فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ مدلسازی و کنترل بازوی دست

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸

مدلسازی و کنترل بازوی دست

۲۰۱۸ On control of reaching movements for musculo-skeletal redundant arm model

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

تماس با ادمین سایت:

۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵