فرم درخواست پروژهشبیه سازی و ترجمه مقاله های مخابرات پیشرفته،سیستم های مخابراتی MIMO، مخابرات سیار، OFDM، مدلسازی کانال، فیدینگ، محوشوندگی، ماهواره، طیف گسترده، رادیوشناختی، سنجش طیف

اطلاعات بیشتر

این پروژه ها برای درس های پردازش سیگنال، مخابرات پیشرفته، تئوری آشکارسازی، تئوری تخمین، سیستم های طیف گسترده،مخابرات ماهواره و مخابرات سیار مناسب می باشد.

 

تمامی کارها دارای شبیه سازی کامل و گزارش کار می باشند.

بعضی از کارها علاوه بر موارد فوق دارای فایل ترجمه و یا پاورپوینت نیز می باشند.

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده

یا با شماره تلفن 09177361845 از طریق تلگرام یا تلفن تماس بگیرید

ویا درخواست خود را به همراه توضیحات کافی به ایمیل matlabprojects@azadproject.ir ارسال فرمایید.

 

حتما قبل از ارسال مقاله برای استاد با بنده مشورت نمایید

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات تخمین کانال کلمه تخمین کانال را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

====================================

مقاله های دارای ترجمه و شبیه سازی

====================================

 

 

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2017 با عنوان 

ارائه یک پیش کدگذاری با انرژی کارامد برای سیستم های موج میلی متری

2017 Machine Learning Inspired Energy-Efficient Hybrid Precoding for MmWave Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 7 تابع می باشد.

====================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله 2017 با عنوان 

کار بر روی پایلوت OFDM و وزن دهی گراف سلول ها در سیستم های مایمو چندسلولی 

2017 Weighted graph coloring based pilot decontamination for multi-cell massive MIMO system

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 2 فایل اصلی و 4 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سا زی و ترجمه مقاله 2016 با عنوان 

آشکارسازی چندکاربره مبتنی بر سنجش فشرده دینامیک برای آپلینک سیستم های دسترسی چندگانه غیر متعامد 

2016 Dynamic Compressive Sensing Based Multi-User detection for uplink grant-free NOMA

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 4 فایل اصلی و 1 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی پایان نامه انگلیسی 2015

بررسی رفتار سیگنالینگ OFDM و افزایش پهنای باند با استفاده از تجمع حامل

2015 Performance Analysis of OFDM and Bandwidth Extension using Carrier Aggregation (CA)

دارای ترجمه فارسی کامل و نتایج شبیه سازی دقیق

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 مخابرات بیسیم – سیگنال های حیاتی – مهندسی پزشکی

به همراه ترجمه و گزارش کار و فایل پاورپوینت ارائه

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

SIMPLE Stable Increased-throughput Multi-hop Protocol for Link Efficiency in Wireless Body Area Networks

شبیه سازی این مقالات محصولی از آزادپروجکت است و مشابه آن را نخواهید یافت.

====================================

شبیه سازی پایان نامه 2013 با عنوان مدلسازی کانال برد بلند زیر آب 

مناسب برای درس مخابرات پیشرفته و فیلتر تطبیقی و تئوری تخمین

====================================

شبیه سازی پایان نامه انگلیسی 2013 شبیه سازی اهداف رادار دهانه مصنوعی SAR

2013 Synthetic Aperture Radar Simulation for Point and Extended Target

دارای ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار

====================================

شبیه سازی پایان نامه 2012 با عنوان

سنجش طیف در رادیوشناختی به منظور دسترسی به مدلی برای آشکارسازی چندگانه

2012 Spectrum Sensing in Cognitive Radio Multi-detection Techniques based Model

دارای ترجمه فارسی و گزارش شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله 2012 مخابرات، رادار، جمینگ، فیلتر کالمن، رادیو شناختی

Chen -Anti-chirp-jamming communication based on the cognitive cycle

دارای ترجمه کامل و پاورپوینت ارائه

====================================

شبیه سازی پایان نامه 2011 با عنوان

2011 embedding data in an audio signal, using acoustic OFDM

دارای شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت ارائه

====================================

شبیه سازی مقاله 2009 تخمین کانال به صورت وفقی برای سیستم های OFDM مایمو آکوستیک زیر آب

مناسب برای پردازش سیگنال، تئوری تخمین، فیلتر وفقی

 2009 ADAPTIVE CHANNEL ESTIMATION FOR UNDERWATER ACOUSTIC MIMO OFDM SYSTEMS

دارای گزارش کار مفصل و پاورپوینت ارائه

می توانید فایل پاورپوینت را از لینک زیر دانلود نمایید

channel estimation ppt

====================================

مقایسه ي همسان سازهاي   PPC و LE و DFE بر اساس مدل کانال ساده ي زیر آب

2004 Differences Between Passive-Phase Conjugation

دارای گزارش مفصل فارسی

====================================

مقاله ها 2017 دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره 09177361845 به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله 2017 با عنوان 

ردیابی سریع رفتار کانال مخابراتی برای سیستم های مسیو مایمو در فرکانس تراهرتز

2017 fast channel tracking for terahertz beamspace massive MIMO systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 7 تابع می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2017 با عنوان 

بررسی و آنالیز عملکرد سیستم های مسیو مایمو با مبدل آنالوگ به دیجیتال ترکیبی در کانال های دارای فیدینگ رایسی

2017 Performance analysis of mixed-ADC massive MIMO systems over Rician fading channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 9 فایل اصلی برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2017 با عنوان 

طراحی آشکارساز نزدیک به بهینه بر مبنای سنجش فشرده در سیستم های مایمو با مدولاسیون فضایی

2017 Near-Optimal Signal Detector Based on Structured Compressive Sensing for Massive SM-MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 1 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

 

====================================

مقاله ها 2016 دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره 09177361845 به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

محاسبه نرخ دست یافتنی برای کانال های مایمو مقیاس بزرگ با محوشدگی رایسی با درنظرگرفتن نقص در سخت افزار

2016 Achievable Rate of Rician Large-Scale MIMO Channels with Transceiver Hardware Impairments

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 6 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

تخمین کانال برای سیستم های مایمو موج میلیمتری با پیش کدگذاری ترکیبی در کانال های انتخابگر فرکانس

2016 Channel Estimation for Millimeter-Wave Massive MIMO with Hybrid Precoding over Frequency-Selective Fading Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 2 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

انتخاب بیم شبه بهینه در سیستم های مایمو موج میلی متری

2016 Near-Optimal Beam Selection for Beamspace MmWave Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 2 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

کدبوک وفقی برای فیدبک کانال در سیستمهای مایمو با تقسیم فرکانسی

2016 AoD-Adaptive Subspace Codebook for Channel Feedback in FDD Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 2 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

بررسی بازدهی طیفی سیستم های مایمو با ADC های با رزولوشن کم

2016 On the Spectral Efficiency of Massive MIMO Systems with Low-Resolution ADCs

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 1 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

  بررسی کارامدی انرژی برای پیش کدگذاری آنالوگ و دیجیتال برای سیستم های مایمو موج میلیمتری با آنتن های آرایه ای بزرگ

2016 Energy-Efficient Hybrid Analog and Digital Precoding for mmWave MIMO Systems with Large Antenna Arrays

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 2 فایل اصلی و 6 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

 

پیش کدگذاری مبتنی بر SSOR با بار محاسباتی کم در سیستم های مایمو

2016 Low-Complexity SSOR-Based Precoding for Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله متوسط بوده به طوری که دانشجو با کمی تلاش می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 4 فایل اصلی و 8 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

تخمین کانال مبتنی بر سنجش فشرده در سیستم های با تقسیم فرکانسی 

2016 Structured Compressive Sensing-Based Spatio-Temporal Joint Channel Estimation for FDD Massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله متوسط بوده به طوری که دانشجو با کمی تلاش می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 3 فایل اصلی و 8 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

طراحی سیستم مایمو با مدولاسیون غیرمتعامد برای ارسال بسته در اینترنت اشیا در نسل پنجم مخابرات و موبایل

2016 MIMO-NOMA Design for Small Packet Transmission in the Internet of Things

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 3 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

تخمین کانال برای سیستم های موج میلیمتری در شبکه های شلوغ

2016 Channel Estimation for mmWave Massive MIMO Based Access and Backhaul in Ultra Dense Network

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 2 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان 

بررسی کارایی طیفی  سیستم های مایمو با قیدهای مکانی

2016 On the Spectral Efficiency of Space-Constrained Massive MIMO with Linear Receivers

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان

تخمین کانال در فضای بیم برای سیستم های موج میلیمتری مایمو با آنتن های آرایه ای لنز

2016 Beamspace Channel Estimation for Millimeter-Wave Massive MIMO Systems with Lens Antenna Array

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 4 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان

ردیابی رفتار کانال برای سیستم های مایمو موج میلی متری

2016 Priori-Aided Channel Tracking for Millimeter-Wave Beamspace Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 4 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2016 با عنوان

تخمین کانال در فضای بیم برای سیستم های موج میلیمتری مایمو سه بعدی مبتنی بر  لنز

2016 Beamspace Channel Estimation for 3D Lens-Based Millimeter-Wave Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 7 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

مقاله ها 2015 دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره 09177361845 به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

دستیابی به اطلاعات فرستنده برای کانال های مایمو با تقسیم فرکانسی

2015 Joint CSIT Acquisition Based on Low-Rank Matrix Completion for FDD Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. دارای 1 فایل اصلی و 2 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

آشکارسازی سیگنال بر اساس روش گوس سایدل برای آپلینک در سیستم مایمو چند کاربره

2015 Low-Complexity Soft-Output Signal Detection Based on Gauss-Seidel Method for Uplink Multi-User Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 8 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تخصیص پایلوت در سیستم های مایمو چندسلولی 

2015 Graph Coloring Based Pilot Allocation to Mitigate Pilot Contamination for Multi-Cell Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تخمین تطبیقی کانال و فیدبک برای سیستم های مایمو با تقسیم فرکانسی بر مبنای تنکی(اسپارسی) فضایی

2015 Spatially Common Sparsity Based Adaptive Channel Estimation and Feedback for FDD Massive MIMO 

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

فیدبک کانال تفاضلی در سیستم های مایمو بر مبنای سنجش فشرده

2015 Compressive Sensing-Based Differential Channel Feedback for Massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

آنالیز عمودبودن کانال های مایمو تنک در حوزه زمان

2015 Asymptotic Orthogonality Analysis of Time-Domain Sparse Massive MIMO Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 3 فایل اصلی و 0 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

ظرفیت ارگودیک سیستم های مایمو نوری در کانال های نویزی

2015 On the Ergodic Capacity of MIMO Free-Space Optical Systems Over Turbulence Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله متوسط بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 2 فایل اصلی و 8 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

طراحی سیستم دسترسی چندگانه غیرمتعامد در سیستم های نسل 5

 2015 Non-Orthogonal Multiple Access for 5G_Solutions, Challenges, Opportunities, and Future Research Trends

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 3 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

ظرفیت کارامد سیستم های مخابراتی در کانال های با محوشوندگی κ–μ

2015 Effective capacity of communication systems over κ–μ shadowed fading channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 4 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تخمین کانال و فیدبک برای سیستم های تقسیم فرکانسی 

2015 Block compressive channel estimation and feedback for FDD massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 1 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تخمین کانال و فیدبک به صورت همزمان برای سیستم های با تقسیم فرکانسی مایمو

2015 Joint Channel Estimation and Feedback with Low Overhead for FDD Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 5 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

سنجش فشرده بر مبنای آشکارسازی چندکاربره 

2015 Compressive Sensing Based Multi-User Detection for Uplink Grant-Free Non-Orthogonal Multiple Access

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 2 فایل اصلی و 0 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تخمین کانال های همبسته فضایی مبتنی بر آشکارسازی مرحله به مرحله در سیستم های مایمو

2015 Spatially Correlated Channel Estimation Based on Block Iterative Support Detection for Massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 4 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تحلیل نرخ کارآمد در سیستم های مایمو در کانال های با محوشدگی alpha-mu

2015 Effective Rate Analysis of MISO Systems over alpha-mu Fading Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 6 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

بازسازی کانال های اسپارس دینامیک

2015 Structured Matching Pursuit for Reconstruction of Dynamic Sparse Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 6 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 با عنوان 

تخمین کانال در سیستم مایمو بر اساس آشکارسازی تکه تکه و عملیات مرحله ای

2015Massive_MIMO_Channel_Estimation_Based_on_Block_Iterative_Support_Detection

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 6 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 مخابرات سیار – خوشه بندی با انرژی بهینه در شبکه بیسیم همگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

ddeec-algorithm-based-on-fuzzy-logic-approach-for-optimizing-energy-management-in-heterogeneous

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

گزارش فارسی این مقاله نیز موجود است

====================================

سمینار 60 صفحه ای مخابرات ماهواره ای

با عنوان:

چگونگی شبکه نمودن ماهواره ها در باند لئو

ماهواره ایریدیوم

====================================

سمینار مخابرات ماهواره ای

با عنوان:

ردگیری اهداف در ماهواره های باند لئو با استفاده از فیلتر کالمن و الگوریتم IMM

====================================

شبیه سازی مقاله 2015 مخابرات بیسیم با عنوان:

آنالیز و بهیود الگوریتم LEACH در شبمه های حسگر بیسیم

2015 Analysis and Enhancement of Modified LEACH Algorithm for Wireless Sensor Network

====================================

مقاله ها 2014 دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره 09177361845 به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله 2014 با عنوان 

طراحی سیستم پایلوت بر مبنای سنجش فشرده برای سیستم دانلینک

2014 Spectrum-Efficient Superimposed Pilot Design Based on Structured Compressive Sensing for Downlink Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 5 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2014 با عنوان 

سنجش فشرده برمبنای طراحی پایلوت در دانلود سیستم مایمو با ابعاد وسیع

 2014 Structured Compressive Sensing Based Superimposed Pilot Design in Downlink Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 5 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 با عنوان 

آشکارسازی سیگنال به صورت MMSE بر مبنای روش ریکاردسون برای سیستم های مایمو 

2014 Low-Complexity MMSE Signal Detection Based on Richardson Method for Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 5 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2014 مخابرات سیار با عنوان:

پروتکل کنترل تطبیقی با دسترسی متوسط  برای شبکه های بی سیم منطقه بدن

Adaptive Medium Access Control Protocol for Wireless Body Area Networks

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله 2014 مخابرات سیار با عنوان:

 پروتکل انتخابات پایدار ناحیه ای برای شبکه گیرنده بی سیم با انرژی کارآمد

Energy Efficient Zonal Stable Election Protocol for Wsns

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله 2014 مخابرات سیار با عنوان:

افزایش انرژی بهینه TDEEC  در پروتکل شبکه سنسور بی سیم بر اساس پیاده سازی RFID پسیو

Energy Efficient Enhancement of TDEEC Wireless Sensors Network Protocol Based on Passive RFID Implementation

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

کد مقاله g300

عنوان مقاله:

g300_www.Azadproject.ir_A Routing Protocol for Cognitive Radio Enabled AMI Networks

در مورد این کد قبل از خرید اطلاعات تکمیلی را از ما دریافت نمایید

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: IEEE       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Smart grid, AMI networks, RPL, routing, cognitive radio networks

 ====================================

====================================

مقاله ها 2013 دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره 09177361845 به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی پایان نامه انگلیسی با عنوان

روشی جدید برای چندگانگی در ارسال با استفاده از فازهای تصادفی کوانتیزه شده

2013 A New Transmit Diversity Method Using Quantized Random Phases

دارای گزارش فارسی به همراه شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 با عنوان 

بررسی کارامدی انرژی و طیف در سیستم های OFDM بر مبنای بازسازی چندگانه کانال به صورت توام

2013 Spectrum- and Energy-Efficient OFDM Based on Simultaneous Multi-Channel Reconstruction

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 5 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 مخابرات سیار با عنوان:

به حداکثر رساندن طول عمر شبکه PEGASIS چند زنجیره ای با استفاده از قابلیت تحرک سینک

Maximizing the Lifetime of Multi-chain PEGASIS using Sink Mobility

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله 2013

مناسب برای درس های: dsp-آشکارسازی-طیف گسترده

2013a-new-look-at-dual-hop-relaying-performance-limits-with-hardware-impairments

رله گذاری با هاپ دوگانه

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 مخابرات

2013two-way-relaying-under-the-presence-of-relay-transceiver-hardware-impairments

رله گذاری دوگانه با در نظر گفتن عیب در فرستنده

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 مخابرات سیار- انتخاب  دروازه آگاهانه مبتنی بر انرژی چند هاپه و  پروتکل مسیریابی برای شبکه گیرنده بی سیم

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

2013 M-GEAR Gateway-Based Energy-Aware Multi-Hop Routing Protocol for WSNs

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

کلید واژه: پروتکل ارتباطی چند هاپه – مخابرات سیار 

====================================

شبیه سازی مقاله 2013 مخابرات سیار- پروتکل انتخاب پایدار حساس به آستانه

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

TSEP Threshold-sensitive Stable Election Protocol for WSNs

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

شبیه سازی مقاله 2012 مخابرات بی سیم (سیار)

2012 Evaluation of Slotted CSMACA of IEEE 802.15.4

بررسی CSMACA اسلاتی در IEEE 802.15.4

====================================

شبیه سازی مقاله 2012 سیستم های MIMO

2012-joint-estimation-of-channel-and-oscillator-phase-noise-in-mimo-systems

تخمین همزمان نویز فاز کانال و اسیلاتور در سیستم های چندورودی-چندخروجی

====================================

شبیه سازی مقاله 2011 با عنوان 

طراحی دسترسی چندگانه در آپلینک بر مبنای FDMA

2011 A Novel Uplink Multiple Access Scheme Based on TDS-FDMA

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای 1 فایل اصلی و 9 تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله 2010 مخابرات سیار- خوشه بندی کارامد در شبکه ناهمگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Enhanced Distributed Energy Efficient Clustering Scheme for heterogeneous WSN

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی – افزایش طول عمر شبکه

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات سیار – خوشه بندی با انرژی بهینه در شبکه بیسیم همگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Developed Distributed Energy-Efficient Clustering (DDEEC) for heterogeneous wireless sensor networks

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

گزارش فارسی این مقاله نیز موجود است:

شبیه سازی این مقالات محصولی از آزادپروجکت است و  مشابه آن را نخواهید یافت

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات- سیگنال های OFDM

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Analytical Expressions for the Power Spectral Density of CP-OFDM and ZP-OFDM Signals 2010

سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی : دارد

کلید واژه : مخابرات – کنترل توان – OFDM – چگالی طیف توان

====================================

شبیه سازی مقاله 2010 مخابرات سیار-طرحی با انرژی کارآمد برای پروتکل خوشه بندی باهدف

افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بیسیم ناهمگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

2010 Energy Efficient Scheme for Clustering Protocol Prolonging the Lifetime of Heterogeneous WirelessSensor Networks

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی – افزایش طول عمر شبکه

====================================

شبیه سازی مقاله تئوری تخمین سیستم MIMO

2010-a-framework-for-training-based-estimation-in-arbitrarily-correlated-rician-mimo

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات MIMO و مخابرات ماهواره

دایورسیتی با یوزر های متعدد و مدل سازی کانال در مسیر downlink

Multi-User Diversity vs. Accurate Channel State Information in MIMO Downlink Channels

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات سیار با عنوان:

ارائه یک استراتژی وفقی برای کاهش حجم داده ها در شبکه مخابرات بیسیم

An Adaptive Strategy for Quality-Based Data Reduction in Wireless Sensor Networks

====================================

شبیه سازی مقاله 2006 مخابرات سیار- طراحی یک الگوریتم خوشه بندی با انرژی کارآمد توزیع برای شبکه های ناهمگن های حسگر بی سیم

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Design of a distributed energy-efficient clustering algorithm for heterogeneous wireless sensor networks

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی – خوشه بندی

====================================

شبیه سازی مقاله 2006 مخابرات سیار انتخاب بهینه رله

relay selection

مقاله را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

 ALLIANCES WITH OPTIMAL RELAY SELECTION

این کار محصولی از آزادپروجکت است و مشابه آن را نخواهید یافت.

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات پیشرفته با عنوان:

کاهش تداخل بین کانالها و گیرنده Rake و  PPM باند باریک 

2006 Narrowband PPM semi-‘blind’ spatial-rake receiver & co-channel interference suppression

مناسب برای درس های : مخابرات پیشرفته، مخابرات سیار، Rake Receiver

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات – طیف گسترده

2002-a-blind-adaptive-teq-for-multicarrier-systems

====================================