فرم درخواست پروژه

طراحی مشاهده گر-کنترلر فازی برای سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن متغیرهای غیرقابل اندازه گیری

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۵ 

کنترل مدرن، غیرخطی، فازی

طراحی مشاهده گر-کنترلر فازی برای سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن متغیرهای غیرقابل اندازه گیری

Design of Polynomial Fuzzy Observer-Controller with Sampled-Output Measurements for Nonlinear Systems Considering Unmeasurable Premise Variables

فایل گزارش کار==> report

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”72″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.