فرم درخواست پروژه

طراحی کنترلر پیش بین تحمل پذیر خطا

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کد مقاله C143

عنوان مقاله:

طراحی کنترلر پیش بین تحمل پذیر خطا

 ۲۰۱۳ Proactive Fault-Tolerant Model Predictive Control

گزارش فارسی: Report

سیستم غیر خطی، مدل پیشبین

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.