فرم درخواست پروژه

شبیه سازی eye tracking

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی ردیابی چشم در یک فیلم

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.