فرم درخواست پروژهلیست سوم مقاله های قدرتی دارای شبیه سازی و گزارش کار- ۴۰ هزار تومان

اطلاعات بیشتر

تمامی کارها دارای شبیه سازی الگوریتم مقاله و گزارش کار می باشند.

فایل مقالات و گزارش کار مرتبط با هر مقاله قابل دانلود می باشد.

===================================

 شبیه سازی مقاله های قدرتی

۴۰ هزار تومان

===================================

برای مشاهده لیست اول شامل کارهای دارای ترجمه فارسی به لینک زیر مراجعه نمایید

 http://azadproject.ir/?p=1589

برای مشاهده لیست دوم شامل کارهای دارای شبیه سازی و گزارش کار به لینک زیر مراجعه نمایید

http://azadproject.ir/?p=2696

====================================

مقاله ها به ترتیب سال

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد پروژه G272 , P141

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Coordinated Reactive Power Control To Achieve Minimal Operating Costs

Refrences:

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:  پروژه درس تئوری جامع ماشینهای الکتریکی

کلید واژه : توزیع پراکنده، کنترل ولتاژ

===================================

کد ۸۳                             دینامیک سیستمهای قدرت 
  
تبدیل ماتریس غیرمستقیم با نسبت انتقال ولتاژ واحد برای تبدیل AC به AC

۲۰۱۴ An Indirect Matrix Converter With Unity Voltage Transfer Ratio For Ac To Ac Conversion

===================================

کد ۹۰

 اینورتر نیم پل آبشاری باک دوگانه برای کنترل جریان قدرت مؤثر در شبکه

۲۰۱۴ A Cascaded Dual Buck Half-Bridge Inverter For Efficient Power Flow Control In Grid

===================================

کد مقاله P145

عنوان مقاله:

Power Sharing Improvement In Standalone Microgrids With Decentralized Control Strategy

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جریان ، ولتاژ ، توان اکتیو و راکتیو

===================================

کد مقاله P152

عنوان مقاله:

Virtual Active Filters For HVDC Networks Using V2G Technology

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خودروهاي هايبريد متصل به شبكه (PHEV)، انتقال توان، منبع هارمونيك جريان، كنترل يكسوساز و اينورتر

Power System, HVDC, Active Filter, PHEV, V2G

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ الکترونیک قدرت

مقایسه بین کانورتر های DC-DC  فرکانس بالای مجزای متقارن و غیر متقارن کنترل شده

۲۰۱۴ Comparison Between Symmetrical And Asymmetrical Controlled Three-Phase High Frequency Isolated DC–DC Converter

===================================

کد مقاله P137

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Power System Stability Control For A Wind Farm Based On Adaptive Dynamic Programming

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری سیستم قدرت

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کد مقاله P131

انرژی های نو –  الکترونیک قدرت

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ A Single-Stage Three-Phase Inverter Based On Cuk Converters For PV Applications

اینورتر ۳ فاز تک مرحله ای بر اساس کانورتر Cuk برای کاربرد های فتوولتای

گزارش فارسی: دارد

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ 

کد مقاله P129

عنوان مقاله:

کاهش ولتاژ افت، اصلاح ضریب توان با استفاده از مبدل ماتریس مبتنی بر ترانسفورماتورسالید در مرحله خروجی

۲۰۱۴ Mitigation Of Voltage Sag, Swell And Power Factor Correction Using Solid-State Transformer Based Matrix Converter In Output Stage

گزارش فارسی: دارد

========================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴-

کد مقاله G161

عنوان مقاله:

G161_High-Step-Up-Isolated-Efficient-Single-Switch-DC-DC-Converter-For-Renewable-Energy-Source

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

مبدل DC به DC Single Switch DC-DC , Converter , High Step-Up , Clamp Circui , Reverse-Recovery , PSIM

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴-

کد مقاله G163

عنوان مقاله:

G163_Optimizing Reactive Power Flow Of HVDC Systems Using Genetic Algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: Elsevier             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Optimal Reactive Power Flow , Integrated AC–DC System , Heuristic Method , Genetic Algorithm , Evolutionary

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴-

کد مقاله G197

عنوان مقاله:

G197_Improved_Performance_In_A_Supercapacitor-Based_Energy_Storage_Control_Syste

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE                                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Elevator Motor Drive, Energy Storage, Control System, Braking Energy, Supercapacitor

=================================== 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴-

کد مقاله G217

عنوان مقاله:

Optimal Sizing Of Battery Energy Storage For Micro-Grid Operation Management Using A New Improved Bat Algorithm

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: Elsevier                             گزارش:  –

کلید واژه:  Battery Energy Storage Sizing, Distributed Generation, Improved Bat Algorithm, Micro-Grid, Operation Management, Renewable Energy Sources

===================================

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۴-

کد مقاله G219

عنوان مقاله:

Reactive Power Compensation In Railways Using Active Impedance Concept

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE                             پاورپوینت:  دارد

کلید واژه:  Rail Transportation Power Systems, AC-AC ,Power Conversion, Reactive Power Control, Static VAR Compensators

=================================== 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴-

کد مقاله G223

عنوان مقاله:

Studying The Performances Of Induction Motor Used In Electric Car

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله:   Elsevier                     گزارش:  دارد

کلید واژه:  Three Phase Induction Motors; Electronic Inverters; Simulation; Electric Car

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳-  موتور القایی-  تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

طراحی کنترل سرعت درایو موتور القایی مبتنی بر SVPWM با استفاده از اینورتر ۳ سطحی

۲۰۱۳ Analysis Of SVPWM Based Speed Control Of Induction Motor Drive With Using VF Control Based 3 Level Inverter

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳-  دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل فازی

 بررسی مقایسه ای معمولی و FUZZY بر پایدار کننده سیستم قدرت

۲۰۱۳ COMPARATIVE STUDY OF CONVENTIONAL AND FUZZY BASED POWER SYSTEM STABILIZER

دارای گزارش فارسی:

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستمهای قدرت و کنترل مقاوم  – سیستم های FTC- کنترل سیستم های تحمل پذیر خطا

ارائه مدلی برای کنترل تحمل پذیر عیب توربین بادی

۲۰۱۳ Fault Tolerant Control Of Wind Turbines – A Benchmark Model

دارای گزارش فارسی

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳- الکترونیک قدرت 

برخی از جنبه های در ۳ فاز پل اینورتر (حالت ۱۸۰ درجه (

۲۰۱۳ Some Aspects On 3-Phase Bridge Inverter (180 Degree Mode)

دارای گزارش فارسی 

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ –    تئوری جامع ماشین های الکتریکی – الکترونیک قدرت 

  
کاهش هارمونیک اینورتر ۳ سطحی بر اساسSVPWM   برای کنترل درایو سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترلV / F

۲۰۱۳ Harmonics Reduction Of 3 Level Inverter Of SVPWM Based Speed Control Of Induction Motor Drive With Using VF Control Method

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳-  الکترونیک قدرت 
  
 مدل سازي پهنای باند فرکانس (CBPWM) بر مبنای اینورتر سه فاز

 A STUDY OF CARRIER BASED PULSE WIDTH MODULATION (CBPWM) BASED THREE PHASE INVERTER

داراری گزارش فارسی

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳-  قابلیت اطمینان

 کد مقاله P111

عنوان مقاله:

مدل های دسترسی انرژی برای نیروگاه های برق آبی کوچک برای ارزیابی قابلیت اطمینان نسلی

P111_Small Hydro Power Plants Energy Availability Modeling For Generation Reliability Evaluation

گزارش فارسی: دارد

=====================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳-  قابلیت اطمینان- مزارع بادی- کیفیت توان

کد مقاله P113

عنوان مقاله:

بهبود کیفیت سیستم قدرت با کاهش نوسانات توان خروجی مزارع بادی به وسیله ذخیره ساز های انرژی الکتریکی

Improving Wind Power Quality With Reliability Evaluation

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳-  کیفیت توان – انرژی بادی

کد مقاله P115

عنوان مقاله:

بهبود کيفيت توان سيستم تبديل انرژي باد با رابط توان غير معمول

۲۰۱۳ Improving Power Quality Of Wind Energy Conversion System With Unconventional Power Electronic Interface

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳- شبکه توزیع شعاعی – جستجوی فاخته

کد مقاله P116

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Capacitor Allocations In Radial Distribution Networks Using Cuckoo Search Algorithm

به منظور قرار دادن خازن شنت در مکان بهینه و مناسب، در شبکه های توزیع شعاعی از یک رویکرد  مبتنی بر بهینه سازی جستجو فاخته (Cuckoo)  استفاده شده است

گزارش فارسی: دارد

======================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳- ماشین مغناطیس دائم – الکترونیک قدرت

 کد مقاله P119

عنوان مقاله:

Direct Torque Control Of Inverter Fed PMSM Drive Using SVM

گزارش فارسی: دارد

=====================================

کد مقاله P136

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Performance Improvement Of A Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-Capacitor Energy Storage

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ابرخازن موازی شده و به توربین Pmsg

Direct Drive Variable Speed Wind Turbine, PMSG, STATCOM, Super-Capacitor Energy Storage

=====================================

کد مقاله P109

عنوان مقاله:

P109_Gbest Based Artificial Bee Colony Optimization For Unit Commitment Problem

در سيستم قدرت هدف مسئله UC حداقل کردن هزينه بهره برداری با توجه به مجموعه قيود موجود

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی، الگوریتم زنبور، هوش جمعی ذرات، پرندگان

Gbest Articial Bee Colony Algorithm (ABC), Differential Evaluation (DE), Particle Swarm Optimization (PSO), Unit Commitment (UC)

=====================================

کد مقاله P96

عنوان مقاله:

P96_Genetic Algorithm Based Reactive Power Dispatch For Voltage Stability Improvementm

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری ولتاژ، الگوریتم ژنتیک

Voltage Stability, L-Index, Reactive Power Dispatch, Genetic Algorithm

=====================================

کد مقاله P97

عنوان مقاله:

ارزيابي پايداري سيستمهاي قدرت به روش تخمين زاويه وسرعت روتور ژنراتور سنكرون و با استفاده از شبكه هاي عصبي

سال ارائه:  ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، سیستم های قدرت

=====================================

کد مقاله P104

عنوان مقاله:

P104_Control Of A Wind Energy Conversion System Equipped By A DFIG For Active Power Generation And Power Quality Improvement

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

Variable Speed Wind Turbine, AC-DC-AC PWM Converter, Harmonic Currents, Active Filtering, Reactive Power Compensation, Power Quality

====================================

کد مقاله P90

عنوان مقاله:

P90_طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Conventional And Fuzzy PID Controllers, Load Frequency Control

====================================

کد مقاله P146

عنوان مقاله:

New Sliding-Mode Observer For Position Sensorless Control Of Permanent-Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ولتاژ استاتور، گشتاور الکتریکی

Back Electromotive Force (EMF), Permanentmagnet Synchronous Motor (PMSM), Sensorless, Sliding-Mode Observer (SMO)

====================================

کد مقاله P144

عنوان مقاله:

PMU Power Smart  Grid Dynamic Stability

ابداع روش اندازه گیری سنکرون به کمک PMU تحولات عظیمی درپایش و کنترل شبکه های قدرت ایجاد کرده است تشخیص سریع نوسانات و اغتشاشاتی که منجر به ناپایداری سیستم قدرت میشود ازمهمترین کاربردهای این تکنولوژی می باشد باتوجه به هزینه های بالای نصب PMU حداقل نمودن تعدادآنها ازاهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله جایابی PMU برروی خط انتقال بادرنظرگرفتن باسهای شعاعی بررسی شده است اطلاعات دریافتی ازPMU وضعیت پایداری شبکه را بصورت دقیق مشخص می کند ازاین رو جهت ارزیابی پایداری دینامیکی با اطلاعات PMU الگوریتمی برمبنای دو شاخص مقادیر ویژه و مجموع مربعات خطا ارایه شده است روش پیشنهادی برروی شبکه های ۳۰و۱۴و۲۴ شینه IEEE مورد ازمایش قرارگرفته است نتایج بدست امده نشان میدهد که جایابی PMU باروش ارایه شده نسبت به روش جایابی برروی باس ازمشاهده پذیری بالاتری برخوردار می باشد.

سال ارائه:  ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : واحداندازه گیری فازوریPMU، جایابی بهینه، مشاهده پذیری سیستم قدرت، پایداری دینامیکی

 ====================================

 کد مقاله P154

عنوان مقاله:

 

مقاله کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مولفه های متقارن

 

این مقاله رهیافتی بر کنترل موتور سنکرون مغناط یس دائم(PMSM)بدون نیاز به سنسور سرعت میباشد. روش پیشنهادی، بر پایه تئوری مولفههای متقارن استوار شده است .در این روش، ولتاژها و جریانهای توالیهای مثبت و منفیPMSMدر معادلات کنترلی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت الگوریتم حذف سنسور برای محاسبه زاو ی ه تخمین ی موقعیت روتور بسیار ساده شده و لذا زمان محاسبات کوتاهتر از روش متداول حذف سنسور است . با در اختی ار داشتن مقدار تخمینی موقعیت و سرعت رتور، با تدوین روابط موتور در حوزه زمان گسسته، مقدار مطلوب گشتاور الکتریکی جهت ردیابی گشتاور مکانیکی (با عملکرد سرعت ثابت(PMSM تعیین و جهت محاسبه جری ان مرجع مورد استفاده قرارمیگیرد. مبانی کلی طرح پیشنهادی بر پایه کنترل میدان جهت داده شده(FOC)میباشد. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم ، افزارMATLABبی انگر عملکرد بهتر، محاسبات کمتر وهزینه کنترلی مناس بتر سیستم نسبت به طر حهای موجود میباشد.

 

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور سنکرون مغناطیس دائم، کنترل بدون سنسور، کنترل میدان جهت داده شده، مولفههای متقارن، کنترل جریان هیسترزیس

Permanent-Magnet-Synchronous-Motor-Control-With-Speed-Sensor-Removal-Based-On-The-Theory-Of-Symmetrical-Components

====================================

  

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

P142_-A-Novel-Direct-Torque-Control-For-Electrically-Excited-Synchronous-Motor-Drives-With-High-Power-Factor-And-Low-Ripples-In-Flux-And-Torque

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, Transient Stability, Single Line To Ground Fault (SLG), Line To Line Fault, LL And LLG

=====================================

کد مقاله G139

عنوان مقاله:

G139_Power Quality Issues In Traction Power Systems

سال ارائه:  ۲۰۱۳                نوع مقاله: –                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

===================================

کد مقاله G169

عنوان مقاله:

G169_Genetic Algorithm Based Reactive Power Dispatch For Voltage Stability Improvement

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری ولتاژ

Voltage Stability, L-Index, Reactive Power Dispatch, Genetic Algorithm

===================================

کد مقاله G170

عنوان مقاله:

G170_Control Of A Wind Energy Conversion System Equipped By A DFIG For Active Power Generation And Power Quality Improvement 2013

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

Variable Speed Wind Turbine, AC-DC-AC PWM Converter, Harmonic Currents, Active Filtering, Reactive Power Compensation, Power Quality

===================================

کد مقاله G204

عنوان مقاله:

حداقل سازی هزینه فروافتادگی ولتاژ و تلفات توان با استفاده از مکان یابی بهینه ی تولیدات پراکنده و ادوات FACTS

فایل مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید:

G204_

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: –                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ازدحام ذرات , الگوریتم رقابت استعماری, تلیدات پراکنده, ادوات FACTS, جایابی بهینه, فروافتادگی ولتاژ

·         کار انجام شده در مقاله:

·         مکان و اندازه بهینه SVC وDSTATCOM در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

·         مکان و اندازه بهینه DG در شبکه توزیع با استفاده الگوریتم ژنتیک

اهداف:

·         کاهش فروافتادگی ولتاژ

·         کاهش تلفات

کار هایی که انجام شده:

·         مکان و اندازه بهینه SVC وDSTATCOM و خازن موازی در شبکه توزیع با استفاده از GA ، PSO وICA

=================================== 

کد مقاله G254

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ Modelling Prey In Discrete Time Predator-Prey Systems

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه: مدل ریکر, مدل لجستیک, مدل تنت,  Predator-Prey, Modelling Prey, Ecosystem Diversity

===================================

===================================

شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا دقیق به همراه گزارش کار :
•روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی
Simple And Efficient Method For Steady-State Voltage Stability Assessment Of Radial Distribution Systems
•کنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائم
Speed Control Of A Permanent Magnet Synchronous Machine Powered By An Inverter Voltage Moment Approach
•مقایسه PSS ، SVC وStatcomبرای میراسازی نوسانات سیستم قدرت
Comparison Of PSS, SVC And STATCOM Controllers For Damping Power System Oscillations
•نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی
An Approach To PSS Design For Transient Stability Improvement Through Supplementary Damping Of The Common Low-Frequency
•طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازی
Design An Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based On Fuzzy Logic Principle
•طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازی
A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
•طراحی کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یک سیستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm And Applications
•کنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبک با کاهش جریان راه اندازی توسط کنترل فازی
Direct Torque Control Of Brushless DC Motor Drives With Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
•الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با کنترلر توزیع شده
Particle Swarm Optimization Of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
•آنالیز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرت
Decentralized Load Frequency Controller Analysis And Tuning For Multi-Area Power Systems
•تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS
Stability Analysis Of Power Systems Considering AVR And PSS Output Limiters
•طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با روش کنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
به همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique Based Power System Stabilizer For Single Machine Infinite Bus System
۲-شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم :
ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریک – سرعت برای هریک از ماشین های زیر:
•شنت(Shunt)
• سری (Series)
•خود تحریک یا تحریک مستقل(Self_Excited)
•کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
•کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
•مغناطیس دائم(PM –Permanent Magnet)
ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریک از ماشین های زیر :
•ماشین القایی (Induction_Machine)
•ماشین بدون جاروبک (Brushless_Machine- در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
•ماشین سنکرون(Synchronous Machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause
۳-پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت
پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات :
•به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
•به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method)
•به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method)
•به روش نیوتن (Newton’s Method)
•به روش دینامیکی (Dynamic Programming)
•قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
•پخش بار احتمالی(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف :
•به روش پخش بار DC (DC Method)
•به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
•به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
•به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method )
•به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel Method)
•به روش پخش بار DC (DC Method)
•قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
•شبیه سازی کنترل خودکارتولیدباسیمولینک باکنترل اولیه-ثانویه ( AGC )
•همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ، بهره برداری وکنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-Wollenberg)
۴-پروژه درس کیفیت توان (Power Quality)
•ناحیه آسیب پذیری (Vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent
۵-پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال
(Advanced Protection Relay)
•بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رله
Research Of The Effect For Relay Protection Based On DVR
•بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رله
Research Of The Effect For Relay Protection Based On STATCOM
•تولید پراکنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیع
In Distribution DG’s And They Effect In Overcurrent Protection
۶-پروژه های درس کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control )–
ادوات فکتس(FACTS)
•طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه
Design And Simulation Of UPQC To Improve Power Quality And Transfer Wind Energy To Grid
•مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
۷-ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سیستم قدرت
Robust Control In Power Systems ) )
نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری
(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
•شبیه سازی یک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مکان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus )
Robust Analysis And Design Of Load Frequency Controller For Power Systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه )
۸-طراحی کنترل کننده مقاوم ، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون
۹-تعیین ضرائب PID با کمک روش زیگلر نیکولز( Ziegler-Nichols_PID )
به همراه فایل شبیه سازی شده یک پروسه های صنعتی(فلومتر و…)
به همراه گزارش کار کامل
۱۰-تعیین ضرائب PID با کمک روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و…)به همراه گزارش کار کامل
۱۱-شبیه سازی توربین بادی با کمک نرم افزار FAST
۱۲-شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت
۱۳- شناسایی سیستم¬ها :
•شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-مارکواردت)
•طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
•تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS
•شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی
•شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون
۱۴-شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator) ، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریک(Exciter) ، بار (Load) ،
با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / Without PSS)
۱۵-شبیه سازی های کتاب کندور (Kondur)
۱۶-شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقیق
•محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
۱۷-تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode Torsional (
Analysis Torsional Mode In Power System
۱۸-مدل سازی AVR در سیستم قدرت
AVR Modeling In Power System
۱۹-ترجمه یک کتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell )
و سیستم های فتوولتائیک (Photovoltaic )
۲۰-ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک MACHINESSUPPORTVECTOR(SVM)
•ارزیابی امنیت شبکه سیستم قدرت
•ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB
•استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت
۲۱-مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
A Demand Response Based Solution For LMP Management In Power Markets

===================================

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد مقاله G211

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Modeling And Simulation Of A Dynamic Voltage Restorer (DVR) For Power Quality Problems Voltage

 

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                           گزارش: دارد

کلید واژه :  Dynamic  Voltage  Restorer  (DVR),  Power Quality  Problems,  Sinusoidal  Pulse  Width  Modulation  (SPWM), Voltage Sag And Swell,  Voltage Source Converter  (VSC)

===================================

کد مقاله P150

عنوان مقاله:

On Spinning Reserve Determination And Power Generation Dispatch Optimization For Wind Power Integration Systems

تعیین ذخیره چرخان و توان تولید وتوزیع بهینه برای سیستم های انتگرال گیر نیروی باد

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تولید توزیع، عدم قطعیت بار  و قدرت باد

Wind Power, AGC, Joint Optimization, Spinning Reserve, Multi-Objective Optimization

===================================

کد مقاله P155

عنوان مقاله:

Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی SVC، ولتاژ لینک DC

Grid, Modular Multilevel Converter (MMC), Photovoltaic (PV) Array, Total Harmonic Distortion (THD)

===================================

کد مقاله P156

عنوان مقاله:

Optimal Operation Of DC Smart House System By Controllable Loads Based On Smart Grid Topology

پیاده سازی با الگوریتم اصلی مقاله و الگوریتم PSO

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل شرایط جوی بین ابری و آفتابی، شبکه،

Smart Grid. DC Smart House. Optimal Operation, Interconnection Point Power Flow

  ===================================

 

 کد ۸۱    شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲   الکترونیک قدرت

Performance Of Sinusoidal Pulse Width Modulation Based Three Phase Inverter 

  
عملکرد مدولاسیون عرض پالس سینوسی بر اساس اینورتر سه فاز 

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ طراحی کنترلر برای موتور PWM سه فاز بر مبنای MOSFET

۲۰۱۲ MOSFET Based Three-Phase Space Vector-PWM Motor Speed Controller

===================================

کد ۲۷       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

عنوان مقاله به فارسی:    شبیه سازی در سیکلو کانورتر مبدل FED اسپلیت فاز موتور القایی 

===================================

 

کد ۳۴          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

MATLAB As A Substitute For Analysis Of Transient Response Of Dc Motor Without Having Number Of Machine      

عنوان مقاله به فارسی:  نرم افزار مطلب به عنوان یک جایگزین برای تجزیه و تحلیل گذرا پاسخ از دی سی موتور بدون داشتن شماره ماشین . 

===================================

کد ۱۰۳                              دینامیک سیستمهای قدرت

  مطالعه بر اساس شبیه سازی ژنراتور مضاعف ژنراتور القایی برای تولید برق بادی با استفاده از محیطMatlab / Simulink

۲۰۱۲ Simulation Based Study Of Doubly Fed Induction Generators For Wind Electric Generation Using Matlab Simulink 

===================================

کد ۴۸     شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۲   کنترل مدرن

Stability Of State-Proportional Integral Derivative (PID) Feedback Control System With Time Delay

  
عنوان مقاله به فارسی:  ثبات مشتق انتگرال دولت متناسب با سیستم کنترل (PID) بازخورد با تاخیر زمانی 

===================================

کد مقاله P106

عنوان مقاله:

P106_A Novel Method For Adaptive Distance Protection Of Transmission Line Connected To Wind Farms

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رله، مزارع بادی

Adaptive Protection, Digital Protection, Distance Relaying, Wind Farm

=====================================

کد مقاله P99

عنوان مقاله:

P99_Effect Of Demand Response On Transformer Lifetime Expectation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Demand Response, Transformer Lifetime, Asset Management.

====================================

کد مقاله P95

عنوان مقاله:

P95_Intech-Digital_Differential_Protection_Of_Power_Transformer_Using_Matlab

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انتقال قدرت

===================================

کد مقاله P133

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ A Classification Technique For Recloser-Fuse Coordination In Distribution Systems With Distributed Generation

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی

Distributed Generation (DG), Distribution Systems, IEEE 37-Node Test Feeder, Recloser-Fuse Coordination

====================================

کد مقاله P134

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Grid, Modular Multilevel Converter (MMC), Photovoltaic (PV) Array, Total Harmonic Distortion (THD)

====================================

کد مقاله P124

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Supercapacitor Energy Storage System For Fault Ride-Through Of A DFIG Wind Generation System

ابر خازن و استاتکام همراه توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور دوگانه تغذیه

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی

Wind Energy System, DFIG, Supercapacitor Energy Storage, STATCOM, Wind Energy Grid Integration

===================================

کد مقاله P125

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Exact Analytical Solution Of A Two Diode Circuit Model For Organic Solar Cells Showing S-Shape Using Lambert W-Functions

معادلات نیمه هادی بر حسب مدل الکتریکی معادله نویسی کرده و با تبدیل لامبرت و روشهای رگرسیونی به شناسایی پارامترهای الکتریکی پرداخته می شود

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، تابع هدف جریان کیرشهوف دوگره دیودی

Organic Solar Cells; Equivalent Circuit; S-Shape; W-Lambert

===================================

کد مقاله P122

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ INTERNALFAULT INRUSH CURRENTS DISCRIMINATION BASED ON FUZZY WAVELET TRANSFORM IN POWER TRANSFORMERS

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

ترانسفورماتورهای قدرت

Inrush/Fault Currents Differentiation, Transformer Modeling, Neural Fuzzy And Wavelet

===================================

کد مقاله P34
عنوان مقاله:
P34_Modification Of DC Optimal Power Flow Based On Nodal Approximation Of Transmission Losses
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه‌های استاندارد IEEE، پخش بار DC
B Matrix Loss Formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

===================================

کد مقاله P41

عنوان مقاله:
P41_Control Strategy For Distributed Integration Of Photovoltaic And Energy Storage Systems In DC Micro-Grids
استراتژی کنترل برای یک پارچه سازی توزیع فتوولتائیک و ذخیره سازی انرژی سیستم در میکرو گرید DC
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : انرژی تجدید پذیر، میکروگرید
Micro-Grid, Renewable Energy, PV, Battery Energy Storage

====================================

کد مقاله P79
عنوان مقاله:
۲۰۱۲ Simulation Of Correlated Wind Speed Data For Economic Dispatch Evaluation

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو
Correlation, Economic Dispatch, Monte Carlo Simulation, Weibull Distributions, Wind Power

===================================

کد مقاله P80
عنوان مقاله:
P80_A New Control Scheme In A Battery Energy Storage System For Wind Turbine Generators
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توربین بادی، انرژی
Wind Power, Off-Shore Wind, Battery Energy, Storage, Battery Life, Variable Speed Wind Turbine, Control Processor Unit, Depth Of Discharge

====================================

کد مقاله P64
عنوان مقاله:
P64_Modelling And Control Of Hybrid UPS System With Backup PEM Fuel Cell Battery
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
Uninterruptible Power Supply (UPS), Power Converters, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, (PEMFC), Dynamic Model, Intelligent Comprehensive Control

====================================

کد مقاله P65
عنوان مقاله:
P65_Modeling And Performance Analysis Of Microturbine Generation System In Grid Connectedislanding Operation
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزیع پراکنده، میکروتوربین
Distributed Generation, Microturbine, Permanent Magnet Synchronous Machine, Power Interfacing Circuit

=============================================

کد مقاله P66
عنوان مقاله:
۲۰۱۲ Photovoltaic Based Dynamic Voltage Restorer With Power Saver Capability Using PI Controller

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل DC به DC، مبدل بوست
Dynamic Voltage Restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage Sag, Voltage Swell, Outage, DC–DC Boost Converter

==============================================

کد مقاله P76
عنوان مقاله:
P76_GECO Global Event-Driven Co-Simulation Framework For Interconnected Power System And Communication Network
میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
Co-Simulation, Event-Driven, Wide Area Protection And Control

===============================================

کد مقاله P77
عنوان مقاله: شبیه سازی اینورتر چند سطحی با روش PSO
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان
THD, PSO

=====================================

کد مقاله P75
عنوان مقاله:
P75_A Control Strategy To Fast Relieve Overload In A Self-Healing Smart Grid
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اسمارت گرید
Contingency, Emergency Control, Overload,Self-Healing, Smart Grid, UPFC, WAMS.

=====================================

کد مقاله P50
عنوان مقاله:

P50_Probabilistic Energy And Operation Management Of A Microgrid Containing Wind Photovoltaic Fuel Cell Generation And Energy Storage Devices Based On Point Estimate Method And Self-Adaptive Gravit

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
Energy And Operation Management, Microgrid (MG), Point Estimate Method, Self-Adaptive Gravitational Search Algorithm, (SGSA), Uncertainty

====================================

کد مقاله P52
عنوان مقاله:
P52_UPQC For Power Quality Improvement In DG Integrated Smart Grid Network – A Review

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
Unified Power Quality Conditioner, Distributed Generation, Smart Grid, Microgrid, Power Quality

=====================================

کد مقاله P60
عنوان مقاله:
P60_HARMONIC REDUCTION IN HYBRID FILTERS FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT IN DISTRIBUTION SYSTEMS
سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مبدل چند سطحی، فیلتر هیبرید
Hybrid Filters, Harmonic Reduction, Multilevel Inverter, Power Quality, Cascaded Multilevel Inverter.

===================================

کد مقاله G43

عنوان مقاله:

G43_Photovoltaic Based Dynamic Voltage Restorer With Power Saver Capability Using PI Controller

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: فتوولتائیک، مبدل DC به DC، مبدل بوست

Dynamic Voltage Restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage Sag, Voltage Swell, Outage, DC–DC Boost Converter

===================================

کد ۳۹                           توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Voltage Control And Power Oscillation Damping Of Multi-Area Power System Using Static Synchronous Series Compensator

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل ولتاژ و توان نوسانات از چند منطقه سیستم های قدرت با استفاده از استاتیک سنکرون سری جبران

===================================

کد ۴۶                                  دینامیک سیستمهای قدرت

۲۰۱۲ Power Flow Controller Short Circuit Current Limiter

عنوان مقاله به فارسی:  جریان برق کنترل کننده / اتصال کوتاه جریان محدود

===================================

کد ۷۷                        الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 

۲۰۱۲ Cascade Three-Level ACAC Direct Converter

عنوان مقاله به فارسی:  آبشاری سه سطح AC / AC تبدیل مستقیم

===================================

کد ۸۴                                الکترونیک قدرت 

۲۰۱۲ Design And Firing Control Of Grid Connected Inverter

 

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی و کنترل شلیک از شبکه اینورتر اتصال

===================================

کد ۱۱۱                                  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۱۲ Position And Speed Control Of Permanent Magnet Motors, State Space Approach

 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل موقعیت و سرعت دائمی مگنت موتورهای روش فضای حالت

===================================

کد مقاله G190

عنوان مقاله:

کنترل غیر خطی و مستقل توان های اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی تغذیه دوگانه به صورت متمرکز و غیر متمرکز

این مقاله در مورد کنترل متمرکز و غیر متمرکز  ماشین القایی روتور سیم بندی شده با پل کانورتری سه فاز دو تکه با لینک DC که مابین روتور و شبکه متصل شده است بحث می¬کند و کنترل مستقل توان¬های اکتیو و راکتیو  یک ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه (DFIG) ، که برای تولید برق در نیروگاههای بادی سرعت متغیر بکار می¬رود ، مد نظر می باشد. پس از بیان روابط و اثبات معادلات مورد نیاز در کنترل متمرکز ، یک مدل که نشان دهنده¬ی کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو، در ژنراتور القایی DFIGمی¬باشد، در محیط Matlab-Simulink شبیه سازی و نتایج آن بررسی شده است. سپس تفاوت اجرای این نوع پیاده سازی کنترلر را با کنترل توزیع شده مورد بحث قرار خواهیم داد. در روش کنترل توان به روش فیدبک حالت ورودی و خروجی از امتداد¬یابی شار شبکه استفاده می¬شود.

سال ارائه:   ۱۳۹۲       نوع مقاله: کنفرانس                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل غیر خطی، توان اکتیو ، توان راکتیو ، ژنراتور القایی ، کنترل مستقل،Dcs

===================================

کد مقاله G59

عنوان مقاله:

G59_ Modeling_And_Simulation_Of_Gdigital_Frequency_Relay_For_Generator_Protection

مدل‌سازی و شبیه‌سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE    گزارش فارسی: دارد

===================================

کد مقاله G61

عنوان مقاله:

G61_ Equivalent_Dynamic_Power_Systems

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه:

Artificial Neural Networks (ANN)

===================================

کد مقاله G286

عنوان مقاله:

G286_Voltage Regulation Based On Fuzzy Multi-Agent Control Scheme In Smart Grids

تنظیم ولتاژ بر اساس طرح کنترل فازی چند عاملی در شبکه های هوشمند

فازی نوع۲

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

  Smart  Grids,  Voltage  Regulation,  Fuzzy Logic,  Multi-Agent Systems , فازی نوع۲

—————————————————————————————

کد مقاله G65

عنوان مقاله:

   تبدیل انرژی بادی مبتنی برDFIG با  لولینگ شبکه برق برای تندبادهای کاهش یافته

G65_DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling For Reduced Gusts

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                 گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه:

سیستم توزیع

Battery Energy Storage System (BESS), Doubly Fed Induction Generator (DFIG), Grid Power Leveling, Vector Control, Wind Energy Conversion System (WECS)

===================================

کد مقاله G75

عنوان اصلی مقاله :

G75_Eddy-Current Loss Modeling For A Form-Wound Induction Motor Using Circuit Model

مدلسازی تلفات جریان گردابی برای یک موتور القایی با هسته Form با استفاده از مدار معادل

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Eddy-Current , Equivalent Circuit, Parameter Estimation, Skin Effect

===================================

کد ۶                                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی  

۲۰۱۲ Design Of Direct Torque Controller Of Induction Motor (Dtc)

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی مستقیم گشتاور کنترل از موتور القایی (DTC)

===================================

کد مقاله G91

عنوان مقاله:

G91_Frequency Stability For Distributed Generation Connected Through Grid-Tie Inverter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه:Distributed Power Generation, Power Distribution, Power System Stability, Power System Control Inverters

===================================

کد مقاله G92

عنوان مقاله:

G92_SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Cycloconverter, Split Phase Induction Motor, MATLAB

===================================

کد مقاله G97

عنوان مقاله:

G97_A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model And Its Application Under Conditions Of Nonuniform Irradiance

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:MATLAB-Simulink, Model, Nonuniform Irradiance, Photovoltaic (PV) Array

===================================

کد مقاله G106

عنوان مقاله:

G106_Simulation Of Correlated Wind Speed Data For Economic Dispatch Evaluation 2012

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو

Correlation, Economic Dispatch, Monte Carlo Simulation, Weibull Distributions, Wind Power

===================================

کد ۵۸            مقاله ۲۰۱۲                     سیستم توزیع و حفاظت

Modeling And Simulation Of Digital Frequency Relay For Generator Protection

عنوان مقاله به فارسی:    مدل سازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور 

===================================

کد مقاله G120

عنوان اصلی مقاله :

G120_Implementation Of Simulink In Protection Of Transmission Lines

اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

ANN (Artificial Neural Network), Simulink, High Voltage Transmission Lines, Fault

===================================

کد مقاله G122

عنوان اصلی مقاله :

G122_Reliability Study Of HV Substations Equipped With The Fault Current Limiter

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه: قابلیت اطمینان

Terms—Failure Mode And Effect Analysis (FMEA), Fault Current Limiter (FCL), Reliability Evaluation,

Substation Configuration.

===================================

کد مقاله G136

عنوان مقاله:

G136_A D-STATCOM Scheme Using Power Quality Improvement In Power System

سال ارائه:  ۲۰۱۲                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  D-STATCOM, PWM Inverter, SVC, Power Quality.

===================================

کد مقاله G164

عنوان مقاله:

G164_Modification Of DC Optimal Power Flow Based On Nodal Approximation Of Transmission Losses

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه‌های استاندارد IEEE، پخش بار DC

B Matrix Loss Formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

===================================

کد مقاله G194

عنوان مقاله:

G194_Doubly-Fed Induction Generator For Variable Speed Wind Energy Conversion Systems- Modeling & Simulation

سال ارائه: ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Doubly-Fed Induction Generator (DFIG), Pulse Width Modulat Ion (PWM), Dynamic Vector Approach, Utility Grid, Wind Energy Conversion Systems, Decoupled Control, Active And Reactive Power

===================================

کد مقاله G195

عنوان مقاله:

G195_Power Flow Controllershort Circuit Current Limiter

سال ارائه: ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: –

کلید واژه : Modelling, Power System Dynamic Stability

===================================

کد مقاله G198

عنوان مقاله:

Power Losses In Long String And Parallel-Connected Short Strings Of Series-Connected Silicon-Based Photovoltaic Modules Due To Partial Shading Conditions

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Grid-Connected Photovoltaic Power Generator, Mismatch Losses, Photovoltaic Cells, Photovoltaic Systems, Solar Energy, Solar Power Generation

===================================

کد مقاله G211

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Modeling And Simulation Of A Dynamic Voltage Restorer (DVR) For Power Quality Problems Voltage

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                           گزارش: دارد

کلید واژه :  Dynamic  Voltage  Restorer  (DVR),  Power Quality  Problems,  Sinusoidal  Pulse  Width  Modulation  (SPWM), Voltage Sag And Swell,  Voltage Source Converter  (VSC)

===================================

کد مقاله G212

عنوان مقاله:

Torque Ripple Reduction Of The Torque Predictive Control Scheme For Permanent-Magnet Synchronous Motors

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: IEEE                             گزارش : –

کلید واژه:  Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM),Torque Predictive Control (TPC), Torque Ripple, Voltage Angle

===================================

کد مقاله G220

عنوان مقاله:

Simulation Of A Buck-Boost Single Phase Voltage Source Inverter For Distribution Generation Systems

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: Journal                            گزارش:  –

کلید واژه:  Buck-Boost  Inverter,Distribution  Generators,  Full ,Bridge Inverter, Multiple Stages, Refence Signal

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد مقاله P11

عنوان مقاله:

P11_Multivariable-PI-Based Dq Current Control Of Voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability

 سال ارائه: ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال IEEE        گزارش فارسی: –

کلید واژه : بردار کنترل، چند متغیره، کنترلر PI، کنترل جریان، MIMMO، ماشین
Current Control, Multivariable-Proportional–Integral (PI) Controllers, Stationary And Rotating Reference Frames, Vector Control, Voltage Source Converters (Vscs)

===================================

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

P142_-A-Novel-Direct-Torque-Control-For-Electrically-Excited-Synchronous-Motor-Drives-With-High-Power-Factor-And-Low-Ripples-In-Flux-And-Torque

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  ۲۰۱۳       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, Transient Stability, Single Line To Ground Fault (SLG), Line To Line Fault, LL And LLG

===================================

کد ۸۷                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی 

۲۰۱۱ Support Vector Machines For Fault Detection In Wind Turbines

ماشین بردار های پشتیبانی برای تشخیص خطا در توربین های بادی

===================================

کد ۲۸                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

 

۲۰۱۱ ASYNCHRONOUS MACHINE MODELING USING SIMULINK FED BY PWM INVERTER  
عنوان مقاله به فارسی:  مدل ماشین سنکرون با استفاده از SIMULINK FEDتوسط اینورتر PWM 

===================================

کد مقاله P43
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method For UPQC Under Unbalanced And Distorted Load Conditions
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Active Power Filter (APF), Harmonics, Phaselocked Loop (PLL), Power Quality (PQ), Synchronous Reference Frame (SRF), Unified Power-Quality (PQ) Conditioner (UPQC)

====================================

کد مقاله P92

عنوان مقاله:

P92_Performance Of A Grid-Connected Wind Generation System With A Robust Susceptance Controller

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، گرید، توربین بادی

Wind Turbine System, Induction Generator, Susceptance Control, Robust Control

===================================

 

کد مقاله P102

عنوان مقاله:

P102_Analysis And Modeling Of A FFHC Controlled DC-DC Buck Converter Suitable For Wide Range Of Operating Conditions

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مد لغزشي، کنترل مبدل BUCK

DC-DC Buck Converter, Fixed Frequency Hysteretic Current (FFHC) Control , Sliding Motion (SM), Sliding Mode Control (SMC), Multi-Scale Oscillation, Discontinuous Systems

===================================

کد مقاله P147

عنوان مقاله:

یش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته

پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع به دلیل ویژگی های خاص پروفیل بار آن ها تفاوت های بنیادی با پیش بینی کوتاه مدت بارهای منطقه ای در سیستم های قدرت دارد . در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از شبکه عصبی در پیش بینی بار ساعتی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی نسبت با الگوریتم های موجود دارای دو مزیت کلی است . الگوریتم ارائه شده از بار ساعت گذشته در مرحله آموزش شبکه استفاده نماید و بدین ترتیب دقت نتایج به میزان چشمگیری افزایش می یابد. اما مشکل اصلی در دسترس نبودن بار ساعت قبل در زمان انجام پیش بینی است که با ارائه یک راهکار اصلاحی در این مقاله، حل شده است . در واقع از خروجی شبکه عصبی به عنوان فیدبک ورودی برای بار ساعت قبل در مرحله آزمون شبکه استفاده شده است . مزیت دیگر روش پیشنهاد شده در این مقاله، استفاده از یک شبکه عصبی کمکی برای تخمین خطای پیش بینی و بالا بردن میزان دقت نتایج نهایی است. جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی از اطلاعات مصرف ساعتی شرکت سیمان بجنورد در سه ماه اول سال ۸۹ استفاده شده است.

سال ارائه:  ۲۰۱۱      نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش بینی کوتاه مدت بار , شبکه عصبی , سیستم استنتاج فازی , بار

===============================================

کد مقاله P120

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Islanding Detection For Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم جزیره ای

Frequency-Dependent Static Loads, Inverter-Based Distribution Generation (DG), Islanding Detection, Nondetection Zone (NDZ)

===============================================

کد مقاله P128

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Model Based-Energy Control Of A Solar Power Plant With A Supercapacitor For Grid-Independent Applications

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Converters, Flatness, Hybrid Source, Nonlinear, Control, Photovoltaic (PV), Supercapacitor (SC)

===================================

  کد ۳۱                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  ۲۰۱۱ Modeling And Simulation Of Induction Motor Drive With Space Vector Control  

عنوان مقاله به فارسی:      مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی درایو با فضای کنترل برداری 

===================================

کد ۳۸                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و کیفیت توان 

۲۰۱۱ Analysis And Simulation Of A D-STATCOM For Voltage Quality Improvement    

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ 

===================================

کد ۴۵                          توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

  ۲۰۱۱ Analysis And Simulation Of A STATCOM For Midpoint Voltage Regulation Of Transmission Lines  

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی یک STATCOM برای نقطه میانی ولتاژ تنظیم خطوط انتقال

===================================

کد مقاله P132

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Novel Scheme For Enhancement Of Fault Ride-Through Capability Of Doubly Fed Induction Generator Based Wind Farms

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Doubly Fed Induction Generator (DFIG), Fault Ride-Through (FRT), Low Voltage Ride-Through (LVRT), Zero Voltage Ride-Through (ZVRT), Rotor Speed Stability, Variable Speed Wind Turbine

===================================

کد مقاله P6
عنوان مقاله:
P6 Simulation Of Synchronous Generator’s Dynamic Operation Characteristics

سال ارائه: ۲۰۱۱             نوع مقاله: کنفرانس                گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی
Synchronous Generator, Dynamic Operation, Mathematical Model, Simulation

====================================

کد مقاله P86

عنوان مقاله:
P86_New Control Strategy For Bi-Directional DC-DC Converter In Electrical Vehicle
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل ولتاژ، مدلسازی
Batteries, Bidirectional Control, Capacitors, Mathematical Model, Stability Analysis, Transfer Functions, Voltage Control

====================================

کد مقاله P87

عنوان مقاله:

P87_Grid Synchronisation With Harmonics And Reactive Power Compensation Capability Of A Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Variable Speed Wind Energy Conversion System

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گرید، سنکرون، انرژی باد

PMSM

===================================

کد مقاله P38
عنوان مقاله:
P38_DC-Bus Power Quality For Aircraft Power Systems During Generator Fault Conditions

سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان

===================================

کد مقاله P67
عنوان مقاله:
P67_The Influence Of The Network Impedance On The Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current And Flicker Measurements
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : هارمونیک، کیفیت توان، شبکه جریان
Flicker, Harmonic Network Current, Network, Impedance, Power Quality (PQ), Power Spectra

====================================

کد مقاله P81
عنوان مقاله:
P81_Dynamic Behaviour Of PV Generator Trackers Under Irradiation And Temperature Changes
سال ارائه: ۲۰۱۱ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : باک بوست، مبدل، کانورتر، فوتوولتائیک
Maximum Power Point Tracking; Photovoltaic Generator; DC–DC Converters; Buck–Boost Converter; Microcontroller; Renewable Energy

===================================

کد مقاله G2

عنوان اصلی مقاله :

G2_SUPPRESSION OF POWERLINE INTERFERENCE IN ECG USING ADAPTIVE DIGITAL FILTER

حذف نویز از سیگنال قلب ECG توسط فیلتر دیجیتال تطبیقی

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: پردازش سیگنال، مهندسی پزشکی Electrocardiogram, Matlab And Simulink, Least Mean Square (LMS) Algorithm

===================================

کد مقاله G262

عنوان مقاله:

طراحی پایدارساز سیستم قدرت مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان های فرکانس پایین سیستم قدرت

G262_

طبق اطلاعات مقاله شبیه سازی شده با این تفاوت که Pssها روی ماشینهای ۱و۲ گذاشته شده

سال ارائه:  ۱۳۹۰       نوع مقاله: کنفرانسی                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه موجک فازی, طراحی Pss فازی, موجک  بهینه سازی پارامترهای آن با الگوریتم SFLA و مقایسه نتایج بدست آمده با PSS پیشفاز- پسفاز کلاسیک, شبیه سازی مقاله با متلب, پروژه متلب, شبیه سازی مقاله با Matlab

===================================

کد مقاله G42 ,P7

عنوان مقاله:

G42_Optimal Interface Based On Power Electronics In Distributed Generation Systems For Fuel Cells

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –

کلیدواژه: پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت

 Distributed Generation (DG), PEM Fuel Cell, Power Electronics, Voltage Control Loop, PWM

===================================

کد مقاله G57

عنوان مقاله:

G57_Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:IEEE    گزارش فارسی: –

===================================

کد مقاله G72

عنوان اصلی مقاله :

G72__A_New_Method_For_Islanding_Detection

روش جدیدی برای تشخیص حالت جزیره ای در یک DG همراه اینورتر با کمک کنترل ولتاژ لینک DC

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Distributed Generation (DG), Islanding, Nondetection Zone (NDZ), Voltage-Source Inverter

===================================

کد مقاله G73

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ An Improved Soft Switched PWM Interleaved Boost AC–DC Converter

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: Elzevier   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Interleaved Boost,Soft Switching ,Zero-Voltage-Transition ,Power Factor Correction

===================================

کد مقاله G79 , P33

عنوان اصلی مقاله :

G79_Impact Of FACTS Controllers On The Stability Of Power Systems Connected With Doubly Fed Induction Generators

اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف

تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:Elsevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Wind Energy Conversion Systems ,Doubly Fed Induction Generators ,Flexible Alternating ,Current Transmission ,Systems ,Rotor Angle Stability ,Rotor Speed Stability

===================================

کد مقاله G96

عنوان مقاله:

G96_ A Review On The Economic Dispatch And Risk Management Of The Large-Scale Plug-In Electric Vehicles(Phevs)

بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: Elsevier                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)و Economic Dispatchو Joint Scheduling وRisk Management وElectric Market

===================================

کد مقاله G124

عنوان اصلی مقاله :

G124_Analysis And Simulation Of A D-STATCOM For Voltage Quality Improvement

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله:Journal        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Power Quality, Energy Storage System (ESS), D-STATCOM, Voltage Flicker, Synchronous Reference Frame (SRF).

===================================

 

کد مقاله G137

عنوان مقاله:

Load Compensation For Diesel Generator-Based Isolated Generation System Employing DSTATCOM

سال ارائه:  ۲۰۱۱                نوع مقاله: IEEE                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Adaline, Diesel Generator Set, Distribution Static Synchronous Compensator (DSTATCOM), Harmonic  Limination,Load Compensation

===================================

کد مقاله G140

عنوان مقاله:

G140_Trans-Z Source Inverters

سال ارائه:  ۲۰۰۹                نوع مقاله:IEEE                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :Current-Source Inverter, Dc–Ac Conversion, Voltage-Source Inverter, Z-Source Inverter

===================================

کد مقاله  G156 ,P105

عنوان مقاله:

DG Integrated Multistage Distribution System Expansion Planning

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریت ژنتیک

Distributed Generation, Genetic Algorithm, Multistage Distribution Expansion Planning, Optimal Power Flow

===================================

کد مقاله G208

عنوان مقاله:

Enhanced Hysteresis-Based Current Regulators In Vector Control Of DFIG Wind Turbines

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه : Doubly Fed Induction Generator (DFIG), Equidistant Hysteresis Bands, Grid-Flux Orientation, Vector-Based Hysteresis Current Regulator

===================================

کد مقاله G224

عنوان مقاله:

G224_Simulation Of Synchronous Generator-Dynamic Operation Characteristics 2011

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی

Synchronous Generator, Dynamic Operation, Mathematical Model, Simulation

===================================

کد مقاله G239

عنوان مقاله:

Auto-Tuned, Discrete PID Controller For DC-DC Converter For Fast Transient Response

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: IEEE                             گزارش: دارد

کلید واژه:  DC-DC Converter, PID Controller, Autotuned PID Controller, Modeling And Simulation

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد ۱۱۲                                     بهره‌برداری  و دینامیک سیستمهای قدرت  و بهینه سازی

 کنترل فرکانس بار در منطقه برق تکی  بر اساس الگوریتم ذرات بهینه سازی شده

 ۲۰۱۰ Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System

===================================

کد ۲۵       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۰ تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

     Investigation On The Ripple Voltage And The Stability Of SR Buck Converters With High Output Current And Low Output Voltage

عنوان مقاله به فارسی:    بررسی ولتاژ موج دار شدن و ثبات مبدل باک SR با خروجی بالا  جریان پایین ولتاژ خروجی

===================================

کد مقاله P8
عنوان مقاله:
P8_Power Quality Improvement Using DPC Controlled Three-Phase Shunt Active Filter

سال ارائه: ۲۰۱۰        نوع مقاله: ژورنال           گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، فیلتر فعال، هارمونیک
Harmonics, Power Quality, Active Filters, Instantaneous Power, Hysteresis Comparator, Switching Table

===================================

کد مقاله P9
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : توزيع اقتصادي ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتم PSO انجام شده است)
Economic Dispatch, Generation Scheduling, Optimization Techniques, Shuffled Frog Leaping Algorithm, Unit Commitment

===================================

کد مقاله P135

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ Design, Modelling, Control And Simulation Of A Three Phase DC– DC Converter For High Currents Applications

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فضاي حالت مدار سوييچينگ ، ترانش سه فاز

====================================

  کد ۳۲               تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

  ۲۰۱۰ Control Strategy Of Buck Converter Driven Dc Motor A Comparative Assessment

عنوان مقاله به فارسی:    استراتژی کنترل باک تبدیل رانده دی سی موتور: ارزیابی مقایسه ای 

===================================

کد ۴۲                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

۲۰۱۰ ROBUST INTERNAL MODEL CONTROL STRATEGY BASED PID CONTROLLER FOR BLDCM    

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل PID مقاوم بر اساس استراتژی کنترل مدل داخلی برایBLDCM 

===================================

کد ۱۰۲                                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی 
  

۲۰۱۰ Very Low Speed And Zero Speed Estimations Of Sensorless Induction Motor Drives

 

عنوان مقاله به فارسی:  تخمین با سرعت کم و حتی سرعت صفر  درایوهای موتور القایی بدون حسگر

===================================

کد ۱۰۵                               دینامیک سیستمهای قدرت و ادوات فکس

 

۲۰۱۰ Improving The Fault Behavior Of Wind Farms Facing Wind Speed Changes Using STATCOM 

عنوان مقاله به فارسی:  بهبود رفتار خطا در به مزارع باد در مواجهه با سرعت تغییرات باد با استفاده ازSTATCOM

===================================

 کد ۱۰۷                                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۱۰ A Novel Three-Phase To Five-Phase Transformation Using A Special Transformer Connection 

عنوان مقاله به فارسی:  انتقال  سه فاز به پنج فاز با استفاده از یک اتصال ترانسفورماتور ویژه

===================================

کد مقاله P57
عنوان مقاله:
Parametric Effects On Basics DC T O DC Convertor Structures
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : انرژی، مبدل DC به DC
Energy Harvesting, Energy Management, DC-DC Converter

===================================

کد مقاله P62
عنوان مقاله:
P62_Analysis And Simulations Of Z-Source Inverter Control Methods

این مقاله به بررسی دو نوع از روش های کنترلی Z-Source پردازد:

SIMPLE BOOST CONTROL و MUXIMUM BOOST CONTROL
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اینورتر
Z-Source Inverter; PWM; Control; Fuel Cell

===================================

کد مقاله P69
عنوان مقاله:
۲۰۰۹ An Integral Battery Charger With Power Factor Correction For Electric Scooter

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل
AC Motor Drives, AC Motor Modelling, Ac–Dc, Power Conversion, Battery Chargers, Interleaved Converter, Road, Vehicle Electric Propulsion

===================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۹ Three-Phase Active Power Filter Based On Fuzzy Logic Controller

===================================

کد مقاله P83
عنوان مقاله:
P83_Vector Control Of Squirrel Cage Induction Generator For Wind Power
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : SVMT، انرژی باد
Converters, Mathematical Model, Reactive Power, Rotors, Stators, Torque, Voltage Control

====================================

کد مقاله P40
عنوان مقاله:
P40_Security-Constrained Unit Commitment Considering Wind Farms

مشارکت واحدهاي امنيت مقيد درحضور نيروگاه بادي با استفاده از الگوريتم
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : برنامه ریزی بهره برداری نابع تولید بادی
Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP), Security-Constrained Unit Commitment (SCUC), Wind Farm

===============================================

کد مقاله P45

عنوان مقاله:

P45_تخمين بلادرنگ پارامترهاي موتور القايي توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: داخلی گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر کالمن

===============================================

کد مقاله P46
عنوان مقاله:
P46_Sliding Mode Based Load-Frequency Control In Power Systems
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان
Sliding Mode Control, Load-Frequency Control, Fast Output Sampling, Genetic Algorithm, Uncertainties

===============================================

کد مقاله P51
عنوان مقاله:
P51_Direct Power Control Of Active Filters With Averaged Switching Frequency Regulation

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر، کنترل توان، PWM
Active Filter, Direct Power Control (DPC), Predictive Control, Pulsewidth Modulation (PWM), Switching Frequency, Voltage Source Converter

===================================

کد مقاله P54
عنوان مقاله:
A Backward Sweep Method For Power Flow Solution In Distribution Networks 2010
پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM
سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

===================================

مقاله های سال ۲۰۰۹

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد ۱۴                       کنترل مدرن و کنترل فازی

۲۰۰۹ Fuzzy Control Of A Quarter-Car Suspension System

عنوان مقاله به فارسی:    کنترل فازی سیستم تعلیق یک چهارم خودرو

===================================

کد مقاله C27
عنوان مقاله :

A Modular Fuel Cell, Modular DC-DC Converter Concept For High Performance And Enhanced Reliability

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: –
کلید واژه : کنترل تطبیقی
DC–DC Converters, Fuel Cells, Power Conditioning,Renewable Power

===================================

کد مقاله C9
عنوان مقاله

Velocity Control Of DC Motor Based Intelligent Methods And Optimal Integral State Feedback Controller

مقاله ۲۰۰۹ با عنوان کنترل سرعت موتور DC به همراه دست یابی به زمان نشست کوتاه در پاسخ سیستم
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل فیدبک، کنترل بهینه، کنترل موتور DC، خطي‌سازي فيدبك
DC Motor, Genetic Algorithm, Kalman Filter, Optimal Control, PID Controller, Feedback Linearization

===================================

کد مقاله P149

عنوان مقاله:

Genetic Algorithm Based Voltage Regulator Placement In Unbalanced Radial Distribution Systems

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک ، روش پخش‌بار شبکه سه فاز، اتصال ترانسفورماتور، آرایش ستاره و مثلث

Power Flows, Genetic Algorithm, Voltage Regulator Placement, Loss Reduction

===================================

کد مقاله P160

عنوان مقاله:

A Fault Location And Protection Scheme For Distribution Systems In Presence Of Dg Using MLP Neural Networks

مکانیابی خطای اتصال کوتاه در شبکه توزیع با نفوذ پذیری منابع تولید پراکنده

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه توزیع، ریکلوزینگ، شبکه عصبی در تخمین مکان

Artificial Neural Networks, Circuit Faults, Fault Location, Impedance , Neural Networks, Power Engineering And Energy, Power Generation. Power System Protection, Protective Relaying

===================================

کد ۷۵               مقاله ۲۰۰۹      الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

اینورتر های منبع امپدانسی 

۲۰۰۹ Trans-Z Source Inverters  

===================================

کد مقاله P138

عنوان مقاله:

P138_Feeder Reconfiguration With Dispatchable Distributed Generatorsin Distribution System By Tabu Search

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازآرایی سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

Feeder Reconfiguration, Dispatch, Distributed, Generators, Distribution System, Tabu Search

===============================================

کد مقاله P140

عنوان مقاله:

۲۰۰۸ Artificial Neural Network-Polar Coordinated Fuzzy Controller Based Maximum

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Maximum Power Point Tracking, MPPT

====================================

کد مقاله P18
عنوان مقاله:
P18_A DC – DC Multilevel Boost Converter

شبیه سازی مبدل چند سطحی DC به DC
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میزان تلفات سوئیچینگ ،

====================================

کد مقاله P74
عنوان مقاله:
P74_Explicit Model-Predictive Control Of A PWM Inverter With An LCL Filter

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیلتر کالمن، مدولاسیون، کنترل پیش بین
Active Damping, Explicit Model-Predictive Control, (EMPC), Kalman Filter, LCL Filter, Pulsewidth-Modulation, (PWM) Inverter.

====================================

کد مقاله  P78 , G150 
عنوان مقاله:

G150_A New Variable-Speed Wind Energy Conversion System Using Permanent-Magnet Synchronous Generator And Z-Source Inverter 2009

 سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
Maximum Power Point Tracking (MPPT) Control, Permanent-Magnet Synchronous Generator (PMSG), Wind Energy, Conversion System (WECS), Z-Source Inverter.

===================================

کد مقاله P82
عنوان مقاله:
P82_Multicriteria Design Of Hybrid Power Generation Systems Based On A Modified Particle Swarm Optimization Algorithm
طراحی چند معیاره سیستمهای تولید هایبریدی بر اساس الگوریتم PSO
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تولید توان، هیبرید،الگوریتم پرندگان، الگوریتم ذرات، بهینه سازی
Adequacy Evaluation, Hybrid Power Generation System, Multicriteria Design, Particle Swarm Optimization, Probabilistic Method, Renewable Energy, Time-Series Models

====================================

کد مقاله P88

عنوان مقاله:

P88_A Tutorial On The Dynamics And Control Of Wind Turbines And Wind Farms

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی، Dfig

====================================

کد مقاله P107

عنوان مقاله:

P107_Multiobjective Particle Swarm Optimization For Environmental Economic Dispatch Problem

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی،  پخش بار اقتصادی

Environmental/Economic Dispatch, Particle Swarm Optimization, Multiobjective Optimization, Nondominated Solutions, Pareto-Optimal Front

===================================

 کد مقاله P21
عنوان مقاله:
P21_Design Of A Robust Controller For A Magnetic Levitation System

سال ارائه: ۲۰۰۹      نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مقاوم، پایداری
Robust Control, Stability And Performance Robustness

===================================

کد مقاله P23
عنوان مقاله:
۲۰۰۸ Switching Losses And Harmonic Investigations In Multilevel Inverters

سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: –
کلید واژه : چند متغیره، اینورتر، هارمونیک
Harmonics, Multilevel Inverters, Pulse Width Modulation, Switching Losses, Total Harmonic Distortion

===============================================

کد مقاله P37
عنوان مقاله:
P37_A Direct Load Control Model For Virtual Power Plant Management
سال ارائه: ۲۰۰۹ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل بهینه
Air-Conditioning, Load Management, Optimal Control

===================================

کد مقاله G41 , P31 

عنوان مقاله:

G41_Transmission Planning Considering Reliability And Economic Performances In A Deregulated Environment

طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه¬سازی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق

Cost-Benefit Analysis; Reliability; Genetic Algorithms (Gas)

===================================

کد مقاله G45 , P14

عنوان مقاله:

G45_Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control For Single-Phase Induction Motor Drive_Main Reference

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل Indirect Stator-Flux-Oriented Control, Sensorless, Vector Control, Single-Phase Induction Motor, Speed Estimation

===================================

توجه توجه

شبیه سازی این مقاله در سایت های دیگر غلط می باشد

کد مقاله G149

عنوان مقاله:

G149_Multicriteria-Design-Of-Hybrid-Power-Generation-Systems-Based-On-A-Modified-Particle-Swarm-Optimization-Algorithm

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم هیبرید، انرژی های نو

Adequacy Evaluation, Hybrid Power Generation, System, Multicriteria Design, Particle Swarm Optimization, Probabilistic, Method, Renewable Energy, Time-Series Models

===================================

کد مقاله G160

عنوان مقاله:

G160_Experimental Validation Of A Battery Dynamic Model For EV Applications

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :Simulation; Battery Model; Simpowersystems; Fuel Cell Vehicle

===================================

کد مقاله G162

عنوان مقاله:

G162_A High Efficient Micro-Controlled Buck Converter With Maximum Power Point Tracking For Photovoltaic Systems

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : DC/DC Converter, Maximum Power Tracking, Photovoltaic Systems

===================================

کد مقاله G221

عنوان مقاله:

Simulation Of Doubly-Fed Induction Generator In A Wind Turbine

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله:   International Phd Workshop                      گزارش:  دارد

کلید واژه:

===================================

کد مقاله G280 , P139 

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ A Control Methodology And Characterization Of Dynamics For A Photovoltaic (PV) System Nterfaced With A Distribution Network

یک روش کنترل و شناسایی دینامیک برای سیستم فتوولتائیک (PV) واسط با یک شبکه توزیع

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Control, Eigenvalue Analysis, Feedforward, Modal Analysis, Participation Factor, Photovoltaic (PV), Power Electronics, Voltage-Source Converter (VSC)

 

===================================

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۸ موتور قفسه سنجابی

طراحی یک اینورتر سه سطحی به هم متصل برای کاربردهایی در درایو موتور قفسه سنجابی ولتاژ متوسط

۲۰۰۸ A Series Connected Three-Level Inverter Topology For Medium Voltage Squirrel Cage Motor Drive Applications

===================================

کد ۲۴      شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  Transformer Internal Faults Simulation  

عنوان مقاله به فارسی:  شبیه سازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور 
===================================

کد ۶۱                               قابلیت اطمینان

  ۲۰۰۸ Effect Of Wind Turbines On Reliability Of Distribution Power Systems  

عنوان مقاله به فارسی:    تاثیر توربین­های بادی بر قابلیت اطمینان سیستم­های توزیع برق 

===================================

کد ۱۰۸                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع

 

۲۰۰۸ Control Of An Electronically-Coupled Distributed Resource Unit Subsequent To An Islanding Event 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل منابع الکترونیکی توزیع شده پس از یک رویداد جزیره ای

===================================

کد ۱۰۹                                   بهره‌برداری و سیستم توزیع و فازی- ریز شبکه – میکروگرید

 

۲۰۰۸ Frequency Control In Micro-Grid Power System Combined With Electrolyzer System And Fuzzy PI Controller 

عنوان مقاله به فارسی:  کنترل فرکانس در سیستم قدرت ریز شبکه همراه با سیستم الکترولیزور و کنترلر PI فازی

===================================

کد ۱۱۰                                        تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۰۸ A Series-Connected Three-Level Inverter Topology For Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications 

عنوان مقاله به فارسی:   اینورترسه سطحی با توپولوژی سری برای برنامه های کاربردی   درایو موتور قفس سنجابی با ولتاژ متوسط 

===================================

کد ۵۳      شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۸    تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  SIMULATION FOR A 3-PHASE INDUCTION MOTOR UNDER UNBALANCED CONDITIONS  

عنوان مقاله به فارسی:  شبیه سازی برای موتور القایی ۳ فاز در شرایط نامتعادل 
===================================

کد مقاله P24
عنوان مقاله:
P24_Low-Voltage Constant-Gm Rail-To-Rail CMOS Operational Amplifier Input Stage

سال ارائه: ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –
کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، Dfig
Rail-To-Rail, Operational Amplifier, Compensate Current

===============================================

 P100

عنوان مقاله:

P100_Interleaved ZVS Converter With Ripple-Current Cancellation

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، سوییچ

Converters, Interleaved Pulse Width Modulation (PWM), Zero-Voltage Switching (ZVS)

====================================

کد مقاله P101

عنوان مقاله:

P101_Direct Torque Control Of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC)

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل موتور القایی

===================================

کد مقاله P48
عنوان مقاله:
P48_Power Quality Issues In Astand-Alone Microgrid Based On Renewable Energy
کیفیت توان در Microgrid جزیره ای شده بر اساس انرژی تجدید شدنی
سال ارائه: ۲۰۰۸ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، انرژی های نو
Microgrid (Mg), Power Quality, Dump Load, Frequency Control

====================================

کد مقاله P10
عنوان مقاله:
P10_A Genetic Algorithm Based Dynamic Load Balancing Scheme For Heterogeneous Distributed Systems

سال ارائه: ۲۰۰۸        نوع مقاله: کنفرانس        گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیستم توزیع ناهمگن
Heterogeneous Distributed System, Dynamic Load Balancing, Makespan, Genetic Algorithm.

 ====================================

کد مقاله G264

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ A Novel Direct Torque Control For Electrically Excited Synchronous Motor Drives With High Power Factor And Low Ripples In Flux And Torque

موضوع مقاله: کنترل گشتاور مستقیم برای درایو موتور سنکرون الکتریکی تحریک شده با ضریب قدرت بالا و ریز موج های پایین در شار و گشتاور

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه:  Electrically Excited Synchronous Motor, Direct Torque Control, Space Vector Modulation, Rotor Field Current, Power Factor

===================================

کد مقاله G37 , P25

عنوان مقاله:

G37_Formal Derivation Of Direct Torque Control For Induction Machines

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: TRANSACTIONS                       گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور AC Motors, Direct Torque Control (DTC), Induction Motor Drives, Singularly Perturbed Systems, Vector Control

===================================

کد مقاله G39

عنوان مقاله:

G39_SVM-DTC (Direct Torque Control Of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: کنترل مستقیم گشتاور،  Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Space Vector Modulation (SVM)

===================================

کد مقاله G99

عنوان مقاله:

G99_A T-Connected Transformer And Three-Leg VSC Based DSTATCOM For Power Quality Improvement

ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه‌ برای بهبود کیفیت توان

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: IEEE                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution Static Compensator (DSTATCOM), Neutral Current Compensation, Power Quality Improvement, T-Connected Transformer, Voltage Source Converter (VSC)

===================================

کد مقاله G111

عنوان مقاله:

Large-Scale Real-Time Simulation Of Wind Power Plants Into Hydro-Québec Power System

سال ارائه:  ۲۰۰۸به بعد       نوع مقاله: Journal                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:

Wind Generator, Wind Power Plant, Modeling, Model Validation, Simulation, Real-Time Simulation

===================================

 

کد مقاله۲۹- G125

           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

عنوان اصلی مقاله :

G125_Sensorless DTC-SVM For Induction Motor Driven By A Matrix Converter Using A Parameter Estimation Strategy

DTC – SVM بدون سنسور براي موتور القايي با يك مبدل ماتريسي با استفاده از استراتژي تخمين پارامتر

اين مقاله يك روش تنظيم شده بردار فضايي كنترل شده گشتاور مستقيم براي بهبود عملكرد بدون سنسور مبدل ماتريسي را ارائه مي دهد كه اين مبدل با استفاده از طرح تخمين پارامتر به حركت در مي آيد .

در واقع يك روش جديد بدون سنسور براي تخمين سرعت روتور، شار، مقاومت استاتور و مقاومت روتور ارائه داده خواهد شد

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله:IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه: تبديل توان AC- AC ، تحريك های موتور AC ، مشاهده گرها.

AC–AC Power Conversion, AC Motor Drives, Observers.

===================================

مقاله های سال ۲۰۰۷

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

 

کد ۱۷          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۷ دینامیک سیستمهای قدرت – الکترونیک قدرت

Compensator Design And Stability Assessment For Fast Voltage Loops Of Power Factor Correction Rectifiers

عنوان مقاله به فارسی:  طراحی جبران و ارزیابی پایداری را برای حلقه های سریع ولتاژ از امتیازات اصلاح ضریب قدرت 

===================================

کد ۹۶                            تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت 
 

۲۰۰۷ Selected Methods In Angular Rotor Speed Estimation For Induction Motor Drives  

عنوان مقاله به فارسی:  مواد و روش انتخاب شده در زاویه روتور سرعت برآورد برای درایو موتور القایی

===================================

 کد ۱۱۳                                   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

۲۰۰۷ Modeling Of Synchronous Machines With Magnetic Saturation 

عنوان مقاله به فارسی:  مدل سازی ماشین آلات سنکرون با اشباع مغناطیسی

===================================

کد ۳۳       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۷  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  Analysis On Modeling And Simulink Of DC Motor And Its Driving System Used For Wheeled Mobile Robot  

عنوان مقاله به فارسی:  تجزیه و تحلیل در مدلسازی و سیمولینک از DC موتور و سیستم محرکه خود را مورد استفاده برای چرخ دار موبایل ربات 

===================================

کد مقاله G93

عنوان مقاله:

G93_SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS

سال ارائه:  ۲۰۰۷       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه:D-Statcom, DVR, Voltagedips, Swells,Interruption,Power Quality, VSC

===================================

کد مقاله G151

۲۰عنوان مقاله:

G151_Investigation Of Induction Motors Starting And Operation With Variable Frequency Drives

سال ارائه:  ۲۰۰۷       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل برداری Variable Frequency Drives, Induction Motors, Motor Starting, Cross-Line Starting, Torque

===================================

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد مقاله P151

عنوان مقاله:

Performance Evaluation Of A Distance Relay As Applied To A Transmission System With UPFC

تاثير Upfc بر عملكرد رله ديستانس

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ، حفاظت سیستم های قدرت

Distance Relay, Flexible Alternating Current Transmission (FACTS) Controllers, Power System Protection, UPFC

 ===================================

کد ۳۰       شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۶  دینامیک سیستمهای قدرت

  Damping Of Electromechanical Modes Using Power System Stabilizers (Pss) Case Electrical Yemeni Network

  
عنوان مقاله به فارسی:  نوسانات حالت های برق با استفاده از تثبیت کننده های سیستم قدرت (PSS) مورد: شبکه یمن الکتریکی

===================================

کد مقاله P39
عنوان مقاله:

۲۰۰۶ High-Quality Power Generation Through Distributed Control Of A Power Park Microgrid 2006

سال ارائه: ۲۰۰۶ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کیفیت توان، میکروگرید
Distributed Generation (DG), Inverter, Microgrid, Power Quality

Backward/Forward Method, Radial And Meshed Distribution Networks, PV Nodes, Power Flow

===============================================

کد مقاله P85
عنوان مقاله:
P85_A Study Of A Two Stage Maximum Power Point Tracking Control Of A Photovoltaic System Under Partially Shaded Insolation Conditions
سال ارائه: ۲۰۰۶ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فوتوولتائیک
Photovoltaic System; Two Stage MPPT Control; Non-Uniform Insolation

===============================================

کد مقاله P93

عنوان مقاله:

P93_Voltage Stability Analysis Of Wind Farm Integration

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

Wind Power Integration; Wind Turbines;Induction Generator (IG); Doubly Fed Induction Generator(DFIG); Dynamic Model; Load Flow; Voltage Stability

===============================================

کد مقاله P103

عنوان مقاله:

P103_Modeling Of The Wind Turbine With A Doubly Fed Induction Generator For Grid Integration Studies

بررسی  و شبیه سازی مدل توربین بادی FDI متصل به شبکه

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور القایی، توان راکتیو، کنترل دور موتور، نیروگاه بادی

Induction Generators, Power System Transient Stability, Reactive Power Control, Variable Speed Drives, Wind Power Generation, Dfig

===================================

 کد مقاله P123

عنوان مقاله:

The Role Played By Current Phase Shift On Magnetic Field Established By AC Double-Circuit Overhead Transmission Lines—Part I Static Analysis

بر اثرات استاتیک تغییر فاز جریان در میدان مغناطیسی

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Current Phase Shift, Magnetic-Field Effects, Magnetic Fields, Power Transmission Lines

===================================

کد مقاله G3

عنوان اصلی مقاله :

G3_ 2006 A Binary Particle Swarm Optimization For Optimal Placement And Sizingof Capacitor Banks In Radial Distribution Feeders With Distorted Substation Voltages

موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جایابی خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE      گزارش فارسی: –

کلیدواژه: برق قدرت، خازن گذاری Capacitor Sizing, Capacitor Placement, Binary Particle Swarm Optimization, Harmonics, Power Flow

===================================

کد مقاله G6     بازار برق و بهره برداری

عنوان اصلی مقاله :

G6_ Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms

موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد فیزیکی دوطرفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: مدیریت برق، پخش بار اقتصادی Cogeneration, Genetic Algorithms, Bilateral Contract

===================================

کد مقاله G110

عنوان مقاله:

G110_Harmonic Analysis In A Power System With Wind Generation

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تجزیه و تحلیل هارمونیک

Harmonics Modeling, Power System Harmonics,Summation Of Harmonics, Wind Turbines

===================================

کد مقاله G167

عنوان مقاله:

G167_A Study Of A Two Stage Maximum Power Point Tracking Control Of A Photovoltaic System Under Partially Shaded Insolation Conditions 2006

سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فوتوولتائیک سیستم

Photovoltaic System; Two Stage MPPT Control; Non-Uniform Insolation

===================================

مقاله های ۲۰۰۵

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد مقاله P110

عنوان مقاله:

P110_Digital Control Of A Single-Phase UPS Inverter For Robust AC-Voltage Tracking

سال ارائه:  ۲۰۰۵       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بار غیر خطی، خطی، تک فاز، مبدل، اینورتر

CRA, Digital Control, UPS Inverter, Error-State Approach

====================================

شبیه سازی مقالات توان راکتیو و ادوات فکتس FACTS

۲۰۰۵ Reactive Power Management In A Deregulated Power System With Considering Voltage Stability Particle Swarm Optimisation Approach

====================================

کد مقاله P36
عنوان مقاله:
A Particle Swarm Optimization For Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions
بهینه سازی ذرات بصورت اقتصادی پخش بار با توابع هزینه تعدیل شده 

سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی
Constrained Optimization, Economic Dispatch (ED), Nonsmooth Optimization, Particle Swarm Optimization (PSO)

====================================

کد مقاله G77

عنوان اصلی مقاله :

G77_ 2005 Influence Of Mode Of Operation Of The SSSC On The Small Disturbance And Transient Stability Of A Radial Power System

سال ارائه:  ۲۰۰۵       نوع مقاله IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Constant Quadrature Voltage Mode, Constant Reactance Mode, Damping Power, Static Synchronous Series Compensator (SSSC), Synchronizing Power, Transient Stability Limit

===================================

کد مقاله P55
عنوان مقاله:
P55_Genetic Algorithm-Based Meter Placement For Static Estimation Of Harmonic Sources
جریان های هارمونیکی تزریقی به شبکه
سال ارائه: ۲۰۰۵         نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
Genetic Algorithm, Harmonics, Power System

====================================

کد مقاله P26
عنوان مقاله:

P26_QSPRC Sliding-Mode Control Of Quantum Series-Parallel Resonant Converters Via Input–Output Linearization

کنترل مبدل Dc-Dc رزونانسی سری- موازی با شبکه عصبی (شبیه سازی با PSIM 9.0)
سال ارائه: ۲۰۰۵              نوع مقاله: TRANSACTIONS          گزارش فارسی: –
کلید واژه : خطی سازی فیدبکی، کوانتوم، رزونانس، لغزشی
Feedback Linearization, Quantum Modulation, Resonant Converter, Sliding-Mode Control

====================================

کد مقاله P27
عنوان مقاله:
P27_Analysis-Circuit-Modeling-And-Optimization Of Mushroom Waveguide Photodetector

آشکارساز موج بر نور به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای غلبه بر پهنای باند و بازدهی کوانتومی موازنه شده در آشکارسازهای نوری معمولی ، در نظر گرفته می شود . برای غلبه بر تماس بین خازن و مقاومت ، WGPD پیشنهاد می شود .در این مقاله مدل مدار کالیبره شده برای WGPD ارائه شده است.
سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : آشکارسازی موج، بهینه سازی، مدار
Analytical Modeling Of Photodetectors, Circuit Modeling Of Photodetectors, Modeling Of Photodiodes, Mushroom Photodetectors, Optimization Of Photodetectors, Parasitics Of Photodetectors, Photodetectors (Pds), Photodiodes, Waveguide Photodetectors

=====================================

کد مقاله P29
عنوان مقاله:
Dynamic Simulation Of A Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink
شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت
سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : دینامیک، موتور القایی

=====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۵ درایو موتور

طراحی درایو سرعت متغیر، ولتاژ متوسط، توان بالا، بدون ترنسفورم

۲۰۰۵ Transformer-Less PWM High Power Medium Voltage Variable Speed Drive

===================================

کد مقاله G271

عنوان مقاله:

Physical Modeling Of PM Synchronous Motors For Integrated Coupling With Machine Drives

موضوع مقاله: مدل سازی فیزیکی از موتور سنکرون PM برای کوپلینگ یکپارچه با درایوهای ماشین

سال ارائه: ۲۰۰۵       نوع مقاله: I

===================================

مقاله های ۲۰۰۴

فایل تمامی مقالات قابل دانلود می باشد. کافیست بر روی اسم آنها کلیک نمایید.

====================================

جهت دریافت کامل فایل ها،فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ از طریق تلگرام و تماس تلفنی در ارتباط باشید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

======================================

کد ۱۱۶                              موتور خطی و تئوری جامع ماشین های الکتریکی   

 

۲۰۰۴ On PM Tubular Linear Synchronous Motor Modelling 

عنوان مقاله به فارسی:  فعال مدلسازی PM لوله سنکرون خطی موتور

===================================

کد مقاله P30

عنوان مقاله:
Improvement Of First Swing Stability Limit By Utilising Full Benefit Of Shunt FACTS Devices
سال ارائه: ۲۰۰۴ نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فکتس، دینامیک، ادوات
Dynamic Analysis, Equal Area Criterion (EAC), Flexible Ac Transmission System (FACTS), First Swing Stability, Static Synchronous Compensator (STATCOM), Static Var Compen-Sator (SVC)

====================================

کد مقاله P19

عنوان مقاله:

P19_Robust GPC-QFT Approach Using Linear Matrix Inequalities

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مقاوم، کنترل مقاوم

Predictive Control, Robust Control, Tracking Control, Constrained Control

====================================

کد مقاله P20

عنوان مقاله:

P20_Effects Of Time Delay On Force-Feedback Teleoperation Systems

بررسی تأخیر زمانی را بر روی یک سیستم تله­اپریشن در یک ساختار سه­ کاناله

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: کنفرانس                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تاخیر، فیدبک

=====================================

کد ۳۵                        کنترل مدرن

۲۰۰۴ A Class Of Proportional-Integral Sliding Mode Control With Application To Active Suspension System  

عنوان مقاله به فارسی:  در یک کلاس متناسب با انتگرال کشویی کنترل حالت با نرم افزار به سیستم تعلیق فعال 

===================================

کد ۲۱        شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۳ الکترونیک قدرت و کنترل محرکه  

   Z-Source Inverter Ieee 

  اینورتر Z-Source 

===================================

کد مقاله G236

عنوان مقاله:

G236_Available Transfer Capability Enhancement Using Facts Devices

بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات Facts در شبکه قدرت

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

Available Transfer Capability, Electricity Market, Flexible Ac Transmission Systems, Optimal Power-Flow

===================================

کد مقاله G38

عنوان مقاله:

G38_Direct Torque Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: کنترل مستقیم گشتاور، موتور سنکرون، بردار مکان Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor

===================================

کد مقاله P108

عنوان مقاله:

Available Transfer Capability Enhancement Using Facts Devices

بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات Facts در شبکه قدرت

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

Available Transfer Capability, Electricity Market, Flexible Ac Transmission Systems, Optimal Power-Flow

====================================

کد مقاله P4
عنوان مقاله:
Direct Torque Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor
سال ارائه: ۲۰۰۳ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان
Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor

====================================

شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان

۲۰۰۲ Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures

گزارش فارسی :   دارد

===================================

کد ۲۶          شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۲ تئوری جامع ماشین های الکتریکی

       Transient Model For Induction Machines With Stator Winding Turn Faults  

عنوان مقاله به فارسی:  مدل گذرا برای ماشین آلات القایی با سیم پیچ استاتور خطا روشن 

===================================

کد مقاله G132

عنوان مقاله:

G132_ 2002 Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures

سال ارائه:  ۲۰۰۲       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان

Power System, Reliability, Protection Systems, Rare Events, Cascading, Hidden Failures

===================================

کد مقاله P2
عنوان مقاله:
Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures
سال ارائه: ۲۰۰۲ نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان
Power System, Reliability, Protection Systems, Rare Events, Cascading, Hidden Failures

===================================

کد مقاله P157

عنوان مقاله:

Simulation Of A 64 Switched Reluctance Motor Based On Matlabsimulink Environment

سال ارائه:  ۲۰۰۱       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اختلاف فاز ، اثر غیر خطی موتور رلوکتانسی ، تشکیل مدل غیر خطی