فرم درخواست پروژه

شناسایی سیستم غیرخطی وینر به صورت مرحله ای و تکرار شونده مبتنی بر حداقل مربعات و بیشترین شیب

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ شناسایی سیستم غیرخطی

کد مقاله C74

با عنوان:

شناسایی سیستم غیرخطی وینر به صورت مرحله ای  و تکرار شونده مبتنی بر حداقل مربعات و بیشترین شیب 

Least squares based and gradient based iterative identification for Wiener nonlinear systems 2011

مناسب برای درس های شناسایی سیستم و کنترل غیرخطی

قسمتی از گزارش شبیه سازیp1

۸۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.