فرم درخواست پروژهعملکرد بهینه سیستم هوشمند خانگی DC با بارهای کنترل شونده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

عملکرد بهینه سیستم هوشمند خانگی DC با بارهای کنترل شونده

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ p156 Optimal operation of DC smart house system by controllable loads based on smart grid topology

پیاده سازی با الگوریتم اصلی مقاله و الگوریتم PSO

گزارش فارسی: EAR

کلید واژه : کنترل شرایط جوی بین ابری و آفتابی، شبکه،

Smart Grid. DC Smart House. Optimal Operation, Interconnection Point Power Flow

۴۵ هزار تومان

  ===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.