فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ الکترونیک نوری با استفاده از متلب

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳ تجزیه و تحلیل اثربخشی داخلی کوانتومی و بهره وری تزریق جریان در III-نیترید دیودهای نوری

۲۰۱۳_Analysis of Internal Quantum Efficiency and Current Injection Efficiency in III-Nitride Light-Emitting Diodes

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس فرمایید.