فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و ترجمه مقالات ژورنال های معتبر درباره بازار برق

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت کامل فایل شبیه سازی و ترجمه مقالات ، فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

فایل مقالات:

ممکن است بعضی از مقالات با نرم افزار Adobe Reader باز نشوند.

۲۰۰۶ Investigating Distributed Generation Systems performance using monte carlo Simulation

دارای شبیه سازی و ترجمه فارسی

۲۰۰۸ An Economic Dispatch Model Incorporating wind Power

دارای شبیه سازی و ترجمه فارسی

۲۰۰۹ Distribution Feeder Scheduling Considering variable load profile and outage costs

۲۰۱۰ Transmission Switching in Security-Constrained Unit Commitment

دارای ترجمه فارسی

۲۰۱۱ A demand response based solution for LMP management in power markets

دارای شبیه سازی و گزارش کار

۲۰۱۲ Solve environmental economic dispatch of Smart MicroGrid containing distributed generation system – Using chaotic quantum genetic algorithm

دارای ترجمه فارسی

۲۰۱۱ Bidding Strategy of Virtual Power Plant for participanting in energy and spinning reserve markets partI

۲۰۱۱ Bidding Strategy of Virtual Power Plant for participanting in energy and spinning reserve markets partII

این کار ها محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس حاصل فرمایید.

 

شبیه سازی و ترجمه مقالات ژورنال های معتبر درباره بازار برق