فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت کانورتر DC به DC باک بوست با تکنیک سوئیچینگ نرم

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت

کانورتر DC به DC باک بوست با تکنیک سوئیچینگ نرم

۲۰۱۸ A New Buck-Boost DCDC Converter of High Efficiency by Soft Switching Technique

قیمت ۱۲۰ هزار تومان