فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ – یک الگوریتم شناسایی بر اساس تصویر سازی برای سیستم های همرشتاین غیر خطی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش سیگنال و شناسایی سیستم

یک الگوریتم شناسایی بر اساس تصویر سازی برای سیستم­های همرشتاین غیر خطی

فیلتر وفقی – شناسایی سیستم – system identification – پردازش سیگنل – سیستم غیر خطی

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۰ An affine projection-based algorithm for identification of nonlinear Hammerstein system 

شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

گزارش شبیه سازی این مقاله

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس حاصل فرمایید.