فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ بهینه سازی

اطلاعات بیشتر

یک مقاله بسیار خوب برای درس EC و محاسبات استعماری

 

فایل مقاله:

SDE A Stochastic Coding Differential Evolution for Global Optimization

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.