فرم درخواست پروژه

عملکرد بهینه سیستم هوشمند خانگی DC با بارهای کنترل شونده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

عملکرد بهینه سیستم هوشمند خانگی DC با بارهای کنترل شونده

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ p156 Optimal operation of DC smart house system by controllable loads based on smart grid topology

پیاده سازی با الگوریتم اصلی مقاله و الگوریتم PSO

گزارش فارسی: EAR

کلید واژه : کنترل شرایط جوی بین ابری و آفتابی، شبکه،

Smart Grid. DC Smart House. Optimal Operation, Interconnection Point Power Flow

۴۵ هزار تومان

  ===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.