فرم درخواست پروژه

طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کنترل مدرن – موتور القایی

کد مقاله C13
عنوان مقاله:

 طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

Nonlinear Control of An Induction Motor Using A Reduced-Order Extended Sliding Mode Observer for Rotor Flux And Speed Sensorles

گزارش فارسی==> modern report

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.