فرم درخواست پروژه

مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت سیستم قدرت مجازی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کنترل بار- دینامیک قدرت

مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت سیستم قدرت مجازی

A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management 2009

داراری گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”184″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.