فرم درخواست پروژهشبیه سازی مقاله کاربرد فیلتر کالمن در پردازش سیگنال نوار مغزی EEG

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله کاربرد فیلتر کالمن در پردازش سیگنال نوار مغزی EEG

پردازش سیگنال های حیاتی – BSP – فیلتر کالمن – EEG- تخمین

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۰۶ An Expectation-Maximization Algorithm Based Kalman Smoother Approach for Event-Related Desynchronization (ERD) Estimation from EEG

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

 شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس حاصل فرمایید.