فرم درخواست پروژه

مدل سازی و کنترل توربين بادي ژنراتور القایی دوسو تغذیه

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰ 

ژنراتور دوسو تغذیه – توربین بادی

کد مقاله P13

عنوان مقاله:

مدل سازی و کنترل توربين بادي ژنراتور القایی دوسو تغذیه

Modeling And Control of The Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine

گزارش فارسی==> Modeling and

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.