فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ با عنوان فیلترینگ وفقی با محدودیت پهنای باند در مسیر فیدبک

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ با عنوان فیلترینگ وفقی با محدودیت پهنای باند در مسیر فیدبک

فایل مقاله را ز لینک زیر دانلود نمایید:

Adaptive Filtering with Bandwidth Constraints in the Feedback Path

گزارش فارسی این مقاله را نیز از لینک زیر دانلود نمایید:

report1

این کار محصولی از آزادپروجکت است و در سایت های دیگر شبیه سازی آن را نخواهید یافت.

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی، در لینک روبرو فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس فرمایید.