فرم درخواست پروژه

طراحی اینورترهای بوست منبع امپدانسی بهبود یافته با اتصال سلسله مراتبی و سلول های سلفی تپ شده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت

طراحی اینورترهای بوست منبع امپدانسی بهبود یافته با اتصال سلسله مراتبی و سلول های سلفی تپ شده

۲۰۱۳ Enhanced-Boost Z-Source Inverters With Alternate-Cascaded Switched- And Tapped-Inductor Cells

گزارش فارسی==> ترجمه کامل ۳۷ صفحه ای

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.