فرم درخواست پروژهشبیه سازی مقاله ۲۰۰۹ ردگیری

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹ ردگیری

فیلتر وفقی – ردگیری

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۰۹ Adaptive Algorithms to Track the PARAFAC Decomposition of a Third-Order Tensor

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

 شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس حاصل فرمایید.