فرم درخواست پروژه

مدلسازی ریاضی و تجزیه و تحلیل گشتاور سرعت موتور القایی سه فاز قفس سنجابی با استفاده از متلب SIMULINK برای آزمایشگاهی ماشینهای الکتریکی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  مدلسازی ریاضی و  تجزیه و تحلیل گشتاور سرعت  موتور القایی سه فاز قفس سنجابی با استفاده از متلب SIMULINK برای آزمایشگاهی ماشینهای الکتریکی

۲۰۱۳ Mathematical Modeling and Speed Torque Analysis Of Three Phase Squirrel Cage Induction Motor Using Matlab Simulink For Electrical Machines Laboratory

دارای گزارش فارسی==>ندارد

۳۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.