فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله IEEE 2011 پردازش تصویر

اطلاعات بیشتر

فایل مقاله:

Rotation Invariant Nonrigid Point Set Matching i.n cluttered scenes

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.