فرم درخواست پروژه

مدل ماشین القایی اشباع شده براساس تزریق سیگنال فرکانس بالا

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

کد مقاله G94

عنوان مقاله:

مدل ماشین القایی اشباع شده براساس تزریق سیگنال فرکانس بالا

G94_Saturated Induction Machine Modelling Based On High Frequency Signal Injection

گزارش فارسی==>sdfsdfs

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”164″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.