فرم درخواست پروژه

طراحی کنترل کننده ی فازی با استفاده از FPGA برای ردگیری نقطه ماکزیمم توان سلول های خورشیدی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو – MPPT

طراحی کنترل کننده ی فازی با استفاده از FPGA برای ردگیری نقطه ماکزیمم توان سلول های خورشیدی

۲۰۱۲ Fuzzy Controller Design Using FPGA for Photovoltaic Maximum Power Point Tracking

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.