فرم درخواست پروژه

مقاله های ارشد قدرت۳ دارای شبیه سازی و گزارش کار – ۷۰ هزار تومان

اطلاعات بیشتر

تمامی شبیه سازی مقاله های قدرت دارای شبیه سازی الگوریتم مقاله و گزارش کار می باشند.

فایل مقالات و گزارش کار مرتبط با هر مقاله قابل دانلود می باشد.

===================================

شبیه سازی مقاله های قدرتی

۷۰ هزار تومان

===================================

برای مشاهده لیست اول شامل کارهای دارای ترجمه فارسی به لینک زیر مراجعه نمایید

 http://azadproject.ir/?p=1589

برای مشاهده لیست دوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2696

====================================

مقاله ها به ترتیب سال

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد پروژه G272 , P141

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Coordinated Reactive Power Control To Achieve Minimal Operating Costs

Refrences:

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:  پروژه درس تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

کلید واژه : توزیع پراکنده، کنترل ولتاژ

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۸۳                             دینامیک سیستمهای قدرت 
  
تبدیل ماتریس غیرمستقیم با نسبت انتقال ولتاژ واحد برای تبدیل AC به AC

۲۰۱۴ An Indirect Matrix Converter With Unity Voltage Transfer Ratio For Ac To Ac Conversion

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۹۰

اینورتر نیم پل آبشاری باک دوگانه برای کنترل جریان قدرت مؤثر در شبکه

۲۰۱۴ A Cascaded Dual Buck Half-Bridge Inverter For Efficient Power Flow Control In Grid

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P145

عنوان مقاله:

Power Sharing Improvement In Standalone Microgrids With Decentralized Control Strategy

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جریان ، ولتاژ ، توان اکتیو و راکتیو

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P152

عنوان مقاله:

Virtual Active Filters For HVDC Networks Using V2G Technology

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خودروهاي هايبريد متصل به شبكه (PHEV)، انتقال توان، منبع هارمونيك جريان، كنترل يكسوساز و اينورتر

Power System, HVDC, Active Filter, PHEV, V2G

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ الکترونیک قدرت

مقایسه بین کانورتر های DC-DC  فرکانس بالای مجزای متقارن و غیر متقارن کنترل شده

۲۰۱۴ Comparison Between Symmetrical And Asymmetrical Controlled Three-Phase High Frequency Isolated DC–DC Converter

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P137

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Power System Stability Control For A Wind Farm Based On Adaptive Dynamic Programming

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری سیستم قدرت

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کد مقاله P131

انرژی های نو –  الکترونیک قدرت

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ A Single-Stage Three-Phase Inverter Based On Cuk Converters For PV Applications

اینورتر ۳ فاز تک مرحله ای بر اساس کانورتر Cuk برای کاربرد های فتوولتای

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کد مقاله P129

عنوان مقاله:

کاهش ولتاژ افت، اصلاح ضریب توان با استفاده از مبدل ماتریس مبتنی بر ترانسفورماتورسالید در مرحله خروجی

۲۰۱۴ Mitigation Of Voltage Sag, Swell And Power Factor Correction Using Solid-State Transformer Based Matrix Converter In Output Stage

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

========================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳-  موتور القایی-  تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

طراحی کنترل سرعت درایو موتور القایی مبتنی بر SVPWM با استفاده از اینورتر ۳ سطحی

۲۰۱۳ Analysis Of SVPWM Based Speed Control Of Induction Motor Drive With Using VF Control Based 3 Level Inverter

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳-  دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل فازی

بررسی مقایسه ای معمولی و FUZZY بر پایدار کننده سیستم قدرت

۲۰۱۳ COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND FUZZY BASED POWER SYSTEM STABILIZER

دارای گزارش فارسی

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل مقاوم  – سیستم های FTC- کنترل سیستم های تحمل پذیر خطا

ارائه مدلی برای کنترل تحمل پذیر عیب توربین بادی

۲۰۱۳ Fault Tolerant Control Of Wind Turbines – A Benchmark Model

دارای گزارش فارسی

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳- الکترونیک قدرت

برخی از جنبه های در ۳ فاز پل اینورتر (حالت ۱۸۰ درجه (

۲۰۱۳ Some Aspects On 3-Phase Bridge Inverter (180 Degree Mode)

دارای گزارش فارسی

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ –    تئوری جامع ماشین های الکتریکی – الکترونیک قدرت


کاهش هارمونیک اینورتر ۳ سطحی بر اساسSVPWM   برای کنترل درایو سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترلV / F

۲۰۱۳ Harmonics Reduction Of 3 Level Inverter Of SVPWM Based Speed Control Of Induction Motor Drive With Using VF Control Method

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳-  الکترونیک قدرت 
  
 
مدل سازي پهنای باند فرکانس (CBPWM) بر مبنای اینورتر سه فاز

A STUDY OF CARRIER BASED PULSE WIDTH MODULATION (CBPWM) BASED THREE PHASE INVERTER

داراری گزارش فارسی

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳-  قابلیت اطمینان

کد مقاله P111

عنوان مقاله:

مدل های دسترسی انرژی برای نیروگاه های برق آبی کوچک برای ارزیابی قابلیت اطمینان نسلی

P111_Small Hydro Power Plants Energy Availability Modeling For Generation Reliability Evaluation

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

=====================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳-  قابلیت اطمینان- مزارع بادی- کیفیت توان

کد مقاله P113

عنوان مقاله:

بهبود کیفیت سیستم قدرت با کاهش نوسانات توان خروجی مزارع بادی به وسیله ذخیره ساز های انرژی الکتریکی

Improving Wind Power Quality With Reliability Evaluation

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳-  کیفیت توان – انرژی بادی

کد مقاله P115

عنوان مقاله:

بهبود کيفيت توان سيستم تبديل انرژي باد با رابط توان غير معمول

۲۰۱۳ Improving Power Quality Of Wind Energy Conversion System With Unconventional Power Electronic Interface

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳- شبکه توزیع شعاعی – جستجوی فاخته

کد مقاله P116

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Capacitor Allocations In Radial Distribution Networks Using Cuckoo Search Algorithm

به منظور قرار دادن خازن شنت در مکان بهینه و مناسب، در شبکه های توزیع شعاعی از یک رویکرد  مبتنی بر بهینه سازی جستجو فاخته (Cuckoo)  استفاده شده است

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

======================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳- ماشین مغناطیس دائم – الکترونیک قدرت

کد مقاله P119

عنوان مقاله:

Direct Torque Control Of Inverter Fed PMSM Drive Using SVM

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P136

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Performance Improvement Of A Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-Capacitor Energy Storage

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ابرخازن موازی شده و به توربین Pmsg

Direct Drive Variable Speed Wind Turbine, PMSG, STATCOM, Super-Capacitor Energy Storage

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P109

عنوان مقاله:

P109_Gbest Based Artificial Bee Colony Optimization For Unit Commitment Problem

در سيستم قدرت هدف مسئله UC حداقل کردن هزينه بهره برداری با توجه به مجموعه قيود موجود

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی، الگوریتم زنبور، هوش جمعی ذرات، پرندگان

Gbest Articial Bee Colony Algorithm (ABC), Differential Evaluation (DE), Particle Swarm Optimization (PSO), Unit Commitment (UC)

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P96

عنوان مقاله:

P96_Genetic Algorithm Based Reactive Power Dispatch For Voltage Stability Improvementm

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری ولتاژ، الگوریتم ژنتیک

Voltage Stability, L-Index, Reactive Power Dispatch, Genetic Algorithm

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P97

عنوان مقاله:

ارزيابي پايداري سيستمهاي قدرت به روش تخمين زاويه وسرعت روتور ژنراتور سنكرون و با استفاده از شبكه هاي عصبي

سال ارائه:  ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، سیستم های قدرت

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P104

عنوان مقاله:

P104_Control Of A Wind Energy Conversion System Equipped By A DFIG For Active Power Generation And Power Quality Improvement

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

Variable Speed Wind Turbine, AC-DC-AC PWM Converter, Harmonic Currents, Active Filtering, Reactive Power Compensation, Power Quality

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P90

عنوان مقاله:

P90_طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Conventional And Fuzzy PID Controllers, Load Frequency Control

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P144

عنوان مقاله:

PMU Power Smart  Grid Dynamic Stability

ابداع روش اندازه گیری سنکرون به کمک PMU تحولات عظیمی درپایش و کنترل شبکه های قدرت ایجاد کرده است تشخیص سریع نوسانات و اغتشاشاتی که منجر به ناپایداری سیستم قدرت میشود ازمهمترین کاربردهای این تکنولوژی می باشد باتوجه به هزینه های بالای نصب PMU حداقل نمودن تعدادآنها ازاهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله جایابی PMU برروی خط انتقال بادرنظرگرفتن باسهای شعاعی بررسی شده است اطلاعات دریافتی ازPMU وضعیت پایداری شبکه را بصورت دقیق مشخص می کند ازاین رو جهت ارزیابی پایداری دینامیکی با اطلاعات PMU الگوریتمی برمبنای دو شاخص مقادیر ویژه و مجموع مربعات خطا ارایه شده است روش پیشنهادی برروی شبکه های ۳۰و۱۴و۲۴ شینه IEEE مورد ازمایش قرارگرفته است نتایج بدست امده نشان میدهد که جایابی PMU باروش ارایه شده نسبت به روش جایابی برروی باس ازمشاهده پذیری بالاتری برخوردار می باشد.

سال ارائه:  ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : واحداندازه گیری فازوریPMU، جایابی بهینه، مشاهده پذیری سیستم قدرت، پایداری دینامیکی

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P154

عنوان مقاله:

 

مقاله کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مولفه های متقارن

 

این مقاله رهیافتی بر کنترل موتور سنکرون مغناط یس دائم(PMSM)بدون نیاز به سنسور سرعت میباشد. روش پیشنهادی، بر پایه تئوری مولفههای متقارن استوار شده است .در این روش، ولتاژها و جریانهای توالیهای مثبت و منفیPMSMدر معادلات کنترلی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت الگوریتم حذف سنسور برای محاسبه زاو ی ه تخمین ی موقعیت روتور بسیار ساده شده و لذا زمان محاسبات کوتاهتر از روش متداول حذف سنسور است . با در اختی ار داشتن مقدار تخمینی موقعیت و سرعت رتور، با تدوین روابط موتور در حوزه زمان گسسته، مقدار مطلوب گشتاور الکتریکی جهت ردیابی گشتاور مکانیکی (با عملکرد سرعت ثابت(PMSM تعیین و جهت محاسبه جری ان مرجع مورد استفاده قرارمیگیرد. مبانی کلی طرح پیشنهادی بر پایه کنترل میدان جهت داده شده(FOC)میباشد. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم ، افزارMATLABبی انگر عملکرد بهتر، محاسبات کمتر وهزینه کنترلی مناس بتر سیستم نسبت به طر حهای موجود میباشد.

 

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور سنکرون مغناطیس دائم، کنترل بدون سنسور، کنترل میدان جهت داده شده، مولفههای متقارن، کنترل جریان هیسترزیس

Permanent-Magnet-Synchronous-Motor-Control-With-Speed-Sensor-Removal-Based-On-The-Theory-Of-Symmetrical-Components

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

P142_-A-Novel-Direct-Torque-Control-For-Electrically-Excited-Synchronous-Motor-Drives-With-High-Power-Factor-And-Low-Ripples-In-Flux-And-Torque

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, Transient Stability, Single Line To Ground Fault (SLG), Line To Line Fault, LL And LLG

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا دقیق به همراه گزارش کار :
روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی
Simple And Efficient Method For Steady-State Voltage Stability Assessment Of Radial Distribution Systems
کنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائم
Speed Control Of A Permanent Magnet Synchronous Machine Powered By An Inverter Voltage Moment Approach
مقایسه PSS ، SVC وStatcomبرای میراسازی نوسانات سیستم قدرت
Comparison Of PSS, SVC And STATCOM Controllers For Damping Power System Oscillations
نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی
An Approach To PSS Design For Transient Stability Improvement Through Supplementary Damping Of The Common Low-Frequency
طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازی
Design An Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based On Fuzzy Logic Principle
طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازی
A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
طراحی کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یک سیستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm And Applications
کنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبک با کاهش جریان راه اندازی توسط کنترل فازی
Direct Torque Control Of Brushless DC Motor Drives With Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با کنترلر توزیع شده
Particle Swarm Optimization Of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
آنالیز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرت
Decentralized Load Frequency Controller Analysis And Tuning For Multi-Area Power Systems
تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS
Stability Analysis Of Power Systems Considering AVR And PSS Output Limiters
طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با روش کنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
به همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique Based Power System Stabilizer For Single Machine Infinite Bus System
۲-
شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم :
ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریک – سرعت برای هریک از ماشین های زیر:
شنت(Shunt)
سری (Series)
خود تحریک یا تحریک مستقل(Self_Excited)
کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
مغناطیس دائم(PM –Permanent Magnet)
ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریک از ماشین های زیر :
ماشین القایی (Induction_Machine)
ماشین بدون جاروبک (Brushless_Machine- در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
ماشین سنکرون(Synchronous Machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause
۳-
پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت
پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات :
به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method)
به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method)
به روش نیوتن (Newton’s Method)
به روش دینامیکی (Dynamic Programming)
قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
پخش بار احتمالی(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف :
به روش پخش بار DC (DC Method)
به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method )
به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel Method)
به روش پخش بار DC (DC Method)
قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
شبیه سازی کنترل خودکارتولیدباسیمولینک باکنترل اولیه-ثانویه ( AGC )
همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ، بهره برداری وکنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-Wollenberg)
۴-
پروژه درس کیفیت توان (Power Quality)
ناحیه آسیب پذیری (Vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent
۵-
پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال
(Advanced Protection Relay)
بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رله
Research Of The Effect For Relay Protection Based On DVR
بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رله
Research Of The Effect For Relay Protection Based On STATCOM
تولید پراکنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیع
In Distribution DG’s And They Effect In Overcurrent Protection
۶-
پروژه های درس کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control )–
ادوات فکتس(FACTS)
طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه
Design And Simulation Of UPQC To Improve Power Quality And Transfer Wind Energy To Grid
مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
۷-
ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سیستم قدرت
Robust Control In Power Systems ) )
نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری
(BIKASH PAL
و BALARKO CHAUDHURI )
شبیه سازی یک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مکان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus )
Robust Analysis And Design Of Load Frequency Controller For Power Systems
(
به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه )
۸-
طراحی کنترل کننده مقاوم ، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون
۹-
تعیین ضرائب PID با کمک روش زیگلر نیکولز( Ziegler-Nichols_PID )
به همراه فایل شبیه سازی شده یک پروسه های صنعتی(فلومتر و…)
به همراه گزارش کار کامل
۱۰-
تعیین ضرائب PID با کمک روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و…)به همراه گزارش کار کامل
۱۱-
شبیه سازی توربین بادی با کمک نرم افزار FAST
۱۲-
شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت
۱۳-
شناسایی سیستم¬ها :
شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-مارکواردت)
طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS
شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی
شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون
۱۴-
شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator) ، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریک(Exciter) ، بار (Load) ،
با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / Without PSS)
۱۵-
شبیه سازی های کتاب کندور (Kondur)
۱۶-
شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقیق
محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
۱۷-
تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode Torsional (
Analysis Torsional Mode In Power System
۱۸-
مدل سازی AVR در سیستم قدرت
AVR Modeling In Power System
۱۹-
ترجمه یک کتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell )
و سیستم های فتوولتائیک (Photovoltaic )
۲۰-
ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک MACHINESSUPPORTVECTOR(SVM)
ارزیابی امنیت شبکه سیستم قدرت
ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB
استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت
۲۱-
مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
A Demand Response Based Solution For LMP Management In Power Markets

===================================

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد مقاله P150

عنوان مقاله:

On Spinning Reserve Determination And Power Generation Dispatch Optimization For Wind Power Integration Systems

تعیین ذخیره چرخان و توان تولید وتوزیع بهینه برای سیستم های انتگرال گیر نیروی باد

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تولید توزیع، عدم قطعیت بار  و قدرت باد

Wind Power, AGC, Joint Optimization, Spinning Reserve, Multi-Objective Optimization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P155

عنوان مقاله:

Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی SVC، ولتاژ لینک DC

Grid, Modular Multilevel Converter (MMC), Photovoltaic (PV) Array, Total Harmonic Distortion (THD)

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۸۱    شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲   الکترونیک قدرت

Performance Of Sinusoidal Pulse Width Modulation Based Three Phase Inverter


عملکرد مدولاسیون عرض پالس سینوسی بر اساس اینورتر سه فاز

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ طراحی کنترلر برای موتور PWM سه فاز بر مبنای MOSFET

۲۰۱۲ MOSFET Based Three-Phase Space Vector-PWM Motor Speed Controller

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۲۷       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

عنوان مقاله به فارسی:    شبیه سازی در سیکلو کانورتر مبدل FED اسپلیت فاز موتور القایی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۳۴          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

MATLAB As A Substitute For Analysis Of Transient Response Of Dc Motor Without Having Number Of Machine

عنوان مقاله به فارسی:  نرم افزار مطلب به عنوان یک جایگزین برای تجزیه و تحلیل گذرا پاسخ از دی سی موتور بدون داشتن شماره ماشین .

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۱۰۳                              دینامیک سیستمهای قدرت

مطالعه بر اساس شبیه سازی ژنراتور مضاعف ژنراتور القایی برای تولید برق بادی با استفاده از محیطMatlab / Simulink

۲۰۱۲ Simulation Based Study Of Doubly Fed Induction Generators For Wind Electric Generation Using Matlab Simulink

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۴۸     شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۲   کنترل مدرن

Stability Of State-Proportional Integral Derivative (PID) Feedback Control System With Time Delay


عنوان مقاله به فارسی:  ثبات مشتق انتگرال دولت متناسب با سیستم کنترل (PID) بازخورد با تاخیر زمانی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P106

عنوان مقاله:

P106_A Novel Method For Adaptive Distance Protection Of Transmission Line Connected To Wind Farms

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رله، مزارع بادی

Adaptive Protection, Digital Protection, Distance Relaying, Wind Farm

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P99

عنوان مقاله:

P99_Effect Of Demand Response On Transformer Lifetime Expectation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Demand Response, Transformer Lifetime, Asset Management.

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P95

عنوان مقاله:

P95_Intech-Digital_Differential_Protection_Of_Power_Transformer_Using_Matlab

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انتقال قدرت

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P133

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ A Classification Technique For Recloser-Fuse Coordination In Distribution Systems With Distributed Generation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی

Distributed Generation (DG), Distribution Systems, IEEE 37-Node Test Feeder, Recloser-Fuse Coordination

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P134

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Grid, Modular Multilevel Converter (MMC), Photovoltaic (PV) Array, Total Harmonic Distortion (THD)

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P124

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Supercapacitor Energy Storage System For Fault Ride-Through Of A DFIG Wind Generation System

ابر خازن و استاتکام همراه توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور دوگانه تغذیه

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی

Wind Energy System, DFIG, Supercapacitor Energy Storage, STATCOM, Wind Energy Grid Integration

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P125

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Exact Analytical Solution Of A Two Diode Circuit Model For Organic Solar Cells Showing S-Shape Using Lambert W-Functions

معادلات نیمه هادی بر حسب مدل الکتریکی معادله نویسی کرده و با تبدیل لامبرت و روشهای رگرسیونی به شناسایی پارامترهای الکتریکی پرداخته می شود

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، تابع هدف جریان کیرشهوف دوگره دیودی

Organic Solar Cells; Equivalent Circuit; S-Shape; W-Lambert

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P122

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ INTERNALFAULT INRUSH CURRENTS DISCRIMINATION BASED ON FUZZY WAVELET TRANSFORM IN POWER TRANSFORMERS

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

ترانسفورماتورهای قدرت

Inrush/Fault Currents Differentiation, Transformer Modeling, Neural Fuzzy And Wavelet

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P34
عنوان مقاله:
P34_Modification Of DC Optimal Power Flow Based On Nodal Approximation Of Transmission Losses
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه‌های استاندارد IEEE، پخش بار DC
B Matrix Loss Formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P79
عنوان مقاله:
۲۰۱۲ Simulation Of Correlated Wind Speed Data For Economic Dispatch Evaluation

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو
Correlation, Economic Dispatch, Monte Carlo Simulation, Weibull Distributions, Wind Power

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P80
عنوان مقاله:
P80_A New Control Scheme In A Battery Energy Storage System For Wind Turbine Generators
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توربین بادی، انرژی
Wind Power, Off-Shore Wind, Battery Energy, Storage, Battery Life, Variable Speed Wind Turbine, Control Processor Unit, Depth Of Discharge

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P64
عنوان مقاله:
P64_Modelling And Control Of Hybrid UPS System With Backup PEM Fuel Cell Battery
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
Uninterruptible Power Supply (UPS), Power Converters, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, (PEMFC), Dynamic Model, Intelligent Comprehensive Control

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P65
عنوان مقاله:
P65_Modeling And Performance Analysis Of Microturbine Generation System In Grid Connectedislanding Operation
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع پراکنده، میکروتوربین
Distributed Generation, Microturbine, Permanent Magnet Synchronous Machine, Power Interfacing Circuit

۷۰ هزار تومان

=============================================

کد مقاله P66
عنوان مقاله:
۲۰۱۲ Photovoltaic Based Dynamic Voltage Restorer With Power Saver Capability Using PI Controller

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC به DC، مبدل بوست
Dynamic Voltage Restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage Sag, Voltage Swell, Outage, DC–DC Boost Converter

۷۰ هزار تومان

=============================================

کد مقاله P76
عنوان مقاله:
P76_GECO Global Event-Driven Co-Simulation Framework For Interconnected Power System And Communication Network
میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
Co-Simulation, Event-Driven, Wide Area Protection And Control

۷۰ هزار تومان

=============================================

کد مقاله P77
عنوان مقاله: شبیه سازی اینورتر چند سطحی با روش PSO
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان
THD, PSO

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P75
عنوان مقاله:
P75_A Control Strategy To Fast Relieve Overload In A Self-Healing Smart Grid
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اسمارت گرید
Contingency, Emergency Control, Overload,Self-Healing, Smart Grid, UPFC, WAMS.

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P50
عنوان مقاله:

P50_Probabilistic Energy And Operation Management Of A Microgrid Containing Wind Photovoltaic Fuel Cell Generation And Energy Storage Devices Based On Point Estimate Method And Self-Adaptive Gravit

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
Energy And Operation Management, Microgrid (MG), Point Estimate Method, Self-Adaptive Gravitational Search Algorithm, (SGSA), Uncertainty

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P52
عنوان مقاله:
P52_UPQC For Power Quality Improvement In DG Integrated Smart Grid Network – A Review

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
Unified Power Quality Conditioner, Distributed Generation, Smart Grid, Microgrid, Power Quality

۷۰ هزار تومان

=====================================

کد مقاله P60
عنوان مقاله:
P60_HARMONIC REDUCTION IN HYBRID FILTERS FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT IN DISTRIBUTION SYSTEMS
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل چند سطحی، فیلتر هیبرید
Hybrid Filters, Harmonic Reduction, Multilevel Inverter, Power Quality, Cascaded Multilevel Inverter.

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۳۹                           توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Voltage Control And Power Oscillation Damping Of Multi-Area Power System Using Static Synchronous Series Compensator

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل ولتاژ و توان نوسانات از چند منطقه سیستم های قدرت با استفاده از استاتیک سنکرون سری جبران

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۴۶                                  دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Power Flow Controller Short Circuit Current Limiter

عنوان مقاله به فارسی:  جریان برق کنترل کننده / اتصال کوتاه جریان محدود

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۷۷                        الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

۲۰۱۲ Cascade Three-Level ACAC Direct Converter

عنوان مقاله به فارسی:  آبشاری سه سطح AC / AC تبدیل مستقیم

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۸۴                                الکترونیک قدرت

۲۰۱۲ Design And Firing Control Of Grid Connected Inverter

 

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی و کنترل شلیک از شبکه اینورتر اتصال

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۱۱۱                                  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۱۲ Position And Speed Control Of Permanent Magnet Motors, State Space Approach

 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل موقعیت و سرعت دائمی مگنت موتورهای روش فضای حالت

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۶                                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی

۲۰۱۲ Design Of Direct Torque Controller Of Induction Motor (Dtc)

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی مستقیم گشتاور کنترل از موتور القایی (DTC)

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۵۸            مقاله ۲۰۱۲                     سیستم توزیع و حفاظت

Modeling And Simulation Of Digital Frequency Relay For Generator Protection

عنوان مقاله به فارسی:    مدل سازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

۷۰ هزار تومان

===================================

 

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد مقاله P11

عنوان مقاله:

P11_Multivariable-PI-Based Dq Current Control Of Voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability

سال ارائه: ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال IEEE        گزارش فارسی: –

کلید واژه : بردار کنترل، چند متغیره، کنترلر PI، کنترل جریان، MIMMO، ماشین
Current Control, Multivariable-Proportional–Integral (PI) Controllers, Stationary And Rotating Reference Frames, Vector Control, Voltage Source Converters (Vscs)

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

P142_-A-Novel-Direct-Torque-Control-For-Electrically-Excited-Synchronous-Motor-Drives-With-High-Power-Factor-And-Low-Ripples-In-Flux-And-Torque

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, Transient Stability, Single Line To Ground Fault (SLG), Line To Line Fault, LL And LLG

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۸۷                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

۲۰۱۱ Support Vector Machines For Fault Detection In Wind Turbines

ماشین بردار های پشتیبانی برای تشخیص خطا در توربین های بادی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۲۸                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

 

۲۰۱۱ ASYNCHRONOUS MACHINE MODELING USING SIMULINK FED BY PWM INVERTER  
عنوان مقاله به فارسی:  مدل ماشین سنکرون با استفاده از SIMULINK FEDتوسط اینورتر PWM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P43
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method For UPQC Under Unbalanced And Distorted Load Conditions
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Active Power Filter (APF), Harmonics, Phaselocked Loop (PLL), Power Quality (PQ), Synchronous Reference Frame (SRF), Unified Power-Quality (PQ) Conditioner (UPQC)

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P92

عنوان مقاله:

P92_Performance Of A Grid-Connected Wind Generation System With A Robust Susceptance Controller

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، گرید، توربین بادی

Wind Turbine System, Induction Generator, Susceptance Control, Robust Control

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P102

عنوان مقاله:

P102_Analysis And Modeling Of A FFHC Controlled DC-DC Buck Converter Suitable For Wide Range Of Operating Conditions

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مد لغزشي، کنترل مبدل BUCK

DC-DC Buck Converter, Fixed Frequency Hysteretic Current (FFHC) Control , Sliding Motion (SM), Sliding Mode Control (SMC), Multi-Scale Oscillation, Discontinuous Systems

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P147

عنوان مقاله:

یش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته

پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع به دلیل ویژگی های خاص پروفیل بار آن ها تفاوت های بنیادی با پیش بینی کوتاه مدت بارهای منطقه ای در سیستم های قدرت دارد . در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از شبکه عصبی در پیش بینی بار ساعتی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی نسبت با الگوریتم های موجود دارای دو مزیت کلی است . الگوریتم ارائه شده از بار ساعت گذشته در مرحله آموزش شبکه استفاده نماید و بدین ترتیب دقت نتایج به میزان چشمگیری افزایش می یابد. اما مشکل اصلی در دسترس نبودن بار ساعت قبل در زمان انجام پیش بینی است که با ارائه یک راهکار اصلاحی در این مقاله، حل شده است . در واقع از خروجی شبکه عصبی به عنوان فیدبک ورودی برای بار ساعت قبل در مرحله آزمون شبکه استفاده شده است . مزیت دیگر روش پیشنهاد شده در این مقاله، استفاده از یک شبکه عصبی کمکی برای تخمین خطای پیش بینی و بالا بردن میزان دقت نتایج نهایی است. جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی از اطلاعات مصرف ساعتی شرکت سیمان بجنورد در سه ماه اول سال ۸۹ استفاده شده است.

سال ارائه:  ۲۰۱۱      نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش بینی کوتاه مدت بار , شبکه عصبی , سیستم استنتاج فازی , بار

۷۰ هزار تومان

=============================================

کد مقاله P120

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Islanding Detection For Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم جزیره ای

Frequency-Dependent Static Loads, Inverter-Based Distribution Generation (DG), Islanding Detection, Nondetection Zone (NDZ)

۷۰ هزار تومان

=============================================

کد مقاله P128

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Model Based-Energy Control Of A Solar Power Plant With A Supercapacitor For Grid-Independent Applications

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Converters, Flatness, Hybrid Source, Nonlinear, Control, Photovoltaic (PV), Supercapacitor (SC)

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۳۱                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

۲۰۱۱ Modeling And Simulation Of Induction Motor Drive With Space Vector Control

عنوان مقاله به فارسی:      مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی درایو با فضای کنترل برداری

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۳۸                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و کیفیت توان

۲۰۱۱ Analysis And Simulation Of A D-STATCOM For Voltage Quality Improvement

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۴۵                          توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۱ Analysis And Simulation Of A STATCOM For Midpoint Voltage Regulation Of Transmission Lines

عنوان مقاله به فارسی:

 تجزیه و تحلیل و شبیه سازی یک STATCOM برای نقطه میانی ولتاژ تنظیم خطوط انتقال

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P132

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Novel Scheme For Enhancement Of Fault Ride-Through Capability Of Doubly Fed Induction Generator Based Wind Farms

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Doubly Fed Induction Generator (DFIG), Fault Ride-Through (FRT), Low Voltage Ride-Through (LVRT), Zero Voltage Ride-Through (ZVRT), Rotor Speed Stability, Variable Speed Wind Turbine

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P6
عنوان مقاله:
P6 Simulation Of Synchronous Generator’s Dynamic Operation Characteristics

سال ارائه: ۲۰۱۱             نوع مقاله: کنفرانس                گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی
Synchronous Generator, Dynamic Operation, Mathematical Model, Simulation

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P86

عنوان مقاله:
P86_New Control Strategy For Bi-Directional DC-DC Converter In Electrical Vehicle
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل ولتاژ، مدلسازی
Batteries, Bidirectional Control, Capacitors, Mathematical Model, Stability Analysis, Transfer Functions, Voltage Control

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P87

عنوان مقاله:

P87_Grid Synchronisation With Harmonics And Reactive Power Compensation Capability Of A Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Variable Speed Wind Energy Conversion System

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گرید، سنکرون، انرژی باد

PMSM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P38
عنوان مقاله:
P38_DC-Bus Power Quality For Aircraft Power Systems During Generator Fault Conditions

سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P67
عنوان مقاله:
P67_The Influence Of The Network Impedance On The Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current And Flicker Measurements
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : هارمونیک، کیفیت توان، شبکه جریان
Flicker, Harmonic Network Current, Network, Impedance, Power Quality (PQ), Power Spectra

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P81
عنوان مقاله:
P81_Dynamic Behaviour Of PV Generator Trackers Under Irradiation And Temperature Changes
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : باک بوست، مبدل، کانورتر، فوتوولتائیک
Maximum Power Point Tracking; Photovoltaic Generator; DC–DC Converters; Buck–Boost Converter; Microcontroller; Renewable Energy

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله G42 ,P7

عنوان مقاله:

G42_Optimal Interface Based On Power Electronics In Distributed Generation Systems For Fuel Cells

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –

کلیدواژه: پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت

Distributed Generation (DG), PEM Fuel Cell, Power Electronics, Voltage Control Loop, PWM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله G57

عنوان مقاله:

G57_Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:IEEE    گزارش فارسی: –

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله G79 , P33

عنوان اصلی مقاله :

G79_Impact Of FACTS Controllers On The Stability Of Power Systems Connected With Doubly Fed Induction Generators

اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف

تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:Elsevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Wind Energy Conversion Systems ,Doubly Fed Induction Generators ,Flexible Alternating ,Current Transmission ,Systems ,Rotor Angle Stability ,Rotor Speed Stability

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۱۱۲                                     بهره‌برداری  و دینامیک سیستمهای قدرت  و بهینه سازی

کنترل فرکانس بار در منطقه برق تکی  بر اساس الگوریتم ذرات بهینه سازی شده

۲۰۱۰ Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۲۵       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۰ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

Investigation On The Ripple Voltage And The Stability Of SR Buck Converters With High Output Current And Low Output Voltage

عنوان مقاله به فارسی:  

  بررسی ولتاژ موج دار شدن و ثبات مبدل باک SR با خروجی بالا  جریان پایین ولتاژ خروجی

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P8
عنوان مقاله:
P8_Power Quality Improvement Using DPC Controlled Three-Phase Shunt Active Filter

سال ارائه: ۲۰۱۰        نوع مقاله: ژورنال           گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، فیلتر فعال، هارمونیک
Harmonics, Power Quality, Active Filters, Instantaneous Power, Hysteresis Comparator, Switching Table

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P9
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزيع اقتصادي ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتم PSO انجام شده است)
Economic Dispatch, Generation Scheduling, Optimization Techniques, Shuffled Frog Leaping Algorithm, Unit Commitment

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P135

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Design, Modelling, Control And Simulation Of A Three Phase DC– DC Converter For High Currents Applications

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فضاي حالت مدار سوييچينگ ، ترانش سه فاز

۷۰ هزار تومان

====================================

کد ۳۲               تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

۲۰۱۰ Control Strategy Of Buck Converter Driven Dc Motor A Comparative Assessment

عنوان مقاله به فارسی:    استراتژی کنترل باک تبدیل رانده دی سی موتور: ارزیابی مقایسه ای

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۴۲                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

۲۰۱۰ ROBUST INTERNAL MODEL CONTROL STRATEGY BASED PID CONTROLLER FOR BLDCM

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل PID مقاوم بر اساس استراتژی کنترل مدل داخلی برایBLDCM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۱۰۲                                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی 

۲۰۱۰ Very Low Speed And Zero Speed Estimations Of Sensorless Induction Motor Drives

 

عنوان مقاله به فارسی:  تخمین با سرعت کم و حتی سرعت صفر  درایوهای موتور القایی بدون حسگر

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۱۰۵                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

 

۲۰۱۰ Improving The Fault Behavior Of Wind Farms Facing Wind Speed Changes Using STATCOM

عنوان مقاله به فارسی:  بهبود رفتار خطا در به مزارع باد در مواجهه با سرعت تغییرات باد با استفاده ازSTATCOM

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P57
عنوان مقاله:
Parametric Effects On Basics DC T O DC Convertor Structures
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : انرژی، مبدل DC به DC
Energy Harvesting, Energy Management, DC-DC Converter

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P62
عنوان مقاله:
P62_Analysis And Simulations Of Z-Source Inverter Control Methods

این مقاله به بررسی دو نوع از روش های کنترلی Z-Source پردازد:

SIMPLE BOOST CONTROL و MUXIMUM BOOST CONTROL
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اینورتر
Z-Source Inverter; PWM; Control; Fuel Cell

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P69
عنوان مقاله:
۲۰۰۹ An Integral Battery Charger With Power Factor Correction For Electric Scooter

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل
AC Motor Drives, AC Motor Modelling, Ac–Dc, Power Conversion, Battery Chargers, Interleaved Converter, Road, Vehicle Electric Propulsion

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۹ Three-Phase Active Power Filter Based On Fuzzy Logic Controller

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P83
عنوان مقاله:
P83_Vector Control Of Squirrel Cage Induction Generator For Wind Power
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : SVMT، انرژی باد
Converters, Mathematical Model, Reactive Power, Rotors, Stators, Torque, Voltage Control

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله P40
عنوان مقاله:
P40_Security-Constrained Unit Commitment Considering Wind Farms

مشارکت واحدهاي امنيت مقيد درحضور نيروگاه بادي با استفاده از الگوريتم
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : برنامه ریزی بهره برداری نابع تولید بادی
Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP), Security-Constrained Unit Commitment (SCUC), Wind Farm

۷۰ هزار تومان

===============================================

کد مقاله P46
عنوان مقاله:
P46_Sliding Mode Based Load-Frequency Control In Power Systems
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Sliding Mode Control, Load-Frequency Control, Fast Output Sampling, Genetic Algorithm, Uncertainties

۷۰ هزار تومان

===============================================

کد مقاله P51
عنوان مقاله:
P51_Direct Power Control Of Active Filters With Averaged Switching Frequency Regulation

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر، کنترل توان، PWM
Active Filter, Direct Power Control (DPC), Predictive Control, Pulsewidth Modulation (PWM), Switching Frequency, Voltage Source Converter

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P54
عنوان مقاله:
A Backward Sweep Method For Power Flow Solution In Distribution Networks 2010
پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

۷۰ هزار تومان

===================================

مقاله های سال ۲۰۰۹

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

کد ۱۴                       کنترل مدرن و کنترل فازی

۲۰۰۹ Fuzzy Control Of A Quarter-Car Suspension System

عنوان مقاله به فارسی:   

 کنترل فازی سیستم تعلیق یک چهارم خودرو

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله C27
عنوان مقاله :

A Modular Fuel Cell, Modular DC-DC Converter Concept For High Performance And Enhanced Reliability

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: –
کلید واژه : کنترل تطبیقی
DC–DC Converters, Fuel Cells, Power Conditioning,Renewable Power

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله C9
عنوان مقاله

Velocity Control Of DC Motor Based Intelligent Methods And Optimal Integral State Feedback Controller

مقاله ۲۰۰۹ با عنوان کنترل سرعت موتور DC به همراه دست یابی به زمان نشست کوتاه در پاسخ سیستم
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فیدبک، کنترل بهینه، کنترل موتور DC، خطي‌سازي فيدبك
DC Motor, Genetic Algorithm, Kalman Filter, Optimal Control, PID Controller, Feedback Linearization

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P149

عنوان مقاله:

Genetic Algorithm Based Voltage Regulator Placement In Unbalanced Radial Distribution Systems

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک ، روش پخش‌بار شبکه سه فاز، اتصال ترانسفورماتور، آرایش ستاره و مثلث

Power Flows, Genetic Algorithm, Voltage Regulator Placement, Loss Reduction

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله P160

عنوان مقاله:

A Fault Location And Protection Scheme For Distribution Systems In Presence Of Dg Using MLP Neural Networks

مکانیابی خطای اتصال کوتاه در شبکه توزیع با نفوذ پذیری منابع تولید پراکنده

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه توزیع، ریکلوزینگ، شبکه عصبی در تخمین مکان

Artificial Neural Networks, Circuit Faults, Fault Location, Impedance , Neural Networks, Power Engineering And Energy, Power Generation. Power System Protection, Protective Relaying

۷۰ هزار تومان

===================================

کد ۷۵               مقاله ۲۰۰۹      الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

اینورتر های منبع امپدانسی

۲۰۰۹ Trans-Z Source Inverters

۷۰ هزار تومان