فرم درخواست پروژه

شبیه سازی کامل ردگیری افراد در فیلم

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی کامل  ردگیری افرادی که در محدوده دید یک دوربین وارد و خارج می شوند. برای این کار بایستی فیلم را به فریم های مختلف تقسیم نمود و سپس عملیات آشکارسازی و ردگیری را انجام داد و هر فرد را با یک رنگ مشخص نمود.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.