فرم درخواست پروژه

مدل تعمیم چند جمله ای حافظه برای اعوجاج باند دیجیتال تقویت کننده های قدرت

اطلاعات بیشتر

پاورپوینت و شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

الکترونیک قدرت – کنترل محرکه
عنوان مقاله:

 مدل تعمیم چند جمله ای حافظه برای اعوجاج باند دیجیتال تقویت کننده های قدرت

۲۰۰۶ A Generalized Memory Polynomial Model for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers

دارای گزارش ==>README

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.