فرم درخواست پروژه

مدل سازی ماشین های القایی با استفاده از فرمولاسیون ولتاژ پس از واکنش

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۸

تئوری جامع

کد مقاله G214

عنوان مقاله:

مدل سازی ماشین های القایی با استفاده از فرمولاسیون ولتاژ پس از واکنش

g214_Modeling_of_Induction_Machines_Using_a_Voltage-Behind-Reactance_Formulation

گزارش فارسی==> pic وtozihat

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.