فرم درخواست پروژه

طراحی کنترل غیر خطی DSTATCOM برای شبکه توزیع با تولید توزیع شده برای افزایش ثبات ولتاژ

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – جبران سازی – دینامیک سیستم قدرت

کد مقاله P127

عنوان مقاله:

طراحی کنترل غیر خطی DSTATCOM برای شبکه توزیع با تولید توزیع شده برای افزایش ثبات ولتاژ

Nonlinear DSTATCOM Controller Design for Distribution Network With Distributed Generation To Enhance Voltage Stability 2013

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.