فرم درخواست پروژهلیست اول–مقاله های قدرتی با ترجمه و شبیه سازی –۵۰هزار تومان

اطلاعات بیشتر

بیش از ۱۵۰ مقاله قدرتی از سال ۲۰۱۷ به قبل به ترتیب سال

تمامی کارهای این صغحه دارای ترجمه فارسی و شبیه سازی بوده و آماده تحویل 

هستند

فایل pdf مقاله ها با کلیک بر روی اسم انگلیسی آنها قابل دانلود است

توان راکتیو– الکترونیک قدرت– بهره برداری– بازار برق– تئوری جامع ماشین– سیستم توزیع– الکترونیک قدرت– کیفیت توان– انرژی های نو– قابلیت اطمینان و …

تمامی کارها دارای شبیه سازی و ترجمه فارسی می باشند

بعضی از کارها علاوه بر موارد فوق دارای فایل گزارش کار و یا پاورپوینت نیز می باشند

====================================

برای مشاهده لیست دوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2696

برای مشاهده لیست سوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2134

===================================

شبیه سازی مقاله های قدرتی

دارای ترجمه فارسی

۴۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷

دینامیک سیستم های قدرت – بررسی سیستم های قدرت

عنوان مقاله:

مدلسازی شبکه های برق با استفاده از فازورهای دینامیکی در چارچوب مرجع dq0

۲۰۱۷ Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame

کلمات کلیدی :

شبه استاتیکی – سیگنالهای میانگین – فازورهای دینامیکی (پویا) – نوسانات درون ناحیه ای– چند ماشینه – پایداری

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷

بازار برق *

الگوریتم بهینه سازی ملخ: تئوری و کاربرد

۲۰۱۷ Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷

الکترونیک قدرت – تئوری جامع ماشین

تکنیک جدید برای استفاده از موتورهای القایی چندگانه با استفاده از یک اینورتر

۲۰۱۷ A New Technique for Operating Multiple Induction Motors Using a Single Inverter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

سیستم های توزیع انرژی– کنترل توان راکتیو

الگوریتم گرده افشانی گل و فاکتورهای حساسیت تلفات برای یافتن مکان و اندازه بهینه خازن در سیستم های شعاعی

۲۰۱۶ Flower Pollination Algorithm and Loss Sensitivity Factors for optimal sizing and placement of capacitors in radial distribution systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

ماشین های الکتریکی– راه آهن– تئوری جامع ماشین های الکتریکی

طراحی کنترل سرعت هوشمند سیستم درایو موتور القایی

۲۰۱۶ An Intelligent Speed Controller Design for Indirect Vector Controlled Induction Motor Drive System

کنترل برداری – کنترل منطق فازی – میدان روتور – کنترل گرا – کنترل نرم افزاری موتور القایی

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

یک روش ساده برای مدلسازی ماشین DC آهنربای دائم بدون جاروبک در محیط متلب

۲۰۱۶ A Simpler Approach to the Modelling of Permanent Magnet Brushless DC Machine in MATLAB Environment

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

بهره برداری از سیستمهای انرژی– شبکه های هوشمند– توزیع انرژی

یک الگوریتم تقویت کننده خود ترمیم برای سیستم های انتقال بر پایه تئوری شبکه پیچیده

۲۰۱۶ A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

الکترونیک قدرت, برق قدرت, تئوری جامع ماشین های الکتریکی

روند کنترل یک ژنراتور همزمان سنکرون آهنربای دائم برای سیستم تولید موتور گاز مستقل

۲۰۱۶ A Permanent Magnet Synchronous Generator Control Approach for Stand-alone Gas Engine Generation Sys~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

الکترونیک قدرت

اینورتر CHB هفت سطحی منبع دی سی واحد با PMW سطح متغیر چند حامل

۲۰۱۵ Single-DC-Source 7-Level CHB Inverter with Multicarrier Level-Shifted PWM

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

عایق و فشارقوی – ولتاژ بالا – High Voltage –

مدلسازی ساز و کارهای تخلیه جزئی در ماده دی الکتریک جامد

۲۰۱۵ Simulation Model of Partial Discharge in Power Equipment HV2

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

ادوات فکتس FACTS – دینامیک سیستم های قدرت

کنترل کننده H1 TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده­ای گسترده

۲۰۱۵ Reduced order Hinf TCSC controller & PSO optimized fuzzy PSS design in mitigating small signal osci~0

گزارش فارسی==> ترجمه+ readme +گزارش کار مفصل

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

الکترونیک قدرت

مبدل باک-بوست ایزوله شده شیفت فاز با یکسوساز سه سطحی کلمپ اکتیو (AC-TLR) با ویژگی سوئیچینگ نرم در محدوده عملیاتی وسیع

۲۰۱۵ Phase-Shift Controlled Isolated Buck-Boost Converter with Active-Clamped Three-Level Rectifier (AC-TLR) Featuring Soft-Switching within Wide Operation Range

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

انرژی های نو

مدلسازی و شبیه سازی ماژول فتوولتائیک و آرایه بر اساس مدل یک و دو دیود با استفاده از سیمولینک متلب

۲۰۱۵ Modeling and Simulation of Photovoltaic Module and Array based on One and Two Diode Model Using Matlab Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

حفاظت و رله؛ حفاظت پیشرفته

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

۲۰۱۵ Directional overcurrent relay coordination considering non-standardized time curves

هماهنگی رله اضافه جریان جهت دار؛ منحنی های غیر استاندارد؛ محاسبات تکاملی؛ الگوریتم های ژنتیک؛ دو سطح خطا؛ تابع چند هدفه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

الکترونیک قدرت

تحلیل رگولاسیون مبدل خازن سوییچ شده توان بالای مبتنی بر شیوه محاسبه گذرای تعادل شارژ

۲۰۱۵ Analysis of High Power Switched Capacitor Converter Regulation based on Charge-balance Transient-c calculation Method

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

الکترونیک قدرت

مدولار دو سویه چند سطحی DC-DC با تبدیل ساختار مثلثی

۲۰۱۵ A Bidirectional Modular Multilevel DC–DC Converter of Triangular Structure

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۴

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

عملکرد محدود کننده ی جریان خطای ابررسانای نوع مقاومتی ۳٫۳ kV

۲۰۱۴ Performance of a 3.3kV Resistive type Superconducting Fault Current Limiter

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۴

کیفیت توان– قابلیت اطمینان

مدلسازی و شبیه سازی اختلالات کیفیت توان براساس MATLAB/Simulink

۲۰۱۴ MATLABSimulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۴

الکترونیک قدرت

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی یک مبدل DC/DC تک سوئیچ باک-بوست جدید

۲۰۱۴ Analysis and implementation of a new single-switch buck–boost DCDC converter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

DG – ادوات فکتس FACTS – تولید پراکنده– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود عملکرد گذرا میکرو گرید (ریز شبکه) به وسیله ی محدودکننده جریان خطا ابررسانای مقاومتی

۲۰۱۴ Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی برMatlab

۲۰۱۴ Simulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

کیفیت توان الکتریکی – کنترل توان راکتیو – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

یک ابر خازن به همراه یک روانساز توان برای هموار سازی متناوب و بهبود کیفیت توان شبکه ی توزیع

۲۰۱۴ Power Quality Improvement In Low Voltage Distribution System Using Dynamic Voltage Restorer

فیلتر قدرت اکتیو– مبدل dc/dc– کنترل d-q– پردازشگر دیجیتال سیگنال– بازیاب دینامیکی ولتاژ– گرد آوری ذخیره ی انرژی– فرو افتادگی و فرا افتادگی ولتاژ– ابر خازن

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

سیستم های توزیع انرژی– شبکه های هوشمند

کاهش تلفات شبکه توزیع در حضور خودروهای الکتریکی توسط جاسازی ذخیره سازها

۲۰۱۴ Power Loss Reduction for Electric Vehicle Penetration with Embedded Energy Storage in Distribution networks

کاهش تلفات– الگوریتم بهینه سازی– ESS

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

ادوات فکتس FACTS – کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مقایسه عملکرد بین SVC و STATCOM برای جبران توان راکتیو با استفاده از کنترل کننده فازی

۲۰۱۴ Performance Comparison between SVC and STATCOM for Reactive Power Compensation by Using Fuzzy Logic Controller

گزارش فارسی==> ترجمه به صورت مقاله آماده ارائه+ gozaresh

۵۵ هزار تومان

===================================

پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

شبیه سازی با GAMS

انرژی های نو– بازار برق– شبکه های هوشمند– بهره برداری از سیستمهای قدرت

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

۲۰۱۴ Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

برنامه ریزی بهینه– قیمت براساس فرکانس– دسترس پذیری– ریزشبکه

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهینه سازی توان راکتیو جاری شده در سیستم های HVDC توسط الگوریتم ژنتیک

۲۰۱۴ Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm

بهینه سازی توان راکتیو جاری شده – ترکیب سیستم AC-DC – روش هیئوریستیک – الگوریتم ژنتیک – تکاملی

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

بهره برداری از سیستم های قدرت

پخش بار بهینه برای به حداکثر رساندن سود شبکه از مدیریت سمت تقاضا

۲۰۱۴ Optimal Power Flow for Maximizing Network Benefits From Demand-Side Management

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو– کنترل توان راکتیو– ادوات فکتس FACTS

جایابی بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و D-STATCOM با الگوریتم ازدحام ذرات PSO

۲۰۱۴ Optimal location and sizing determination of Distributed Generation and DSTATCOM using Particle Swarm Optimization Algorithm

تولید پراکنده – جبراک کننده استاتیکی بار – D-STSTCOM – سیستم توزیع شعاعی – ضریب حساسیت تلفات – بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

هماهنگی عایقی– حفاظت عایقی پیشرفته

هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از حد جریان خطای اتصال کوتاه با فیوزهای پایین دست

۲۰۱۴ Nontraditional Relay Curves for the Coordination of the Ground Overcurrent Function With Downstream~0

حفاظت از جریان بیش از حد خطای فاز به زمین– هماهنگی رله فیوز بالا– حفاظت از سیستم های توزیع.

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

دینامیک سیستم های قدرت

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده بازیاب دینامیکی ولتاژ

۲۰۱۴ Mitigation of Voltage Sag and Swell Using Dynamic Voltage Restorer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

رله و حفاظت

محافظت میکرو شبکه با استفاده از رله های دیجیتالی

۲۰۱۴ Micro grid Protection Using Digital Relays

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

ادوات فکتس FACTS– الکترونیک قدرت

طراحي و پياده سازي اينورتر ۱۱ سطحي با قابليت ادوات فکت جهت سيستم هاي توزيع انرژي

۲۰۱۴ Design and Implementation of an 11-Level Inverter With FACTS Capability for Distributed Energy Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین

تجزیه و تحلیل کنترل کننده فرکانس بار و تنظیم برای سیستم های قدرت چند منطقه ای

۲۰۱۴ Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems

===================================

ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو

کنترل هماهنگ V-f و P-Qی مولدهای فوتوولتائیک خورشیدی با MPPT و ذخیره‌ی باطری در ریز شبکه‌ ها

۲۰۱۴ Coordinated V-f and P-Q Control of Solar Photovoltaic Generators With MPPT and Battery Storage in Microgrids

شبیه سازی این مقاله موجود نیست

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین

بررسی مقایسه ای اعوجاج هامونیک کل در شکل موج جریان بوسیله ی درایوهای موتور القایی تغذیه شده با PWM و کنترل برداری

۲۰۱۴ Comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by PWM fed and Vector controlled induction Motor drives

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

سیستم توزیع – شبکه هوشمند

یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند

۲۰۱۴ A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

الکترونیک قدرت

اینورتر چند سطحی آبشاری بر اساس سوئیچینگ خازن برای سیستم توزیع برق AC فرکانس بالا

۲۰۱۴ A Cascaded Multilevel Inverter Based on Switched-Capacitor for High-Frequency AC Power Distribution System

===================================

 ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

۲۰۱۳ Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

گزارش فارسی==> ترجمه + gozareshe kar

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ IEEE

الکترونیک قدرت – میکروگرید – DG

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی اینورترهای مبدل های توزیع شده در میکروگرید

۲۰۱۳ G372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت

طراحی اینورترهای بوست منبع امپدانسی بهبود یافته با اتصال سلسله مراتبی و سلول های سلفی تپ شده

۲۰۱۳ Enhanced-Boost Z-Source Inverters With Alternate-Cascaded Switched- And Tapped-Inductor Cells

گزارش فارسی==> ترجمه کامل ۳۷ صفحه ای

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

بازار برق – بهره برداری

Unit Commitment بر مبنای بیشینه سود و توزیع اقتصادی Ipp ها با تکنیک جدید

۲۰۱۳ Profit Based Unit Commitment And Economic Dispatch of Ipps With New Technique

===================================

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

دینامیک قدرت – سیستم توزیع

بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی تغییر ولتاژ فیدرهای توزیع

Examination of Major Factors Affecting Voltage Variation On Distribution Feeders

گزارش فارسی==> g213tozihat و ترجمه

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع

الگوریتم تخمین فازور پویا اصلاح شده برای سیگنال های گذرا ژنراتورهای توزیع شده

G62 Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for The Transient Signals of Distributed Generators

گزارش فارسی==>ترجمه + tozihat

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳

توان راکتیو– دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس

افزایش پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

Stability Enhancement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود کيفيت توان با سرکوب کردن هارمونيک جریان با استفاده از کنترلر هيسترزيس

Power Quality Improvement By Suppression of Current Harmonics Using Hysteresis Controller Technique

گزارش فارسی==> ترجمه + پاورپوینت + ترجمه

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم های قدرت

مدل دینامیکی موتور القایی در سیمولینک متلب برای استفاده در ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

۲۰۱۳ Simulink MATLAB Dynamic Induction Motor Model for use in Undergraduate Electric Machines and Power Electronic Courses

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه سازی مقاومت تاثير محدود كننده جريان خطا SFCL تحلیل عملکرد در سیستم سه فاز

۲۰۱۳ Simulation of Resistive Super Conducting Fault Current Limiter and its Performance Analysis in Three Phase Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

شبیه‌سازی کانورتر چند پالسه برای کاهش هارمونیک با استفاده از یکسو‌ساز کنترل شده

۲۰۱۳ Simulation of Multipulse Converter for Harmonic Reduction using Controlled Rectifier

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

۲۰۱۳ POWER QUALITY IMPROVEMENT IN POWER DISTRIBUTION SYSTEM USING D-STATCOM

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

مدلسازی سیستم های درایو موتور DC در مطالعات دینامیکی سیستم های قدرت

۲۰۱۳ Modeling DC Motor Drive Systems in Power Systems Dynamic Studies

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت – عایق و فشار قوی

کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتور

۲۰۱۳ Mitigation of Inrush Current in Transformer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

تئوری جامع ماشین

مدل سازی ریاضی شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم

۲۰۱۳ MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

منابع تولید پراکنده – تلفات توان اکتیو – سیستم توزیع– کیفیت توان الکتریکی – انرژی های نو – قابلیت اطمینان

تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌ های توزیع

۲۰۱۳ Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Losses of Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس تثبیت کننده سیستم های قدرت

 

۲۰۱۳ Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ *

تئوری جامع – کنترل مدرن

کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

۲۰۱۳ DC Motor Speed Control A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

روش جدید دیجیتالی مبدل کنترل شده برای منابع انرژی تجدید پذیر

۲۰۱۳ A Novel Digitally Controlled Converter for Renewable Energy Resources

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

انرژی های نو – تولید پراکنده – DG

یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG

۲۰۱۳ A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

رله و حفاظت

روشی برای حفاظت از سیستم های قدرت با استفاده از رله های دیجیتال

۲۰۱۳ A Methodology for Power System Protection Using Digital Relay

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ IEEE

انرژی نو – دینامیک سیستم های قدرت

مدل فتوولتائیک دینامیک شامل ویژگی ظرفیت خازنی و بایاس معکوس

۲۰۱۳ A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics IEEE

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مدل جدید کوره قوس الکتریکی AC و شبیه سازی برای بررسی کیفیت توان

۲۰۱۳ A NOVEL AC ELECTRIC ARC FURNACE MODEL AND SIMULATION FOR POWER QUALITY STUDY

===================================

 ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

قابلیت اطمینان

بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Investigating The Use of Probability Distribution Functions In Reliability-Worth Analysis of Electric Power Systems

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

۲۰۱۲ Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

توزیع پراکنده – ریز شبکه – حالت جزیره ای

مدلسازی دینامیکی میکروگرید برای شبکه متصل و عملیات عمدی جزیره ای

۲۰۱۲ Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected And Intentional Islanding Operation 2012

گزارش فارسی: Report

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله سال ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه

مدل سازی ماشین القایی اشباع شده بر اساس تزریق سیگنال فرکانس بالا

Saturated Induction Machine Modelling Based On High Frequency Signal Injection

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS

مدلسازی و بهینه سازی هارمونیک یک راکتور دوار مرحله ای کنترل شده مغناطیسی قابل انبساط برای کویل خنثی کننده قوس

۲۰۱۲ Modeling And Harmonic Optimization of A Two-Stage Saturable Magnetically Controlled Reactor for An Arc Suppression Coil

====================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

سیستم توزیع – الگوریتم ژنتیک و PSO

ترکیب الگویتم ژنتیک و ازدحام ذرات(PSO) برای بهینه سازی مکان و اندازه در سیستم های توزیع

A Combination of Genetic Algorithm And Particle Swarm Optimization for Optimal DG Location And Sizing In Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS – کنترل توان راکتیو – کنترل مدرن

بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD

۲۰۱۲ Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

ترانسفورماتور تبدیل توان سه فاز به هفت فاز

۲۰۱۲ Three-Phase to Seven-Phase Power Converting Transformer

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲*

کنترل مدرن

استفاده از شبیه‌سازی متلب در آموزش دورۀ نظریۀ کنترل مدرن

۲۰۱۲ The Practice of MATLAB Simulation in Modern Control Theory Course Teaching

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو – کیفیت توان – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

شبیه سازی سلول خورشیدی متصل به شبکه

۲۰۱۲ Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

سیستم فتوولتائیک – MPPT – متصل به شبکه

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل مستقیم تراست برای موتور القایی خطی با احتساب اثر نهایی

۲۰۱۲ Simulation of Direct Thrust Control for Linear Induction Motor Including End-Effect

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

قابلیت اطمینان – کنترل توان

تنظیم مجدد سیستم های توزیع برق با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان

۲۰۱۲ Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

مطالعه موردی افزایش و کاهش کیفیت نیرو بااستفاده از کنترلر پخش توان پراکنده

۲۰۱۲ Power Quality Improvement and Mitigation Case Study Using Distributed Power Flow Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS– کیفیت توان– انرژی نو – قابلیت اطمینان

فوتوولتائیک مبتنی بر جبران کننده استاتیک توزیع شده برای بهبود کیفیت توان

۲۰۱۲ Photovoltaic based distribution static compensator for power quality improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲*

کنترل مدرن – کنترل بهینه

کنترل بهینه پاندول معکوس دوبل با استفاده از LQR کنترل سندیپ

۲۰۱۲ Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

مدلسازی– شبیه سازی و کنترل غیر خطی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم

۲۰۱۲ Modelling, Simulation and Nonlinear Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

مدلسازی تک طرفه موتور القایی خطی توسط نرم افزار سیمولینک متلب

۲۰۱۲ Modelling of single Sided Linear Induction Motor by MATLABSIMULINK

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

عایق و فشارقوی

مدل سازی مکانسزم تخلیه جزئی در مواد جامد دی الکتریک

۲۰۱۲ Modeling of Partial Discharge Mechanisms in Solid Dielectric Material HV3

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت

مدلسازی و شبیه سازی رله نیروی معکوس برای محافظ ژنراتور

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of Reverse Power Relay for Generator Protection

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

کیفیت توان – قابلیت اطمینان – دینامیک سیستم های قدرت – پایدارسازی

مدلسازی و شبیه سازی یک بازگردان­ ولتاژ دینامیک (DVR) برای مسائل کیفیت توان- تضعیف و افزایش ولتاژ

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage Sags~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲*

کنترل تطبیقی

مدلسازی و کنترل تطبیقی برای یک کوادروتور

۲۰۱۲ Modeling and Adaptive Control of a Quadrotor

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

الکترونیک قدرت

شبیه سازیو تحلیل اینورترSPWM سه سطحی با استفاده ازمتلب

۲۰۱۲ Matlab -based Simulation & Analysis of Three – level SPWM Inverter

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

دینامیک سیستم های قدرت – توان راکتیو

جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث

۲۰۱۲ Load compensation using DSTATCOM in three-phase, three-wire distribution system under various source voltage and delta connected load conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو – MPPT

طراحی کنترل کننده ی فازی با استفاده از FPGA برای ردگیری نقطه ماکزیمم توان سلول های خورشیدی

۲۰۱۲ Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

مدلسازی کوادرات مستقیمِ (D-Q) موتورهای القایی سه فاز با استفاده از سیمولینک متلب

۲۰۱۲ Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using MatLab Simulink

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ IEEE

انرژی های نو

کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان

۲۰۱۲ Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration

گزارش فارسی==> gozaresh

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

الکترونیک قدرت

شبیه سازی پروژه مبدل ACAC مستقیم سه سطحی آبشاری

۲۰۱۲ Cascade Three-Level ACAC Direct Converter IEEE

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در متلب

۲۰۱۲ Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Controlled in Matlab

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

 

ادوات فکتس – برق قدرت – کنترل توان راکتیو – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طرح کنترلی با انرژی بهینه برای DVR بدون ترانسفورماتور

۲۰۱۲ An energy optimized control scheme for a transformerless DVR

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

الکترونیک قدرت

مدل DC-DC خازن متصل با بهره بالای ولتاژ و کاهش درجه بندی و تعداد اجزا

۲۰۱۲ A Switched-Capacitor DC–DC Converter With High Voltage Gain and Reduced Component Rating and Count

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

شبکه عصبی – انرژی های نو

یک طراحی جدید کنترل MPPT برای سیستم‌های مولد توربین بادی با استفاده از متعادل کننده شبکه عصبی

۲۰۱۲ A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو

یک طرح کنترل جدید در یک سیستم ذخیره سازی انرژی باتری برای ژنراتور توربین بادی

۲۰۱۲ A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

رله و حفاظت – کیفیت توان – قابلیت اطمینان

طراحی فیلتر مناسب جهت کاهش هارمونیک و بهبود کیفیت ولتاژ در سیستم های توزیع

۲۰۱۲ Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

آنالیز گشتاورهای سنکرون کننده و میراکننده رگولاتورهای غیرخطی ولتاژ

۲۰۱۱ Synchronizing And Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS

مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش دهنده ولتاژ SAGS/SWELLS با استفاده از دینامیک ولتاژ برگرداننده (DVR)

Modeling and Simulation for Voltage Sags/Swells Mitigation Using Dynamic Voltage Restorer (DVR)

===================================

شبیه سازی و ترجمه کامل مقاله سال ۲۰۱۱

دینامیک سیستمهای قدرت – توان راکتیو

جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت

۲۰۱۱ Dynamic Compensation of Reactive Power In Various Faults In Power System

گزارش فارسی==> ترجمه مقاله

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS– میکروگرید – توزیع پراکنده

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید (با منطق فازی)

۲۰۱۱ Smart Control of UPCQ Within Microgrid Energy System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

الکترونیک قدرت

اینورتر سه فاز با کلیدزنی نرم و با حداقل قطعات

۲۰۱۱ Three-Phase Soft-Switching Inverter With Minimum Components

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار متلب

۲۰۱۱ Simulation of Vector Controlled adjustable Speed System of Induction Motor Based on Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمبینان

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ سیستم خط انتقال بلند توسط SVC

۲۰۱۱ Reactive Power Management and Voltage Control of large Transmission system using SVC

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

انرژی های نو– شبکه هوشمند – میکروگرید – تولید پراکنده

کنترل پیشرفته ولتاژ ریزشبکه های هوشمند با استفاده از منابع انرژی توزیع شده

۲۰۱۱ Planning of power systems with distributed generation and storage

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمینان

مدلسازی و شبیه سازی از جبرانساز استاتیک وار برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

۲۰۱۱ Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

الکترونیک قدرت – انرژی های نو

اینورتر نیمه منبع امپدانسی تک فاز با هزینه پایین برای سیستم های فتوولتاییک

۲۰۱۱ Low-Cost Semi-Z-source Inverter for Single-Phase Photovoltaic Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمینان – کیفیت توان

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

۲۰۱۱ Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

بهره برداری از سیستم های قدرت – بهینه سازی

برنامه ریزی مشارکت واحدها با استفاده از الگوریتم PSO

۲۰۱۱ An Improved Binary Particle Swarm Optimization for Unit Commitment Problem

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان و از بین بردن هارمونیک ها به کمک فیلتر اکتیو توان

۲۰۱۱ Active Power Filters for Harmonic Elimination and Power Quality Improvement

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱IEEE

الکترونیک قدرت

توپولوژی اینونتور PV فاقد مبدل تک فاز جدید با بازده بالا

۲۰۱۱ A New High-Efficiency Single-Phase Transformerless PV Inverter Topology IEEE

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ژورنال ۲۰۱۰

الکترونیک قدرت

طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM)

Design And Implementation of Predictive Current Control of Three-Phase Pwmrectifier Using Space-Vector Modulation (SVM)

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار فارسی کامل مقاله ۲۰۱۰

بازار برق

سوئیچینگ انتقال در شرایط امنیت محدود

۲۰۱۰ Transmission Switching In Security-Constrained Unit Commitment

===================================

شبیه سازی و ترجمه دستنویس مقاله ۲۰۱۰

میکروگرید – سیتم توریع

روش های تقسیم توان ژنراتور توزیع چندگانه با توجه به حالت های کنترل و تنظیمات ریزشبکه

Power-Sharing Method of Multiple Distributed Generators Considering Control Modes And Configurations of A Microgrid

گزارش فارسی==>ترجمه(دستنویس) + UPC

۵۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

الکترونیک قدرت

یکسان­سازی ضریب قدرت ورودی برای تقویت کننده PWM چاپر AC

۲۰۱۰ Unity Input Power Factor for a PWM boost AC Chopper

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بر اساس استاندارد IEEE

۲۰۱۰ On the Synchronous Generator Parameters Determination Using Dynamic Simulations Based on IEEE Standards

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

مدلسازی و شبیه سازی موتور BLDC بااستفاده از تکنیک های کامپیوتری آسان

۲۰۱۰ Modeling and Simulation of BLDC Motor Using Soft Computing Techniques

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی بر متلب

۲۰۱۰ Matlab-based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulation

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

رله و حفاظت – تئوری جامع ماشین

رویکرد حفاظت از مبدل ها در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در طی شرایط خطاهای مختلف

۲۰۱۰ A Series-Dynamic-Resistor-Based Converter Protection Scheme for Doubly-Fed Induction Generator During Various Fault Conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

الکترونیک قدرت – تئوری جامع ماشین

توپولوژی یک اینورتر سه فاز با اتصال-سری برای کاربردهای درایو موتور قفس-سنجابی ولتاژ-متوسط

۲۰۱۰ A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۰

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بررسی و اثرات UPFC و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

۲۰۱۰ Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage Injection in a Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

یک تبدیل جدید (انتقال) سه فاز به پنج فاز با استفاده از اتصال مخصوص ترانسفورماتور

۲۰۱۰ A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش فارسی مفصل مقاله ژورنال ۲۰۰۹

دینامیک سیستمهای قدرت

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS

Stability Analysis of Power Systems Considering AVR And PSS Output Limiters

گزارش فارسی ==> ترجمه +پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه – الکترونیک قدرت

شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری بر اساس محیط سیمولینک متلب

۲۰۰۹ Simulation of PMSM Vector Control System Based On Matlab/Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله سال ۲۰۰۹

قابلیت اطمینان – توربین بادی

انتخاب بر اساس قابلیت اطمینان توربین های بادی برای مقیاس بزرگ مزارع بادی

Reliability-Based Selection of Wind Turbines for Large-Scale Wind Farms

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

میکروگرید – الکترونیک قدرت

کنترل و محافظت یک میکروگرید با کانورتر متصل به چند میکرو سورس

۲۰۰۹ Control And Protection of A Microgrid With Converter Interfaced Micro Sources

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹ با PSCAD

حفاظت رله بر مبنای STATCOM

Research of The Effect for Relay Protection Based On STATCOM

شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹ *

کنترل فازی – کنترل مدرن

کنترل زمان واقعی پاندول معکوس با منطق فازی

۲۰۰۹ Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Logic

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹*

کنترل تطبیقی – کنترل فیدبک– سیستم آشوب

همگرایی و کنترل سیستم پر آشوب با استفاده از خطی سازی بازخورد تطبیقی

۲۰۰۹ Parametric convergence and control of chaotic system feedback

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹ *

کنترل بهینه – LQR

طراحی کنترل بهینه خطی درجه دوم برای ربات دوچرخه

۲۰۰۹ Design of Linear Quadratic Optimal Controller for Bicycle Robot

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل DVR برای کاهش ولتاژ افت ولتاژ و متورم

۲۰۰۹ Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

حفاظت و رله – حفاظت پیشرفته – سیستم های توزیع انرژی

یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جزء DC برای رله دیجیتال

۲۰۰۹ An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relaying

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

انرژی نو – رله وحفاظت – قابلیت اطمینان

یک مدولار سلول سوختی– مفهوم مدولار مبدل DC-DC برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

۲۰۰۹ A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۸

یک ترانسفورماتور فاکتور قدرت یکپارچه نوع Buck-Boost با نسبت تبدیل ولتاژ بالا

Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

===================================

شبیه سازی و ترجمه کامل و گزارش کار مقاله ۲۰۰۸

تبدیل انرژی – بازار برق – بهره‌برداری

مدل پخش بار اقتصادی شامل توان بادی

۲۰۰۸ An Economic Dispatch Model Incorporating Wind Power

گزارش فارسی==> ترجمه

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸

قابلیت اطمینان – جبرانسازی توان راکتیو

آزمايشات قابليت اطمينان و عملكرد SVC در متلب

۲۰۰۸ SVC Operation & Reliability Experiences

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی ماشین سنکرون در مطالعه ی پایداری سیستم قدرت

۲۰۰۸ Simulation of Synchronous Machine in Stability Study for Power System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸ IEEE

درایو موتور القایی – تئوری جامع ماشین

روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی درایو شده با یک مبدل ماتریسی و تخمین پارامترها

۲۰۰۸ Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۰۷

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت – کنترل فاری

استفاده از منطق فازی برای کنترل فرکانس بار نیروگاه های برق آبی

Application of Fuzzy Logic for Load Frequency Control of Hydroelectrical Power Plants

گزارش فارسی==>ترجمه+ پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۷ *

فیلتر کالمن – کنترل فازی

دانلود شبیه سازی مقاله در مورد تخمین جریان با استفاده از فیلتر فازی کاهش مرتبه

۲۰۰۷ Reduced Order Kalman Filtering Without Model Reduction

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۷

الکترونیک قدرت

تنظیم کننده ولتاژ AC بر اساس مبدل باک بوست AC-AC

۲۰۰۷ AC Voltage Regulator Based on the AC-AC Buck-Boost Converter

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ژورنال ۲۰۰۶

تولید پراکنده – توزیع توان

بررسی عملکرد سیستم های توزیع شده با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

 Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۰۶

الکترونیک قدرت – کنترلر سه فاز

آنالیز شرطی سوئیچینگ نرم برای مبدل PFC افزایش دهنده سه فاز کنترل شده ZVS-SVM

Soft Switching Condition Analysis for A Novel ZVS SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۶

کیفیت توان – ریزشبکه – قابلیت اطمینان

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید برای کاربردهای میکروگرید سه فاز سه سیمه

A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۰۶

کنترل توان اکتیو– کنترل توان راکتیو– سیستم توزیع– انرژی بادی

کنترل مستقیم توان اکتیو و توان راکتیو ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه برای تولید انرژی بادی

Direct Active And Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۰۶

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت

کنترل فرکانس بار یک نیروگاه کوچک با بار تخلیه کم

Load Frequency Control of An Isolated Small-Hydro Power Plant With Reduced Dump Load

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۶

ادوات فکتسFACTS– رله و حفاظت

ارزیابی عملکرد یک رله Distance به یک سیستم انتقال با UPFC

۲۰۰۶ Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۶

کیفیت توان– قابلیت اطمینان– ریزشبکه

جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق

۲۰۰۶ A Grid-Interfacing Power Quality Compensator for Three-Phase Three-Wire Microgrid Applications

گزارش فارسی==> ترجمه +final

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۵

کیفیت توان – دینامیک سیستمهای قدرت – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
۲۰۰۵ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۵

تئوری جامع ماشین های الکتریکی– رله و حفاظت– عایق و فشار قوی

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت شرایط اشباع

۲۰۰۵ Modeling of Current Transformers Under Saturation Conditions

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۴

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTSt

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

۲۰۰۴ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۴

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار سیمولینک متلب

۲۰۰۴ Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۲

تئوری جامع ماشین

رویکرد مدولار پیاده سازی مدل سیمولینک ماشین القایی

۲۰۰۲ Simulink Implementation of Induction Machine Model — A Modular Approach

===================================

شبیه سازی کامل و ترجمه کامل و گزارش کار کامل مقاله ۲۰۰۰

شبکه عصبی – سیستم های قدرت

استفاده از شبکه عصبی درموتور DC

 ANN Motor DC

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنمای مقاله ژورنال ۲۰۰۰

دینامیک سیستم های قدرت – ادوات فکتس(FACTS)

مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC And STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

گزارش فارسی==> ترجمه و پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۰

تخمین جریان موتور با استفاده از فیلتر فازی کاهش مرتبه

۲۰۰۰ Design and rule base reduction of a fuzzy filter for the estimation of motor currents

= = = = = = = = = = = = = = = = = =