فرم درخواست پروژه

كنترل سیستم های مسطح با استفاده خطی سازی فيدبک

اطلاعات بیشتر

کد مقاله C103

عنوان مقاله:

TRACKING CONTROL FOR NONLINEAR FLA T SYSTEMS BY LINEAR DYNAMIC OUTPUT FEEDBACK

كنترل سیستم های مسطح با استفاده خطی سازی فيدبک

سال ارائه:  ۲۰۰۰       نوع مقاله: ژورنال    

  گزارش فارسی: feedback

هزینه ۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”308″]

    ===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.