فرم درخواست پروژه

شبیه سازی ۲ کاربرد شبکه های عصبی SOM (دو مقاله)

اطلاعات بیشتر

این برنامه به شبیه سازی دو کاربرد مختلف شبکه های عصبی (SOM(Self Organized Maps می پردازد.

شبیه سازی کامل بوده و برای درس شبکه های عصبی به عنوان پروژه دو نفره قابل تحویل می باشد.

فایل مقالات:

article4

Kangas_1990

کاربرد ها: خوشه بندی(Clustering) و تشخیص ساختار  یک شکل

جهت دریافت کامل فایل شبیه سازی، فرم درخواست پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس بگیرید.