فرم درخواست پروژهشبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ درمورد استفاده beamforming و فیلتر وفقی در رادار

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

کد مقاله S1

عنوان مقاله:

Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، سیگنال، تشخیص الگو

Pattern Recognition, Adaptive Array Signal Processing, Anti-Jamming, Optimized LMS Algorithm

 

 

فایل مقاله:

۲۰۱۲-۰۸-۰۱-۲۲-۲۴-۴۵-UAhLd-7

این مقاله برای درس رادار و پردازش سیگنالهای دیجیتالی و فیلتر وفقی مناسب است.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.