فرم درخواست پروژه

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

اطلاعات بیشتر

کد مقاله C141

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

گزارش فارسی: exppp

کلید واژه : ولتاژ استاتور، گشتاور الکتریکی

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید