شبیه سازی های متلب مهندسی شیمی

اطلاعات بیشتر

انجام شبیه سازی های مهندسی شیمی و مواد به خصوص در زمینه های بهینه سازی ،کنترل ، الگوریتم ژنتیک و …

۰۹۱۷ ۷۳۶ ۱۸ ۴۵

زمان شبیه سازی: ۱-۲ روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.