فرم درخواست پروژه

طراحی کنترلر خطی چندمتغیره مقاوم

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش مفصل ژورنال ۲۰۱۰ 

کنترل مقاوم، چند متغیره، بهینه

 کد مقاله C40

عنوان مقاله:

طراحی کنترلر خطی چندمتغیره مقاوم

A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers 2010

گزارش فارسی: دارد+ گزارش فارسی تکمیلی

 

Instruction

علاوه بر گزارش بالا گزارش مفصلی نیز دارد

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.