فرم درخواست پروژه

طراحی و شبیه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک و PSO

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای سیستم کنترل موقعیت

۲۰۱۵ PID Tuning Using Genetic Algorithm For DC Motor Positional Control System

دارای نتایج دقیق و توضیحات خط به خط برنامه شبیه سازی

۹۰ هزار تومان

90,000 تومان – خرید