فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله Image Segmentation سال ۲۰۰۸ IEEE

اطلاعات بیشتر

فایل مقاله:

Minimization of Region-Scalable Fitting Energy

 

کاربرد کارهای انجام شده در تشخیص رگ و تصاویر پزشکی می باشد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.