فرم درخواست پروژه

طرح جدید مستقیم کنترل گشتاور برای ماشینهای القایی با مدولاسیون بردار فضایی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۴

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی –  کنترل محرک – الکترونیک قدرت

عنوان مقاله:

  طرح جدید مستقیم کنترل گشتاور برای ماشینهای القایی با مدولاسیون بردار فضایی 

A Novel Direct Torque Control Scheme for Induction Machines With Space Vector Modulation

گزارش فارسی==>DTC

  ۵۰ هزار تومان

==================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.