فرم درخواست پروژه

مدلسازی سیستم های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل بهینه LQR فرکانس بار

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

  کنترل مدرن –  دینامیک سیستم های قدرت

عنوان مقاله:

 مدلسازی سیستم های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل بهینه LQR فرکانس بار

The Modelling Of Electric Power Systems On The State Space And Controlling Of Optimal Lqr Load Frequency

داراری گزارش فارسی==> results

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.