فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ IEEE درباره ردگیری اشیا

اطلاعات بیشتر

عنوان و فایل مقاله:

Object Tracking via Partial Least squares analysis

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.