فرم درخواست پروژه

مدلسازی شبکه های برق با استفاده از فازورهای دینامیکی در چارچوب مرجع dq0

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

عنوان مقاله:

مدلسازی شبکه های برق با استفاده از فازورهای دینامیکی در چارچوب مرجع dq0

۲۰۱۷ Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame

کلمات کلیدی :

شبه استاتیکی – سیگنالهای میانگین – فازورهای دینامیکی (پویا) – نوسانات درون ناحیه ای– چند ماشینه – پایداری

گزارش فارسی ==> ترجمه

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.