فرم درخواست پروژه

مدلسازی و کنترل تطبیقی یک کوادروتور

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

 کد مقاله g338

مدلسازی و کنترل تطبیقی یک کوادروتور

g338__Modeling and Adaptive Control of a Quadrotor

گزارش فارسی ۱۵ صفحه ای==> ربات پرنده

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.