جریان موتور با استفاده از فیلتر فازی کاهش مرتبه

2000 Design and rule base reduction of a fuzzy filter for the estimation of motor currents

= = = = = = = = = = = = = = = = = =